Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Kto Ma Pierwszeństwo Na Rondzie Tramwaj Czy Samochód?

Kto Ma Pierwszeństwo Na Rondzie Tramwaj Czy Samochód?

0 Comments

Kto Ma Pierwszeństwo Na Rondzie Tramwaj Czy Samochód
Tramwaj na skrzyżowaniu – kiedy ma pierwszeństwo Stara zasada brzmi: jeśli nie wiesz, czy masz pierwszeństwo przed tramwajem, lepiej mu ustąp na wszelki wypadek – waży o wiele więcej od samochodu. Sprawdźmy jednak, co w tej kwestii mówią przepisy. Pojazdy szynowe mają na drodze więcej przywilejów w porównaniu do innych pojazdów. Najwięcej problemów sprawiają na skrzyżowaniach, ponieważ kierowcy nie zawsze wiedzą, kiedy tramwaj ma, a kiedy nie ma pierwszeństwa. Dla większej przejrzystości przyjrzyjmy się osobno różnym typom skrzyżowań. Uwagę trzeba zachować także na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Jeśli równocześnie tramwaj oraz samochód (lub motocykl itd.) mają zielone światło i kierujący autem sygnalizuje zamiar skrętu, to pierwszeństwo ma zawsze pojazd szynowy. Pierwszeństwo ma także wtedy, gdy tramwaj również zamierza skręcić, np. Na skrzyżowaniu ze znakami “droga z pierwszeństwem przejazdu” oraz “ustąp pierwszeństwa przejazdu” obowiązują standardowe zasady dla obu typów pojazdów. Tu nie ma rozróżnienia na pojazd szynowy i kołowy. Z jednym zastrzeżeniem. Jeśli zarówno tramwaj, jak i drugi pojazd są na drodze z pierwszeństwem przejazdu lub tramwaj i inny pojazd znajdują się równocześnie na drodze podporządkowanej, to pierwszeństwo ma zawsze pojazd szynowy, a zasada prawej ręki nie ma zastosowania.

 1. Mówiąc wprost — póki oba typy pojazdów mają równe zasady na skrzyżowaniu, pierwszeństwo ma pojazd szynowy.
 2. Weźmy taki przykład: zarówno samochód, jak i znajdujący się po drugiej stronie skrzyżowania tramwaj są na drodze z pierwszeństwem.
 3. Ierujący autem chce jechać prosto, a motorniczy skręcić w lewo przecinającym tym samym tor jazdy samochodu.

Samochód musi się zatrzymać i poczekać, aż tramwaj zakończy manewr skrętu. W Polsce najczęściej można się spotkać ze skrzyżowaniami o ruchu okrężnym oznaczonymi znakiem C-12 oraz znakiem ostrzegawczym A-7 “ustąp pierwszeństwa”. Tramwaj ustępuje pierwszeństwa tym, którzy już znajdują się na rondzie, ale kiedy już na nie wjedzie, ma pierwszeństwo przed wszystkimi na zjeździe, Identycznie ma się sprawa ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną. Gdy pojazd szynowy wjedzie na rondo, wszyscy muszą mu ustępować. Natomiast na skrzyżowaniu oznaczonym wyłącznie znakiem “ruch okrężny” tramwaj ma bezwzględne pierwszeństwo, czy wjeżdża na skrzyżowanie, już się na nim znajduje, jedzie prosto, czy skręca.

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo przed samochodem?

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo – lista: na wszystkich skrzyżowaniach równorzędnych (nie jest ważne, z której strony nadjeżdża); gdy zjeżdża z ronda, na którym nie ma sygnalizacji świetlnej; na skrzyżowaniu ze znakami lub sygnalizacją świetlną, jeżeli wykonuje ten sam manewr co inne pojazdy (np.

Kiedy tramwaj nie ma pierwszeństwo?

O tych przepisach czasem nie pamiętają nawet eksperci. Kto tu jedzie pierwszy? Dołącz do nas: Jeśli jesteś kierowcą, który na co dzień nie porusza się po większych miastach, w których znajdują się linie tramwajowe, możesz mieć problem z ustaleniem, kiedy pierwszeństwo przejazdu ma tramwaj, a kiedy ty. Zasady określający pierwszeństwo tramwaju przed samochodem, bywają skomplikowane / INTERIA.PL Zapewne często spotykałeś się ze stwierdzeniem, mówiącym o bezwzględnym pierwszeństwie przejazdu tramwaju. Jeżdżąc po mieście, musisz wiedzieć, że pojazd szynowy włączający się do ruchu, tj.

wyjeżdżający z pętli tramwajowej lub zajezdni, musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które już na tej drodze się znajdują. Mówi o tym art.17 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym. Oznacza to, że — wbrew obiegowej opinii — tramwaj nie zawsze ma pierwszeństwo. Warto zdawać sobie z tego sprawę, gdyż nagłe zatrzymanie auta, by pozwolić włączyć się do ruchu takiemu pojazdowi, może generować zagrożenie dla innych kierujących.

Tramwaj na rondzie. Kto ma pierwszeństwo?Jeżeli na swojej drodze napotkasz jedynie znak C-12, to pierwszeństwo przejazdu ma tramwaj wjeżdżający na rondo. Wynika to z tego, że, zgodnie z literą prawa, jest to skrzyżowanie dróg równorzędnych, gdzie obowiązuje zasada prawej ręki.

Sporo zmienia znak A-7 (ustąp pierwszeństwa). Oznacza on, że pojazd szynowy przy wjeżdżaniu na skrzyżowanie z ruchem okrężnym, musi przepuścić inne pojazdy, które już się tam znajdują. Za to zjeżdżając z niego, będzie miał pierwszeństwo. Zasadę tą reguluje § 36 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019 r.

Kiedy pierwszeństwo przejazdu przed samochodem ma tramwaj? Jest to ściśle powiązane z rodzajem skrzyżowania. Jeżeli znajdujesz się na skrzyżowaniu równorzędnym, tj. bez sygnalizacji świetlnej i znaków, musisz pamiętać o trzech zasadach:

 • pojazd jadący z prawej strony ma zawsze pierwszeństwo,
 • pojazd, który z naprzeciwka jedzie prosto lub w prawo, ma pierwszeństwo, jeżeli ty wówczas chcesz skręcić w lewo,
 • tramwaj na skrzyżowaniu równorzędnym ma bezwzględne pierwszeństwo, traktowany jest jako pojazd uprzywilejowany.

Zasady te są regulowane pierwszymi dwoma ustępami art.25 ustawy Prawo o ruchu drogowym: 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo — także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.2.

Przepisu ust.1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża. Sytuacja wygląda inaczej, gdy mamy skrzyżowanie ze znakami. Wtedy każdy kierujący swoim pojazdem musi się dostosować do oznaczeń na drodze właściwych dla swojego pasa ruchu.

Natomiast, jeżeli zarówno kierowca, jak i motorniczy, mają pierwszeństwo przejazdu, to pierwszy przejeżdża tramwaj. W przypadku skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, kiedy zarówno tramwaj, jak i pojazdy będą sygnalizowały zamiar skrętu, pojazd szynowy zawsze będzie miał pierwszeństwo przejazdu.

 1. Pojazd szynowy włączający się do ruchu, wyjeżdżając z pętli lub zajezdni, nie ma pierwszeństwa.
 2. Bezwzględne pierwszeństwo przejazdu ma tramwaj na skrzyżowaniu równorzędnym.
 3. Motorniczy wjeżdżający na rondo (bez znaku ustąp pierwszeństwa) ma zawsze pierwszeństwo.
 4. Na skrzyżowaniu okrężnym ze znakiem ustąp pierwszeństwa, tramwaj przepuszcza pojazdy znajdujące się już na rondzie, ale ma pierwszeństwo w przypadku zjazdu z ronda.
 5. Na skrzyżowaniu ze znakami, gdzie kierowca i motorniczy mają pierwszeństwo przejazdu, kierowca samochodu musi ustąpić.
 6. Na skrzyżowaniu opatrzonym sygnalizacją świetlną, przy zamiarze skrętu pojazdu i tramwaju, pierwszeństwo przejazdu jest po stronie tramwaju.
 7. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną, kiedy pojazdy jadą prosto, a tramwaj zamierza skręcić, motorniczy powinien ustąpić pierwszeństwa.

: O tych przepisach czasem nie pamiętają nawet eksperci. Kto tu jedzie pierwszy?

Czy tramwaj ma zawsze pierwszeństwo przejazdu?

Niezależnie, czy nadjeżdża on z prawej, czy z lewej strony, zawsze ma pierwszeństwo przed innymi pojazdami. W sytuacji, gdy ruch na skrzyżowaniu jest sterowany przez sygnalizację świetlną, w większości przypadków tramwaj ma pierwszeństwo przejazdu.

Kto ma pierwszeństwo na rondzie?

Polacy nadal mają problemy z rondami. A wystarczy zwrócić uwagę na tę rzecz W wielu sytuacjach możemy spotkać się ze sformułowaniem rondo, jednak w żadnych przepisach o ruchu drogowym nie funkcjonuje taki termin. Z czego to wynika? Nazwa rondo jest wykorzystywana potocznie, a określenie, którym posługujemy się w legislacji, to skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Żeby mieć pewność, że miejsce na drodze to skrzyżowanie o ruchu okrężnym, musi przed nim być zlokalizowany znak C-12. Jest to charakterystyczne oznakowanie przedstawiające trzy białe strzałki na okrągłym, niebieskim tle. W połączeniu ze stylem ruchu, w jakim poruszają się na takim skrzyżowaniu pojazdy, jest to prawdopodobna geneza nazwy rondo.

Jedyne przepisy, w których oficjalnie występuje termin rondo, to akty dotyczące dróg publicznych. Obowiązują one jednak nie uczestników ruchu drogowego, a podmioty odpowiedzialne za ich budowę lub modernizację. Te dokumenty w żaden sposób nie rozstrzygają, kto ma pierwszeństwo na takim skrzyżowaniu. Skrzyżowanie z ruchem okrężnym określa znak C-12, który musi znajdować się minimum 25 metrów od wjazdu na krzyżówkę. Pierwszeństwo na rondzie określa także dodatkowy drogowskaz, który może być umiejscowiony nad rzeczonym C-12 i jest to znak oznaczony symbolem A-7.

Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na pierwszeństwo na rondzie, jest możliwość jazdy tramwajów. W takiej sytuacji uprzywilejowana pozycja nie zawsze jest przyznawana pojazdowi szynowemu i warto poznać sytuacje, w których to samochód może przejechać przed tramwajem. Znak pionowy A-7 jest bardzo przydatny w określeniu pierwszeństwa na rondzie.

Żółty trójkąt z czerwoną ramką oznacza, że każdy wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, musi ustąpić pierwszeństwa tym uczestnikom ruchu, którzy już się na nim znajdują. Jeśli kierowca bezpiecznie wjedzie na takie skrzyżowanie, ma pierwszeństwo na rondzie aż do zjazdu z niego.

 • W przypadku skrzyżowań o ruchu okrężnym posiadających przynajmniej dwa pasy ruchu pojazd, który chce je opuścić, musi zjechać na prawy pas.
 • W tym przypadku pierwszeństwo na rondzie mają te samochody i motocykle, które znajdują się właśnie na nim.
 • Aby bezpiecznie zjechać z ronda w takiej sytuacji, należy przepuścić wszystkie pojazdy.

Znak C-12, który jest umieszczony przed każdym skrzyżowaniem o ruchu okrężnym, nie tylko informuje o zbliżaniu się do krzyżówki, ale także wskazuje na to, kto ma pierwszeństwo na rondzie. W przypadku braku dodatkowych drogowskazów mówimy o rondzie z pierwszeństwem. W takim przypadku w uprzywilejowanej sytuacji znajdują się kierowcy, którzy dopiero wjeżdżają na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Wszyscy uczestnicy ruchu okrężnego, znajdujący się już na skrzyżowaniu, mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu tym pojazdom, które sygnalizują chęć wjazdu na rondo.

Rondo z tramwajami Czy całkowite pierwszeństwo tramwaju na rondzie to prawda, czy mit? Mit! Oczywiście pojazd szynowy ma pierwszeństwo, gdy przed skrzyżowaniem o ruchu okrężnym znajduje się jedynie znak C-12. W takiej sytuacji nawet tramwaj nadjeżdżający z lewej strony musi być przepuszczony przez innych uczestników ruchu drogowego.

Inaczej kształtuje się sytuacja, w której przed wjazdem na skrzyżowanie o ruchu okrężnym znajdują się dwa znaki pionowe – C-12 oraz A-7. W takim przypadku motorniczy ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu na rondzie tym pojazdom, które już się na nim znajdują. Uczestnicy ruchu drogowego powinni także pamiętać, że tramwaj, który już wjechał na skrzyżowanie o ruchu okrężnym, opuści rondo jako pierwszy. Jeśli na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym zainstalowana została sygnalizacja świetlna, to jest ona nadrzędnym czynnikiem, który decyduje o tym, kto ma pierwszeństwo na rondzie.

Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien poruszać się po drodze zgodnie z tym, co w danej chwili narzucają światła. Warto zwrócić uwagę, że nawet w przypadku obecności sygnalizacji świetlnej, przed skrzyżowaniami z ruchem okrężnym znajdują się znaki pionowe. Wyznaczają one tzw. ogólne zasady jazdy i mają zastosowanie w każdym przypadku nieuregulowanym przez światła (drogowe np.

w razie wystąpienia awarii sygnalizacji). *** Wideo Moto Flesz – odc.55. Nowy Jeep, nowy Nissan i nowe OPP INTERIA.PL : Polacy nadal mają problemy z rondami. A wystarczy zwrócić uwagę na tę rzecz

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo na rondzie?

Tramwaj na skrzyżowaniu – kiedy ma pierwszeństwo Stara zasada brzmi: jeśli nie wiesz, czy masz pierwszeństwo przed tramwajem, lepiej mu ustąp na wszelki wypadek – waży o wiele więcej od samochodu. Sprawdźmy jednak, co w tej kwestii mówią przepisy. Pojazdy szynowe mają na drodze więcej przywilejów w porównaniu do innych pojazdów. Najwięcej problemów sprawiają na skrzyżowaniach, ponieważ kierowcy nie zawsze wiedzą, kiedy tramwaj ma, a kiedy nie ma pierwszeństwa. Dla większej przejrzystości przyjrzyjmy się osobno różnym typom skrzyżowań. Uwagę trzeba zachować także na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. Jeśli równocześnie tramwaj oraz samochód (lub motocykl itd.) mają zielone światło i kierujący autem sygnalizuje zamiar skrętu, to pierwszeństwo ma zawsze pojazd szynowy. Pierwszeństwo ma także wtedy, gdy tramwaj również zamierza skręcić, np. Na skrzyżowaniu ze znakami “droga z pierwszeństwem przejazdu” oraz “ustąp pierwszeństwa przejazdu” obowiązują standardowe zasady dla obu typów pojazdów. Tu nie ma rozróżnienia na pojazd szynowy i kołowy. Z jednym zastrzeżeniem. Jeśli zarówno tramwaj, jak i drugi pojazd są na drodze z pierwszeństwem przejazdu lub tramwaj i inny pojazd znajdują się równocześnie na drodze podporządkowanej, to pierwszeństwo ma zawsze pojazd szynowy, a zasada prawej ręki nie ma zastosowania.

Mówiąc wprost — póki oba typy pojazdów mają równe zasady na skrzyżowaniu, pierwszeństwo ma pojazd szynowy. Weźmy taki przykład: zarówno samochód, jak i znajdujący się po drugiej stronie skrzyżowania tramwaj są na drodze z pierwszeństwem. Kierujący autem chce jechać prosto, a motorniczy skręcić w lewo przecinającym tym samym tor jazdy samochodu.

Samochód musi się zatrzymać i poczekać, aż tramwaj zakończy manewr skrętu. W Polsce najczęściej można się spotkać ze skrzyżowaniami o ruchu okrężnym oznaczonymi znakiem C-12 oraz znakiem ostrzegawczym A-7 “ustąp pierwszeństwa”. Tramwaj ustępuje pierwszeństwa tym, którzy już znajdują się na rondzie, ale kiedy już na nie wjedzie, ma pierwszeństwo przed wszystkimi na zjeździe, Identycznie ma się sprawa ze skrzyżowaniem o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną. Gdy pojazd szynowy wjedzie na rondo, wszyscy muszą mu ustępować. Natomiast na skrzyżowaniu oznaczonym wyłącznie znakiem “ruch okrężny” tramwaj ma bezwzględne pierwszeństwo, czy wjeżdża na skrzyżowanie, już się na nim znajduje, jedzie prosto, czy skręca.

You might be interested:  Jak Ubezpieczyć Samochód W Gta 5?

Jak jeździć po rondzie z tramwajami?

Podczas wjazdu na rondo ma takie same prawa jak auta – Na zdecydowanej większości rond w Polsce wjeżdżając na nie, musimy ustąpić pierwszeństwa pojazdom, które już się na nim znajdują. Tak samo musi zachować się tramwaj, jego również obowiązują znaki drogowe.

Przeczytaj także: Co można trzymać w garażu podziemnym? Przepisy jasno to określają

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo Sprawdź o czym musisz pamiętać?

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo? Sprawdź, o czym musisz pamiętać! Dołącz do nas: Działania na rzecz poprawy komunikacji dotykają różnych środków transportu. W ostatnich latach do łask wraca transport tramwajowy. Zdjęcie Tramwaj ma bardzo ograniczone możliwości uniknięcia wypadku, a skutki zderzenia z nim są zwykle poważne / Jan Graczyński / East News Sam tramwaj ma wiele zalet. Przede wszystkim nie musi poruszać się ciągiem ulic, dzięki czemu może szybko się przemieszczać unikając korków.

 • Z punktu widzenia miasta, wymaga mniej miejsca niż autobus i jest bezpieczniejszy.
 • Szyny wyznaczają tor jazdy, dzięki temu łatwiej określić strefy bezpieczeństwa wokół torów i na przystankach.
 • Pojazd ten jest też ekonomiczny i ekologiczny ze względu na niewielką emisję zanieczyszczeń.
 • Przede wszystkim jednak tramwaje – jako pojazdy członowe – mają dużą pojemność i są w stanie przewozić więcej pasażerów niż autobusy.

Tramwaje, podobnie jak inni uczestnicy ruchu drogowego, podlegają przepisom ustawy prawa o ruchu drogowym. W niektórych sytuacjach przepisy stawiają je w pozycji uprzywilejowanej. Trzeba pamiętać, że tramwaj ma zawsze pierwszeństwo na drogach równorzędnych, czyli takich, które nie są opisane sygnalizacją świetlną ani znakami poziomymi i pionowymi.

 • Obowiązuje na nich zasada prawej strony, jednak nie dotyczy ona ruchu tramwajowego.
 • Na skrzyżowaniach ze znakami, jeśli tramwaj znajduje się na drodze podporządkowanej, ustępuję pierwszeństwa innym pojazdom, a jeśli jest na drodze z pierwszeństwem to jemu ustępują drogi.
 • W sytuacji, gdy na skrzyżowaniu zarówno tramwaj, jak i samochód są na drodze z pierwszeństwem lub oba są na drodze podporządkowanej, pierwszeństwo ma zawsze tramwaj! Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną tramwaj stosuje się do sygnalizatora.

W sytuacji, gdy tramwaj skręca, z kierunku posiadającego pierwszeństwo, w lewo, musi ustąpić pierwszeństwa samochodom jadącym na wprost. Jeśli samochód skręcałby w prawo, to musiałby ustąpić pierwszeństwo tramwajowi. Tramwaj bezwzględnie ustępuje pierwszeństwa, jeśli włącza się do ruchu, na przykład wyjeżdżając z zajezdni. Warto wiedzieć, że tramwaje wyprzedza się z prawej strony, chyba że układ torów uniemożliwia takie wyprzedzanie. Szczególną uwagę należy zachować w sytuacji, gdy samochód dojeżdża do przystanku tramwajowego bez wysepki. Kierujący musi się zatrzymać na wysokości ostatniego wagonu tramwaju – tłumaczy instruktor ŠKODA Auto Szkoła, Radosław Jaskulski.

 1. W sytuacji, gdy tory znajdują się na części jezdni, trzeba zwrócić uwagę na to, by zmienić pas i ustąpić miejsca nadjeżdżającemu tramwajowi.
 2. Trzeba pamiętać, że dwuwagonowy tramwaj z kompletem pasażerów waży około 50 ton, a samochód osobowy z pasażerami około 1,8 tony.
 3. Oprócz różnicy mas, obydwa pojazdy wyraźnie różni droga hamowania.

Jadący z prędkością 50 km/h samochód z kierowcą, którego czas reakcji wyniesie 1 sekundę – w przypadku awaryjnego hamowania – zatrzyma się na 25. metrze. Tramwaj z motorniczym, który również zareaguje w ciągu 1 sekundy zatrzyma się najszybciej na 63. metrze, a jeśli tramwaj jest załadowany, nawet na 80.

Co oznacza znak z tramwajem?

Znak A-21 „tramwaj” stosuje się, jeżeli tory tramwajowe przecinają drogę w takim miejscu lub w taki sposób, że kierujący pojazdami mogą nie zorientować się dostatecznie wcześnie o istnieniu tych torów lub o ich przebiegu. Znak ten umieszcza się dla tego kierunku ruchu, który jest przecinany przez tory tramwajowe.

 • Przed przejazdami tramwajowymi szczególnie niebezpiecznymi, zwłaszcza gdy tory przecinają jezdnię pod ostrym kątem (poniżej 60°) lub na tuku, przechodząc na przeciwną stronę drogi lub na jej środek, należy stosować pod znakiem A-21 tabliczkę T-7.
 • Jeżeli uzasadniają to warunki lokalne, znaki A-21 można uzupełnić znakami F-6 lub E-1.

Dla ostrzeżenia kierujących pojazdami nieszynowymi przed miejscami, w których pas ruchu jest skierowany na torowisko tramwajowe, zaleca się stosować znak A-21 z tabliczką T-8 oznaczającą pas ruchu skierowany na tory tramwajowe. Dopuszcza się stosowanie tabliczki T-8 ze znakiem A-30.

Czy tramwaj może się cofać?

Platforma Komunikacyjna Krakowa Bilety, działalność ZIKiT oraz pozostałe tematy związane z komunikacją miejską w Krakowie Moderator: Dyrektor Posty: Rejestracja: 14 paź 2012, o 10:29 autor: » 8 cze 2016, o 21:33 DAMIAN pisze: Kucykowi pewnie chodziło ogólnie o cofanie tramwaju – nie wolno z pasażerami, chyba że, miały by to robić na pusto. Do czasu, gdyby do tego doszło, na pewno większość pasażerów opuściłaby stojące pojazdy, a te pojedyncze osoby, które by jednak pozostały na miejscu, po prostu by się przeprosiło i tyle. Inspektor Posty: Rejestracja: 11 lut 2015, o 18:41 autor: » 8 cze 2016, o 21:46 Jakoś krakowiaki na 4 zawracały na terenie Zajezdni NH(bez pasażerów). Wystarczyło dzisiaj wypuścić pasażerów i wycofać tramwaje. Nie byłoby rozwalonej komunikacji na mieście. Dyrektor Posty: Rejestracja: 10 lut 2014, o 16:35 Lokalizacja: kraków autor: » 8 cze 2016, o 21:52 floriders300 pisze: Jakoś krakowiaki na 4 zawracały na terenie Zajezdni NH(bez pasażerów). Wystarczyło dzisiaj wypuścić pasażerów i wycofać tramwaje. Nie byłoby rozwalonej komunikacji na mieście. Zawracać to nie to samo co cofanie. Dyrektor Posty: Rejestracja: 15 gru 2011, o 18:08 Lokalizacja: Tereny Zapleszowskie autor: » 8 cze 2016, o 22:01 rogow153 pisze: Do czasu, gdyby do tego doszło, na pewno większość pasażerów opuściłaby stojące pojazdy, a te pojedyncze osoby, które by jednak pozostały na miejscu, po prostu by się przeprosiło i tyle. Na wieść o zatrzymaniu zapewne większość pasażerów psiocząc pod nosem podreptałoby na Mateczny łapać autobusy, ewentualnie wróciło się do Łagiewnik na “178” jeśli zmierzali w stronę Wielickiej. kucyk pisze: Zawracać to nie to samo co cofanie. A co to, tramwaje nie mają możliwości cofania? W czym problem? Moderator fb pkk Posty: Rejestracja: 15 mar 2014, o 21:03 Lokalizacja: Kraków->Nowa Huta autor: » 8 cze 2016, o 22:03 Cukier pisze: A co to, tramwaje nie mają możliwości cofania? W czym problem? Cukier poczytaj wewnętrzne przepisy MPK. Dyrektor Posty: Rejestracja: 15 gru 2011, o 18:08 Lokalizacja: Tereny Zapleszowskie autor: » 8 cze 2016, o 22:05 lukaskrk pisze: Cukier poczytaj wewnętrzne przepisy MPK. Pewnie, już czytam, nie mam nic lepszego do roboty. Jeśli wiesz dlaczego tramwaje nie mogłyby pojechać tak jak opisał floriders, to powiedz a nie. Kierownik Posty: Rejestracja: 3 kwie 2014, o 19:37 Lokalizacja: Kraków-Kurdwanów/Wola Ducchacka autor: » 8 cze 2016, o 22:58 Co za problem wysadzać pasażerów z każdego tramwaju po kolei, powiedzieć że jak chcą to tramwaj cofa na Rzemieślniczą i tam na przystanku mogą wsiąść ponownie i pojechać objazdem? Dyrektor Posty: Rejestracja: 18 maja 2012, o 00:08 Lokalizacja: KRK autor: » 9 cze 2016, o 00:23 Cukier pisze: lukaskrk pisze: Cukier poczytaj wewnętrzne przepisy MPK. Pewnie, już czytam, nie mam nic lepszego do roboty. Jeśli wiesz dlaczego tramwaje nie mogłyby pojechać tak jak opisał floriders, to powiedz a nie. Krzysiek3 pisze: Co za problem wysadzać pasażerów z każdego tramwaju po kolei, powiedzieć że jak chcą to tramwaj cofa na Rzemieślniczą i tam na przystanku mogą wsiąść ponownie i pojechać objazdem? Tak jak Lukaskrk objaśnił i raczej nie ma co się nad tym rozwodzić i wyszukiwać dziesiątek innych argumentów – tramwaje nie mogły wycofać, ponieważ wewnętrzne regulaminy MPK ZABRANIAJĄ COFANIA TRAMWAJEM, I nie – cofanie pojazdu na odcinku kilkuset metrów (w dzisiejszym zatrzymaniu pierwszy wagon stał na przystanku Matecznego, a kolejne przy skrzyżowaniu z ul. Rydlówka, czyli około 200-250 metrów od Rzemieślniczej!!) to nie jest to samo co zawracanie – czyli trójkątowanie tyłem na odcinku kilkunastu metrów z ubezpieczeniem NR (np. na Dworcowej), zmiana kierunku taborem dwukierunkowym na rozjeździe nakładkowym (remont Bagateli) lub na “przelotce” (Bardosa), czy też zawracanie na terenie zajezdni. Samochodem masz tak samo, jak cofasz, to jedziesz dłuższy odcinek tyłem, a jeśli zawracasz – robisz to zwykle W DANYM MIEJSCU, w którym twój pojazd aktualnie jest (np. poprzez zawrotkę “na trzy”). Nie cofasz w tym celu 200 metrów “bo tam jest miejsce, żeby zrobić trójkąt”. Btw – czy Krakowiaki o których pisał Floriders, jechały kilkaset metrów tyłem aż do bramy zajezdni? Czy może motorniczy jechał normalnie wagonem do przodu, przy zajezdni wywalił pasażerów, po czym wjechał za bramę, zrobił kółko i ponownie wyjechał przodem w trasę powrotną? Bo w takim wypadku to nie jest to samo co proponowaliście (tzn COFANIE tyłem – tak wiem masło maślane – od Matecznego do Rzemieślniczej, tam trójkątowanie na środku jezdni, a następnie skręt w prawo do Łagiewnik i dalej przez Kapelankę) Jeśli motorniczy pomyli zwrotnicę (ustawi zły kierunek i zorientuje się o tym, gdy JUŻ najechał na iglice), to również nie ma prawa cofać – NAWET gdyby chodziło tylko o 1 metr. Trudno, musi jechać w złym kierunku (po powiadomieniu dyspozytorni) i włączyć się gdzieś dalej we właściwą trasę. Tak jak ja kiedyś w drodze do pracy miałem okazję pojechać “zmienioną trasą” bo motorniczy ze szczytowej 50tki wskoczył na kilka kółek na 3kę i na Starowiślnej się pomylił (to było jeszcze przed budową estakady) i wjechał na tor do skrętu w prawo pod Halę Targową. I nie było zmiłuj – cofnąć mu nie pozwolono, musiał jechać przez Grzegórzecką, APW oraz Tunel i włączyć się na Towarowym. Dyrektor Posty: Rejestracja: 10 lut 2014, o 16:35 Lokalizacja: kraków autor: » 9 cze 2016, o 07:23 Temat zamknięty. Tak jak pisałem wcześniej regulamin wewnętrzny zabrania cofania. Sam osobiście nie chciałem się na ten temat wywodzić. Opisał to dokładnie kolega suchy. Macie czytelny obraz jak to wygląda od środka. Nic nie zmienicie swoim filozofowaniem. Każdy tak może ale życie weryfikuje wiele sytuacji inaczej szczególnie przepisy wewnętrzne. Miłośnik Posty: Rejestracja: 13 maja 2014, o 15:29 autor: » 9 cze 2016, o 08:14 suchy pisze: Jeśli motorniczy pomyli zwrotnicę (ustawi zły kierunek i zorientuje się o tym, gdy JUŻ najechał na iglice), to również nie ma prawa cofać – NAWET gdyby chodziło tylko o 1 metr. Trudno, musi jechać w złym kierunku (po powiadomieniu dyspozytorni) i włączyć się gdzieś dalej we właściwą trasę. To albo się coś zmieniło, albo nie wszyscy są takimi służbistami. Jakoś w ostatnim miesiącu widziałem jak motorniczy pomylił zwrotnicę na Lubicz (zamiast na Mogilskie to pojechałby na Cmentarz Rakowicki). Włączył awaryjne, poczekał na następny tramwaj i w asyście drugiego motorniczego wycofał, zmienił zwrotnicę i pojechał swoją trasą. Dyrektor Posty: Rejestracja: 17 gru 2011, o 10:03 Lokalizacja: WDZ autor: » 9 cze 2016, o 08:42 A przy Rzemieślniczej nie musieliby aby przejechać zwrotnicy zjazdowej? Kupcy z Północy już wszystko widzieli i nie mieli wątpliwości, że jeszcze nieraz wszystko zobaczą (“Zakazana magia”) Pasażer Posty: Rejestracja: 18 lis 2015, o 10:56 autor: » 9 cze 2016, o 08:57 suchy pisze: Tak jak Lukaskrk objaśnił i raczej nie ma co się nad tym rozwodzić i wyszukiwać dziesiątek innych argumentów – tramwaje nie mogły wycofać, ponieważ wewnętrzne regulaminy MPK ZABRANIAJĄ COFANIA TRAMWAJEM, kucyk pisze: Temat zamknięty. Tak jak pisałem wcześniej regulamin wewnętrzny zabrania cofania.(.) Macie czytelny obraz jak to wygląda od środka. Nic nie zmienicie swoim filozofowaniem. Każdy tak może ale życie weryfikuje wiele sytuacji inaczej szczególnie przepisy wewnętrzne. Sam zajmuję się zawodowo kontrolą procedur, więc niestety, ale w tak przedstawionej formie, trudno mi się zgodzić, że czegoś nie można, bo NIE BO NIE. Są tutaj na forum osoby, które pracują w MPK lub mają bezpośredni związek z tą firmą, a regulamin nie jest tajny. Proszę więc celem merytorycznego zakończenia polemiki wskazać konkretny przepis jako dowód, że tak jest faktycznie. Dla przykładu odmienna od przedstawionych powyżej założeń, oficjalnie dostępna, treść instrukcji MPK we Wrocławiu: Instrukcja zakładowa dla motorniczych komunikacji miejskiej Rozdział VI: Zasady postępowania podczas zdarzeń szczególnych Podrozdział: Manewrowanie i cofanie §66 pkt 2: Motorniczy może cofać tramwajem na terenie miasta po zapewnieniu sobie osoby ubezpieczającej (nie dotyczy wagonów wyposażonych w cofacz). Moje pytanie do p. Suchego i Kucyka : skoro nie potraficie wskazać podstawy prawnej to może chociaż wyjaśnicie przystępnie czym różni się tramwaj krakowski od wrocławskiego ? Dyrektor Posty: Rejestracja: 18 maja 2012, o 00:08 Lokalizacja: KRK autor: » 9 cze 2016, o 11:44 Neo3 pisze: Sam zajmuję się zawodowo kontrolą procedur, więc niestety, ale w tak przedstawionej formie, trudno mi się zgodzić, że czegoś nie można, bo NIE BO NIE. Są tutaj na forum osoby, które pracują w MPK lub mają bezpośredni związek z tą firmą, a regulamin nie jest tajny. Proszę więc celem merytorycznego zakończenia polemiki wskazać konkretny przepis jako dowód, że tak jest faktycznie. Dla przykładu odmienna od przedstawionych powyżej założeń, oficjalnie dostępna, treść instrukcji MPK we Wrocławiu: Instrukcja zakładowa dla motorniczych komunikacji miejskiej Rozdział VI: Zasady postępowania podczas zdarzeń szczególnych Podrozdział: Manewrowanie i cofanie §66 pkt 2: Motorniczy może cofać tramwajem na terenie miasta po zapewnieniu sobie osoby ubezpieczającej (nie dotyczy wagonów wyposażonych w cofacz). Moje pytanie do p. Suchego i Kucyka : skoro nie potraficie wskazać podstawy prawnej to może chociaż wyjaśnicie przystępnie czym różni się tramwaj krakowski od wrocławskiego ? Tym, że tramwaj krakowski to nie to samo co tramwaj wrocławski, więc ma INNĄ INSTRUKCJĘ Czy w ten sam sposób będziesz rozważać zasadność przepisów, że np. w MPK Kraków można przewozić rowery bez problemów, a w innych miastach NIE WOLNO BO NIE? No sorry – taki zapis w regulaminie/instrukcji/przepisach ustalił sobie tamtejszy przewoźnik lub organizator i ma do tego prawo. Widocznie uznano, że w tamtejszych warunkach przewóz rowerów stwarza większe zagrożenie podczas podróży aniżeli w Krakowie I tak samo tutaj – widocznie MPK i ZIKiT uznali, że cofanie tramwajem przy naszych krakowskich warunkach stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, a Wrocław miał prawo uznać, że zagrożenie jest mniejsze lub go wcale nie ma – i zezwolić oficjalnie na cofanie. Akurat krakowskich przepisów nie ma nigdzie w necie, ale przepis dot. cofania brzmi mniej więcej tak: W przypadku wjechania na zwrotnicę ustawioną NIEZGODNIE z kierunkiem jazdy, należy powiadomić dyspozytora i kontynuować jazdę w niezgodnym kierunku oraz przeprosić pasażerów za zmianę trasy. ZABRANIA SIĘ COFAĆ W CELU ZMIANY ZWROTNICY NA KIERUNEK WŁAŚCIWY. Owszem, można próbować i poprosić dyspozytora o zgodę, a dyspozytor MOŻE (ale nie musi) wyrazić zgodę na cofnięcie – pod podobnym warunkiem jak we Wrocławiu – tzn. z ubezpieczeniem (najlepiej Nadzoru Ruchu) i wyłącznie na krótkim odcinku kilku-kilkunastu metrów. Ale w 99,9% przypadków padnie zapewne odpowiedź odmowna, bo w przypadku, gdyby cokolwiek się stało – wagon wyskoczy na krzyżownicy, połamie pantograf albo uszkodzi torowisko lub sieć – to w 1 kolejności kierownictwo będzie się dobierać do tyłka osobie, która pozwoliła na taki manewr, czyli dyspozytorowi. A raczej żaden z was nie miałby ochoty stracić kilku stówek premii do wypłaty tylko dlatego, że motorniczy się zamyślił i źle ustawił sobie zwrotnicę KKKpiotr – widocznie to było te 0,01% i w tym jednym konkretnym przypadku dyspozytor uznał, że można wyrazić zgodę na cofanie, bo nie wydarzy się nic złego podczas manewru (np.1 wózek jeszcze nie najechał na iglice). Ostatnio zmieniony 9 cze 2016, o 12:22 przez, łącznie zmieniany 2 razy. Inspektor Posty: Rejestracja: 11 lut 2015, o 18:41 autor: » 9 cze 2016, o 12:12 Neo3 pisze: Sam zajmuję się zawodowo kontrolą procedur, więc niestety, ale w tak przedstawionej formie, trudno mi się zgodzić, że czegoś nie można, bo NIE BO NIE. Tak? Ostatnio byłem świadkiem sytuacji jak na skrzyżowaniu tramwaje się zajechały i jeden motorniczy pomyślał i cofnął do tyłu te kilka cm Z PASAŻERAMI. Więcej szczegółów oczywiście nie podam. Rozumiem, że w tej sytuacji miałby czekać na inspektora MPK i miasto byłoby zablokowane przez najbliższe kilkanaście minut? Tak wystarczyło 30 sekund zamiast kilkunastu minut i problem rozwiązany. : Platforma Komunikacyjna Krakowa

You might be interested:  Jak Dobrze Umyć Samochód Na Myjni?

Czy tramwaj wyjeżdżający z zatoki ma pierwszeństwo?

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo, a kiedy musi nam ustąpić? Sprawdź swoją wiedzę na temat przepisów, związanych z ruchem tramwajów. Już dziś pierwsza część dotycząca ogólnych przepisów i ruchu na skrzyżowaniach. Podstawowe zasady przedstawi specjalista ruchu drogowego asp.

Sztab. Krzysztof Kapuściński. Posłuchaj jego rad i jedź bezpiecznie. – Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik.

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo? Na skrzyżowaniu równorzędnym Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo. Na skrzyżowaniu na którym pierwszeństwo regulowane jest za pomocą znaków drogowych Kierujący tramwajem musi stosować się do znaków ustalających pierwszeństwo przejazdu. Zatem na skrzyżowaniu oznakowanym znakami D-1(droga z pierwszeństwem przejazdu) i A-7(ustąp pierwszeństwa), kierujący tramwajem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim pojazdom znajdującym się na drodze z pierwszeństwem.

 1. Analogicznie, kierujący samochodem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, musi ustąpić pierwszeństwa tramwajowi jadącemu drogą z pierwszeństwem – tramwaj ma pierwszeństwo.
 2. Jeśli tramwaj i samochód znajdują się w sytuacji równorzędnej – pierwszeństwo przejazdu obu pojazdów reguluje znak D-1 – wówczas pierwszeństwo przejazdu ma tramwaj, niezależnie od tego z której strony nadjeżdża.

Jeśli tramwaj i samochód znajdują się w sytuacji równorzędnej – pierwszeństwo przejazdu obu pojazdów reguluje znak A-7 – wówczas pierwszeństwo przejazdu ma tramwaj, niezależnie od tego z której strony nadjeżdża. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. W sytuacji gdy tramwaj i samochód mają sygnał zielony zezwalający na wjazd na skrzyżowanie jadący na wprost tramwaj ma pierwszeństwo przed skręcającym samochodem bez względu na to z której strony nadjeżdża. Zasady nie stosuje się na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną. Kiedy tramwaj nie ma pierwszeństwa? Podczas wyjeżdżania z zajezdni. Wyjeżdżający z zajezdni tramwaj jest włączającym się do ruchu – musi więc ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego. Podczas wyjeżdżania z pętli. Kierującego tramwajem obowiązują przepisy dotyczące włączających się do ruchu- musi więc ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu drogowego Na skrzyżowaniu na którym pierwszeństwo regulowane jest za pomocą znaków drogowych Kierujący tramwajem musi stosować się do znaków ustalających pierwszeństwo przejazdu. Zatem na skrzyżowaniu oznakowanym znakami D-1 i A-7, kierujący tramwajem wyjeżdżając z drogi podporządkowanej musi ustąpić pierwszeństwo kierującemu samochodem. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. W sytuacji gdy tramwaj i samochód mają sygnał zielony zezwalający na wjazd na skrzyżowanie skręcający tramwaj ustępuje pierwszeństwa samochodowi jadącemu na wprost. Zasady tej nie stosuje się na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym (rondzie). Rozwiąż test składający się z 12 pytań dotyczący przepisów, związanych z ruchem tramwajów http://olsztyn.wm.pl/quiz/4/Czy-jestes-gotowy-na-przyjazd-tramwajow-do-Olsztyna​ żródło :http://www.olsztyn.policja.gov.pl/o02, http://olsztyn.wm.pl/quiz/4/Czy-jestes-gotowy-na-przyjazd-tramwajow-do-Olsztyna

Czy tramwaj Wyjezdzajacy z pętli ma pierwszeństwo?

Przypadki, w których tramwaj nie ma pierwszeństwa –

Wyjeżdżający tramwaj z zajezdni na jezdnię lub z pętli na jezdnię jest włączającym się do ruchu i to on ustępuje pierwszeństwa. Na skrzyżowaniu, na którym ruch kierowany jest sygnałami świetlnymi S-1, skręcający tramwaj ustępuje pierwszeństwa pojazdom jadącym na wprost (nie dotyczy to skrzyżowania z ruchem okrężnym). Tramwaj wjeżdżający z drogi podporządkowanej, ustępuje pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na drodze z pierwszeństwem.

Ostrożność ponad wszystko! Nie tylko w myśl przepisów ruchu drogowego, ale i zdrowego rozsądku, pamiętaj, że zbliżając się do przejazdu kolejowego czy tramwajowego należy zachować szczególną ostrożność i jechać z taką prędkością, abyś mógł pojazd zatrzymać w bezpiecznym miejscu gdy nadjeżdża pojazd szynowy (tramwaj ), nawet wtedy gdy teoretycznie ty masz pierwszeństwo (bądź świadomy, że pojazd ten prowadzi człowiek, który może popełnić błąd).

Kiedy należy ustąpić pierwszeństwa?

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Jak prawidłowo jeździć na rondzie?

Zanim wjedziesz na rondo – Przed większością rond znajdziesz znak ustąp pierwszeństwa, który nakazuje, by kierowca, który wjeżdża na rondo przepuścił samochód, który już na nim jest. To jedna z najbardziej podstawowych zasad jak jazdy po rondzie. Jeśli rondo ma kilka pasów, a drugi pojazd jedzie lewym, możesz wjechać na rondo z prawego pasa.

 • W tym miejscu należy jednak zachować szczególną ostrożność, ponieważ auto na prawym pasie może właśnie zjeżdżać z ronda.
 • Bardzo ważne jest ustawienie się na odpowiednim pasie ruchu jeszcze przed wjazdem na rondo.
 • Jeżeli na rondzie są dwa pasy ruchu, a na drodze nie ma znaków poziomych, postępuj następująco: jeśli chcesz jechać w prawo – zajmij prawy pas, prosto – pas prawy lub lewy, w lewo lub zawrócić – zajmij lewy pas.

W przypadku, gdy rondo posiada trzy pasy ruchu i nie ma znaków poziomych sytuacja jest jeszcze łatwiejsza. Jeśli chcesz jechać w prawo – zajmujesz prawy pas, prosto – z dowolnego pasa, w lewo lub zawrócić – lewy pas.

Kiedy zmienić pas na rondzie?

Skręt z lewego pasa – W przypadku gdy, pojazdy jadące prawym pasem po obwiedni ronda skręcają w prawo w drogę wyjazdową, to pojazd jadący środkowym pasem powinien zmienić pas ruchu na prawy dopiero na wysokości zjazdu z ronda i wtedy może skręcić w tę drogę wyjazdową, jeżeli ma ona kilka pasów ruchu.

A co z pojazdem jadącym z lewego pasa?, bardzo często można zaobserwować taki przypadek w ruchu drogowym, jest to sytuacja bardzo niebezpieczna, wręcz wypadkogenna.Zjazd z lewego pasa w prawo nawet przy średnim natężeniu ruchu powoduje blokowanie pasa ruchu, tworzenie zatorów drogowych, wymuszanie pierwszeństwa przejazdu.

Znając dalszy kierunek jazdy bezpieczniej wykonamy ten manewr zajmując przed wjazdem na rondo odpowiedni pas ruchu. Rozwiązania tak zwane siłowe, przecenianie swoich umiejętności, brak kultury w ruchu drogowym to!! Jednak przy prawidłowej sygnalizacji manewrów na rondzie nie istnieje niebezpieczeństwo zajechania drogi pojazdom poruszającym się pasem prawym podczas zjazdu z pasa środkowego.

Taki sposób funkcjonowania kierujących zachowuje płynność jazdy oraz zwiększa przepustowość skrzyżowania o ruchu okrężnym. Niebezpieczeństwo występujące przy takim sposobie poruszania się po rondzie to “martwe pole” i brak konsekwencji innych kierujących, na przykład zmiana decyzji w ostatniej chwili i mimo włączonego sygnalizatora prawego przed zjazdem beztroska jazda po obwiedni do innego zjazdu.

Pamiętajmy to nie rozwiązania komunikacyjne, nie inżynieria ruchu drogowego są przyczynami wypadków drogowych tylko nagminne przypadki zajechania drogi, nieustąpienia pierwszeństwa oraz brak jednolitej wykładni poruszania się po skomplikowanych skrzyżowaniach (takimi są ronda).

Czy można zjechać z ronda z lewego pasa?

Zasady jazdy po rondzie dwupasmowym a sposób jego opuszczania – To tutaj pojawia się najwięcej kontrowersji. Wpływają na to pewne utarte poglądy, które nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością. Przyjęło się np. że z ronda trzeba zjeżdżać jedynie z prawej strony pasa.

Co oznacza znak a7 na rondzie?

A-7 – ustąp pierwszeństwa Znak A-7 ustąp pierwszeństwa Znak A-7 “ustąp pierwszeństwa” ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Ta sama reguła dotyczy znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.

Umieszczona pod znakiem A-7 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie. Znak A-7umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach.

Inne znaki z tej kategorii : A-7 – ustąp pierwszeństwa

Kiedy tramwaj włącza się do ruchu?

Włączanie się tramwaju do ruchu przy wyjeździe z pętli lub zajezdni – Przy włączaniu się do ruchu, tramwaj podlega tym samym przepisom co inne pojazdy – musi ustąpić pierwszeństwa samochodom jadącym po drodze, na którą wjeżdża. Nie obowiązuje tu pierwszeństwo, przysługujące, Tramwaj włącza się do ruchu, wyjeżdżając z zajezdni Specjalna sygnalizacja tramwajowa – sygnalizacja STK Sygnalizatory kierunkowe STK dotyczą tylko tramwaju Blokowanie przejazdu tramwaju na torowisku Art.28 Ustawa o Ruchu Drogowym 3. Kierującemu pojazdem zabrania się: 2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy W powyższym przepisie mowa jest zarówno o przejazdach kolejowych jak i tramwajowych.

You might be interested:  Jaki Jest Najszybszy Samochód W Gta 5?

W warunkach miejskich często zdarza się, że tory przebiegają przez obszar dzielący jezdnie dla obu kierunków. Samochody skręcające w lewo muszą więc przejechać przez tory tramwajowe. Jeśli na torach jest pusto i nie widać z daleka tramwaju, kierowca wjeżdża na tory i czeka, aż przejadą samochody, tak aby zjechać w lewo ze skrzyżowania.

Takie postępowanie jest jednak nieprzepisowe. Wyprzedzanie tramwaju – z lewej czy z prawej strony? Art.24 – Ustawa o Ruchu Drogowym 4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej. Przystanek tramwajowy a zatrzymanie samochodu Samochód dojeżdżający do przystanku tramwajowego bez wysepki musi się zatrzymać na wysokości ostatniego wagonu tramwaju. Nawet jeśli nie widzi w tym momencie pieszych czy pasażerów wsiadających i wysiadających z tramwaju, zatrzymanie jest obowiązkowe.

Art.26 – Ustawa o Ruchu Drogowym 6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik.

Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej. Natomiast dojeżdżając do przystanku tramwajowego z wysepką, samochód nie ma bezwzględnego obowiązku zatrzymania się przed przystankiem. Musi zachować szczególną ostrożność przed przejściem dla pieszych, tak jak nakazuje ustawa. Powinien jednak zdawać sobie sprawę, że istnieje niebezpieczeństwo, że ktoś będzie chciał zdążyć do tramwaju i przebiegnie przez pasy – więc trzeba uważać szczególnie. Art.16 – Ustawa o Ruchu Drogowym 6. Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu. Jazda po torach tramwajowych Czasami zdarza się, że samochody jadą po torach tramwajowych. Tramwaj a pojazd uprzywilejowany Tramwaj musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi uprzywilejowanemu. : Tramwaj w ruchu drogowym

Czy tramwaj to pojazd uprzywilejowany?

Co z przystankami na jezdni? – Uzupełniając natomiast omówienie przepisów dotyczących obowiązków kierowców wobec tramwajów, warto jeszcze zwrócić uwagę na art.26 ust.6 ustawy. Formułuje on zasady zachowania się w obrębie przystanku wyznaczonego poza chodnikiem (z wyjściem z pojazdu szynowego na jezdnię).

 • Ierujący pojazdem, przejeżdżając przez taki obszar, powinien zachować szczególną ostrożność oraz zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik,
 • Odmiennie więc niż sądzą niektórzy, nie ma bezwzględnego obowiązku unieruchomienia pojazdu przed namalowaną na jezdni linią zatrzymania oraz oczekiwania na ruszenie pojazdu z przystanku.

Ważne, aby umożliwić wszystkim pasażerom swobodne i bezpieczne przejście oraz upewnić się, że ich wymiana została zakończona. Na koniec zostawiam raczej nieznany szerzej art.16 ust.6 ustawy, który stanowi, że Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.

Na który pas zjechać z ronda?

Z którego pasa można zjechać z ronda? Jeden może stać się bezużyteczny Szykują się zmiany w prawie o ruchu drogowym. Wśród kilku propozycji nowelizacji znalazł się m.in. pomysł dotyczący przepisu jazdy na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym. Jeżeli zmiana wejdzie w życie, to wielu kierowców będzie musiało zmienić swoje przyzwyczajenia. Szykują się zmiany w prawie o ruchu drogowym dotyczące jazdy na rondzie

Jedna z propozycji nowelizacji prawa o ruchu drogowym ma nakładać obowiązek opuszczania skrzyżowań o ruchu okrężnym, wyłącznie za pomocą prawego pasa Dzięki zapowiadanej nowelizacji przepisy miałyby zostać, przynajmniej w teorii, znacząco uproszczone Proces wprowadzania zmian w przepisach może potrwać co najmniej do końca roku

Na temat planów dotyczących rond, w rozmowie z serwisem brd24.pl, wypowiedział się Marek Dworak, pełnomocnik ministra infrastruktury ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jak wyjaśnił, chodzi o zmianę, która jasno określi, że z klasycznego skrzyżowania o ruchu okrężnym będzie można zjechać wyłącznie z prawego pasa, używając do tego prawego kierunkowskazu.

Zobacz także: Dzięki zapowiadanej nowelizacji przepisy w teorii miałyby zostać znacząco uproszczone. Nietrudno jednak zauważyć, że ewentualne wprowadzenie zmian będzie jedynie powieleniem oczywistości, do których kierowcy już się stosują. Teoretycznie na rondzie można pojechać z dowolnego pasa, w dowolnym kierunku.

To oczywiście nie jest do końca prawdą, czego dowodem mogą być interpretacje stosowane w praktyce przez sądy, policję i szkoły nauki jazdy — są one całkowicie przeciwne. Dalszy ciąg tekstu pod materiałem wideo: W praktyce prawy pas na rondzie służy nam do skrętu w prawo lub jazdy prosto.

Z kolei lewym możemy jechać prosto, skręcić w lewo lub zawrócić. Kierowcy w większości stosują się do tych zasad od wielu lat. Istnieje jednak wiele skrzyżowań, z których można zjechać wyłącznie prawym pasem, ponieważ droga wyprowadzająca z ronda składa się tylko z jednej jezdni w danym kierunku. Zobacz także: Ewentualne zmiany w przepisach mogą także znacząco przyczynić się do powstawania większych zatorów na drogach.

Nałożenie obowiązku opuszczania ronda wyłącznie prawym pasem, spowoduje, że lewy stanie się praktycznie bezużyteczny. Kierowcy prawdopodobnie przestaną z niego korzystać w obawie przed tym, że kiedy będą chcieli opuścić skrzyżowanie, nie zostaną wpuszczeni przez pozostałych na pas prawy.

Czy na rondzie trzeba włączać kierunkowskaz w lewo?

Przepisy są jednoznaczne – W świetle przepisów sytuacja jest jednak całkiem prosta: sygnalizować należy zjazd z ronda. W przypadku rond dwupasmowych dopuszczalne jest używanie lewego kierunkowskazu. Kiedy? Podczas zmiany pasa lub omijania przeszkody, jak na przykład zepsutego samochodu.

 • Rondo jest drogą o ruchu okrężnym, a więc zjazd jest technicznie skrzyżowaniem i to tym “skrzyżowaniu” sygnalizujemy zamiar zmiany kierunku jazdy.
 • Żeby upłynnić ruch, zamiar opuszczenia ronda powinniśmy zasygnalizować zaraz po minięciu poprzedniego zjazdu, aby kierowcom czekającym na wjazd dać szansę płynnego wjazdu.

Jeśli nie zasygnalizujemy zamiaru zjazdu, będą musieli czekać, domyślając się, czy planujemy zjechać, czy jeszcze będziemy poruszać się po rondzie. Co może zaskoczy niektórych, rondo możemy opuścić także ze środkowego pasa. W takiej sytuacji również sygnalizujemy zamiar zjazdu z ronda, ale musimy ustąpić pierwszeństwa kierowcom na prawym pasie.

Ile razy można okrążyć rondo?

Rondo można okrążyć cztery razy Marek Białowąs W ub. tygodniu podpisano umowę na budowę ronda na skrzyżowaniu z drogą do Raculi. To ma być rondo im. Andrzeja Huszczy To już pewne, że rondo powstanie. Podpisano już umowę, cała inwestycja będzie gotowa w przyszłym roku.

 1. Może nawet otwarcie odbędzie się w dniu pana 61 urodzin? To pomysł prezydenta Zielonej Góry, żeby tak nazwać to rondo.
 2. Propozycja padła w czasie moich urodzin rok temu.
 3. Nie wiem co powiedzieć.
 4. To spontaniczna decyzja, a mi jest głupio o tym mówić.
 5. Rondo ma zdobić pana postać.
 6. Czy chciałby pan, żeby to była statua Andrzeja Huszczy współczesnego, czy z tych dawnych czasów, gdy ścigał się pan na żużlu? To będę ja na motocyklu.

Lepiej, żeby to była postać w trakcie walki na torze. Rzeźbiarz wybrał sobie jedno z moich zdjęć w czasie zawodów sprzed laty. Ja oczywiście zgodziłem się z jego wyborem. Za wzór posłużyło zdjęcie z 1988 r. Jest pan jednym z nielicznych sportowców, który za życia zostanie tak uhonorowany.

Jak pan będzie się czuł wjeżdżając na rondo Andrzeja Huszczy? Nie wiem, zobaczymy jak powstanie. Chociaż mogę dziś powiedzieć, że jestem skonsternowany tym wyróżnieniem. Jestem skromnym byłym żużlowcem. W tym roku skończył pan 60 lat. Z tego na zawodach, w lidze żużlowej aż 33 lata. To najlepszy wynik wśród zawodników tej dyscypliny.

Należy się panu. Jak już mówiłem, nazwanie ronda moim imieniem nie jest moim pomysłem ani zasługą. Czasami żartuję sobie tylko z rodziną, że ten kto pierwszy raz wjedzie na to rondo powinien zrobić na nim cztery kółka, czyli tyle ile okrążeń toru robią żużlowcy w czasie jed- nego biegu.

Mówił pan o tym, że zdjęcie, które posłuży za wzór statuy ustawionej na nowym rondzie zostało zrobione w 1988 r. Czy to najszczęśliwszy rok w pana życiu? Nie, najbardziej udany miałem chyba 1982 r. A już najszczęśliwszy dzień mojego życia to 22 lipca 1982 r. Tego dnia rano urodziła mi się druga córka, a po południu zostałem mistrzem Polski.

To było niewiarygodne. W sumie mam trzy córki. Jak dziś dorosłe już córki komentują sprawę ronda nazwana pana imieniem? Mówią, że to moja sprawa. Nie rozmawiamy o tym za często. Lista pana sukcesów jest bardzo długa, aż trudno je wymienić w jednej rozmowie.

Oprócz złota indywidualnie na krajowym podwórku sięgał pan po tytuły w parach oraz poprowadził, najpierw trzykrotnie w latach 80. Falubaz, a później w 1991 roku Morawskiego, po raz pierwszy w historii polskiego speedwaya prywatny klub, do tytułu drużynowego mistrzostwa Polski. Czy córki nie chciały iść pana śladem? Chciały, ale wtedy nie było można.

A gdy pojawiła się już taka możliwość, to było już na naukę za późno. : Rondo można okrążyć cztery razy

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo Sprawdź o czym musisz pamiętać?

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo? Sprawdź, o czym musisz pamiętać! Dołącz do nas: Działania na rzecz poprawy komunikacji dotykają różnych środków transportu. W ostatnich latach do łask wraca transport tramwajowy. Zdjęcie Tramwaj ma bardzo ograniczone możliwości uniknięcia wypadku, a skutki zderzenia z nim są zwykle poważne / Jan Graczyński / East News Sam tramwaj ma wiele zalet. Przede wszystkim nie musi poruszać się ciągiem ulic, dzięki czemu może szybko się przemieszczać unikając korków.

Z punktu widzenia miasta, wymaga mniej miejsca niż autobus i jest bezpieczniejszy. Szyny wyznaczają tor jazdy, dzięki temu łatwiej określić strefy bezpieczeństwa wokół torów i na przystankach. Pojazd ten jest też ekonomiczny i ekologiczny ze względu na niewielką emisję zanieczyszczeń. Przede wszystkim jednak tramwaje – jako pojazdy członowe – mają dużą pojemność i są w stanie przewozić więcej pasażerów niż autobusy.

Tramwaje, podobnie jak inni uczestnicy ruchu drogowego, podlegają przepisom ustawy prawa o ruchu drogowym. W niektórych sytuacjach przepisy stawiają je w pozycji uprzywilejowanej. Trzeba pamiętać, że tramwaj ma zawsze pierwszeństwo na drogach równorzędnych, czyli takich, które nie są opisane sygnalizacją świetlną ani znakami poziomymi i pionowymi.

 • Obowiązuje na nich zasada prawej strony, jednak nie dotyczy ona ruchu tramwajowego.
 • Na skrzyżowaniach ze znakami, jeśli tramwaj znajduje się na drodze podporządkowanej, ustępuję pierwszeństwa innym pojazdom, a jeśli jest na drodze z pierwszeństwem to jemu ustępują drogi.
 • W sytuacji, gdy na skrzyżowaniu zarówno tramwaj, jak i samochód są na drodze z pierwszeństwem lub oba są na drodze podporządkowanej, pierwszeństwo ma zawsze tramwaj! Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną tramwaj stosuje się do sygnalizatora.

W sytuacji, gdy tramwaj skręca, z kierunku posiadającego pierwszeństwo, w lewo, musi ustąpić pierwszeństwa samochodom jadącym na wprost. Jeśli samochód skręcałby w prawo, to musiałby ustąpić pierwszeństwo tramwajowi. Tramwaj bezwzględnie ustępuje pierwszeństwa, jeśli włącza się do ruchu, na przykład wyjeżdżając z zajezdni. Warto wiedzieć, że tramwaje wyprzedza się z prawej strony, chyba że układ torów uniemożliwia takie wyprzedzanie. Szczególną uwagę należy zachować w sytuacji, gdy samochód dojeżdża do przystanku tramwajowego bez wysepki. Kierujący musi się zatrzymać na wysokości ostatniego wagonu tramwaju – tłumaczy instruktor ŠKODA Auto Szkoła, Radosław Jaskulski.

W sytuacji, gdy tory znajdują się na części jezdni, trzeba zwrócić uwagę na to, by zmienić pas i ustąpić miejsca nadjeżdżającemu tramwajowi. Trzeba pamiętać, że dwuwagonowy tramwaj z kompletem pasażerów waży około 50 ton, a samochód osobowy z pasażerami około 1,8 tony. Oprócz różnicy mas, obydwa pojazdy wyraźnie różni droga hamowania.

Jadący z prędkością 50 km/h samochód z kierowcą, którego czas reakcji wyniesie 1 sekundę – w przypadku awaryjnego hamowania – zatrzyma się na 25. metrze. Tramwaj z motorniczym, który również zareaguje w ciągu 1 sekundy zatrzyma się najszybciej na 63. metrze, a jeśli tramwaj jest załadowany, nawet na 80.

Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi Wyjeżdżającemu z zajezdni?

Kierującego tramwajem wyjeżdżającym z pętli obowiązują przepisy dotyczące włączających się do ruchu. Przed tramwajem wyjeżdżającym z zajezdni masz zatem pierwszeństwo.

Czy w tej sytuacji możesz skręcić w prawo przed tramwajem?

Uzasadnienie: – Nie masz pierwszeństwa przed pojazdem szynowym nadjeżdżającym z przeciwka. Pojazd szynowy ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

Kiedy należy ustąpić pierwszeństwa?

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Related Post