Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Kto Ma Pierwszeństwo Na Skrzyżowaniu Rowerzysta Czy Samochód?

Kto Ma Pierwszeństwo Na Skrzyżowaniu Rowerzysta Czy Samochód?

0 Comments

Kto Ma Pierwszeństwo Na Skrzyżowaniu Rowerzysta Czy Samochód
Znak D-6a „Przejazd dla rowerzystów” Znak D-6b „Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów” Znak poziomy P-11 oznaczający miejsce przejazdu dla rowerzystów Przejazd dla rowerów – powierzchnia jezdni lub torowiska przeznaczoną do przekraczania tych części drogi przez osoby kierujące rowerami, hulajnogami elektrycznymi i urządzeniami transportu osobistego oraz osoby poruszające się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi,

Kiedy rowerzysta ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu?

W BRD24.pl gruchnęło, media powieliły — że „od ubiegłego roku kierowca musi ustępować tylko rowerzystom znajdującym się na przejeździe. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk po cichu skasował w prawie obowiązek ustąpienia „wjeżdżającym” „, Skutkiem sekretnie wprowadzonych zmian w rozporządzeniu jest pozbawienie pierwszeństwa cyklistów, którzy wjeżdżają na przejazd dla rowerzystów: wcześniej „dojeżdżając do przejazdu dla rowerów kierowca musiał obserwować otoczenie drogi, bo musiał ustąpić rowerzyście zanim ten znalazł się na przejeździe rowerowym — czyli jeszcze w trakcie „wjeżdżania””, Podpatrzone jakiś czas temu (fot. Olgierd Rudak, CC-BY 2.0) Zdaniem Łukasza Zboralskigo z portalu BRD24.pl wynika to z tego, iż po utajnionym uchyleniu przepisu, kierowca nie musi zwolnić przed przejazdem — a więc nie ma także obowiązku ustąpić pierwszeństwa osobnikowi poruszającemu się jednośladem, który wjeżdża na przejazd dla rowerzystów (por.

 1. Minister Adamczyk po cichu odebrał rowerzystom pierwszeństwo przed przejazdami rowerowymi” ).
 2. Par.47 ust.4 rozporządzenia w/s znaków i sygnałów drogowych (uchylony z dniem 2 grudnia 2021 r.) Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem D-6, D-6a albo D-6b jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących lub wjeżdżających.

Niestety, to jest bzdura, i to chyba całkiem szkodliwa bzdura — i dziwię się, że serwis poświęcony bezpieczeństwu ruchu drogowego takie bzdury publikuje. Zaczynając od końca, bo tak prościej:

postawioną przez siebie tezę wydaje się obalać sam jej autor, który dostrzega, że „w ustawie w sprawie rowerzystów nie sformułowania o ustępowaniu „wjeżdżającym” na przejazd dla rowerów”, a przepis „nakazuje ustąpić pierwszeństwa tylko tym, którzy znajdują się na przejeździe a nie którzy na niego dopiero wjeżdżają” ;taka jest też prawda: zgodnie z art.27 ust.1 pord (który się nieustannie zmienia, ale jego clou jest stałe) pierwszeństwo przejazdu nie przysługuje — i nigdy nie przysługiwało — rowerzyście wjeżdżającemu na przejazd dla rowerzystów, przeto żadna zmiana żadnego rozporządzenia nie mogła tego zmienić;

art.27 ust.1 pord (w brzmieniu do 19 maja 2021 r.) Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe, art.27 ust.1 pord (treść aktualna) Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe,

dla jasności: kierowca ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa wyłącznie rowerzyście znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów (już wkrótce zwanemu przejazdem dla rowerów ); natomiast (durnowaty) wyjątek dotyczy kierującego, który skręca w drogę poprzeczną, ponieważ musi on ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, a także osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch — ale tylko o tyle, o ile porusza się on „na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić” (art.27 ust.1a pord);(durnowaty, bo już choćby przez to, że zawierający dialektyczną zagadkę: czy kolarz, który zbliża się do przejazdu dla rowerów, jedzie „inną częścią drogi”, którą zamierza opuścić (np. drogą dla rowerów, którą opuszcza na rzecz przejazdu)? czy po prostu można było to napisać prościej?)a może mamy tu pewnego rodzaju paradoks dotyczący hierarchii dyrektyw określających zasady ruchu drogowego? może byłby to przypadek, kiedy kierowca miał obowiązek stosować się do znaku drogowego, „nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany” przez ów znak drogowy? (a paradoks wynikałby z tego, że odmienność zachowania wynikała z definicji znaku D-6, D-6a lub D-6b?);jednak nie: po pierwsze primo z przepisu, który nakazywał „zmniejszyć prędkość”, by nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów „wjeżdżających” na przejazd, nigdy nie wynikało cokolwiek o pierwszeństwie — komu i kiedy przysługuje pierwszeństwo na przejeździe reguluje wyłącznie art.27 ust.1 pord i czyni to w sposób niezmienny, a obowiązku przyhamowania nie można nadinterpretować jako obowiązku ustąpienia pierwszeństwa ;po drugie primo jeśli traktować elukubracje Łukasza Zboralskiego poważnie, to szlag trafia także pierwszeństwo pieszych na przejściu — bo skoro uchylony przepis dotyczył także znaku D-6 („przejście dla pieszych”), i skoro kierowca miał obowiązek zmniejszyć prędkość, by „nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących ” — to zgodnie z zaprezentowaną (anty)logiką dziś już nie ma on obowiązku ustąpić pierwszeństwa żadnemu pieszemu: ani znajdującemu się na zebrze, ani wchodzącemu na przejście,

I na zakończenie największa ciekawostka: farmazon przepisała „Rzepa” ( „Koniec pierwszeństwa dla nadjeżdżających rowerzystów” ), Antyweb.pl ( „Rowerzyści nie mają już pierwszeństwa przed przejazdami — od roku” ), i pewnie jeszcze trochę innych, bo portaloza rządzi się swoimi prawami.

Kiedy rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa samochodowi?

Czy rowerzysta ma pierwszeństwo na przejeździe, czy także zanim na niego wjedzie? – Według kodeksu ruchu kierowca pojazdu zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem znajdującemu się na przejeździe, Zapisu o przepuszczaniu cyklisty, zanim ten wjedzie na przejazd już nie ma, a więc nie ma takiego obowiązku.

Kiedy rowerzysta ma pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów?

Kierowca dał szkołę rowerzyście na przejeździe. Ten nie znał przepisów jak. większość 3 paź, 10:36 To nieprawda, że rowerzyści na przejazdach dla rowerów zawsze mają pierwszeństwo. Przepisy są trudne: pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów zależy od tego, kto jest pierwszy na przejeździe, a po drugie, z jakich kierunków nadjeżdżają samochód i rower. Foto: aquatarkus/YouTube/STOP PIRAT / Shutterstock

Większość młodych rowerzystów nie zna przepisów, które ich dotyczą, bo te są napisane w sposób skrajnie nieczytelny Na przejazdach dla rowerów dochodzi codziennie do setek niebezpiecznych sytuacji – i kierowcy samochodów, i jadący na rowerach nie znają zasad pierwszeństwa na przejazdach Na pierwszy rzut oka przepisy o pierwszeństwie na przejazdach rowerowych faworyzują kierujących rowerami. W praktyce jest tak tylko w jednym przypadku Znajomość przepisów drogowych przez osoby na rowerach czy hulajnogach elektrycznych jest sprawdzana tylko w przypadku dzieci w wieku 10-18 lat

Tym razem skończyło się na “pouczeniu”, jakiego kierowca samochodu udzielił młodemu rowerzyście. Z reakcji rowerzysty wynika, że – nawet jeśli ma kartę rowerową – nie ma pojęcia o zasadach pierwszeństwa w miejscach, gdzie drogi dla rowerów spotykają się albo przecinają się z jezdnią.

Ale to nie powinno dziwić. Wystarczy przyjrzeć się kilku przepisom rowerowym i “rozebrać je na części”, aby stało się jasne, dlaczego większość kierowców samochodów i większość rowerzystów nie wie, jak powinni się zachować. Można przypuszczać, że to z powodu źle sformułowanych przepisów rowerzyści dość często uważają, że mają pierwszeństwo w sytuacjach, gdy wcale im ono nie przysługuje.

Na szczęście kierowcy samochodów odwrotnie: nierzadko boją się rzekomego pierwszeństwa rowerzystów, choć mogliby jechać. Podstawowy przepis w Kodeksie drogowym regulujący pierwszeństwo na przejazdach rowerowych brzmi: Na pierwszy rzut oka wydaje się, że na przejeździe rowerzysta ma pierwszeństwo, kierowca pojazdu (auta, motocykla) ma mu ustąpić.

Ale uwaga: ma ustąpić “znajdującym się na przejeździe”. A to oznacza, że jeśli rowerzysty nie ma na przejeździe, ale np. dopiero się do niego zbliża, to nie trzeba mu ustępować pierwszeństwa! Idąc dalej: jeśli samochód przejeżdża przez przejazd dla rowerów albo na niego wjeżdża, to rowerzysta powinien mu ustąpić.

Wjeżdżanie w bok jadącego samochodu albo tuż pod koła jadącego samochodu, nawet jeśli wjeżdża on na przejazd dla rowerów, jest niemądre, niebezpieczne i – co ważne na etapie rozstrzygania o winie – jest wykroczeniem.

Przeczytaj także:

Prawdziwa treść przepisu jest zatem całkiem inna, niż może się na początku wydawać. Wiedzieliście? Oddajmy głos Ministerstwu Infrastruktury, które było autorem niedawno wprowadzonych zmian w ustawie: “Zarówno obecnie, jak i przed zmianą przepisów, użytkownicy ci (rowerzyści – red.) nie mieli pierwszeństwa podczas wjeżdżania na przejazd rowerowy”. Foto: Wojciech Denisiuk / Auto Świat Droga dla rowerów Samochód nie musi jednak skręcać w prawo – jeśli przecina drogę dla rowerów, skręcając w lewo, sytuacja związana z pierwszeństwem przejazdu nie zmienia się. Są jeszcze inne przepisy, które – na szczęście nie budząc wątpliwości – mówią o pierwszeństwie na drogach dla rowerów:

“Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch” “Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany”

You might be interested:  Jak Wystawić Fakturę Vat Marża Za Samochód?

W tym drugim przypadku należy jednak wiedzieć, że “ruch kierowany” oznacza nie tylko obecność policjanta z lizakiem lub innej osoby uprawnionej do kierowania ruchem, lecz także działającą w danym miejscu sygnalizację świetlną. : Kierowca dał szkołę rowerzyście na przejeździe. Ten nie znał przepisów jak. większość

Czy rower musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu?

Absurd trzeci: czy przejście dla pieszych przez drogę dla rowerów jest przejściem dla pieszych? – Foto: Auto Świat Znak D-6 zobowiązuje kierowcę do zmniejszenia prędkości. Aby ułatwić pieszym przechodzenie przez drogi dla rowerów, zarządcy dróg, zwłaszcza w większych miastach, w tysiącach miejsc wymalowali “zebry” – pasy na drodze, które sugerują, że tu jest przejście dla pieszych.

 1. Przed niektórymi z tych miejsc postawiono dodatkowo znaki drogowe D-6 informujące o przejściu kierujących.
 2. Ten znak zmienia wszystko! Otóż przejściem dla pieszych zgodnie z Prawem o ruchu drogowym jest “powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi”.

Ale co znaczy stwierdzenie: “odpowiednie znaki drogowe”? Zapewne niewielu kierowców aut, rowerzystów czy użytkowników hulajnóg i tym bardziej równie niewielu pieszych zagłębia się w kilkusetstronicowe rozporządzenia przeznaczone dla instytucji zajmujących się budową i oznakowaniem dróg.

Tymczasem. jedno z takich rozporządzeń przesądza o tym, że każde przejście dla pieszych musi być oznakowane informacyjnym znakiem pionowym D-6: “Znak D-6 należy stosować przy wszystkich przejściach dla pieszych”. Oznacza to, że jeśli rowerzysta jadący drogą dla rowerów widzi znak D-6, to ma obowiązek zwolnić i ustąpić pierwszeństwa pieszemu już w chwili, gdy ten wchodzi na przejście.

A jeśli znaku pionowego nie ma, lecz jest tylko “zebra” to. właściwie nie. Tu nie ma przejścia dla pieszych, są tylko pasy! W takim miejscu to pieszy powinien ustąpić rowerowi czy hulajnodze elektrycznej. Sprawę przesądzają nowe przepisy wchodzące w życie 21 września.

Gdzie rowerzysta nie ma pierwszeństwa?

Zamieszanie z pierwszeństwem rowerzystów. Kto kogo musi przepuszczać? Dołącz do nas: Rowerzysta wjeżdżający na przejazd dla rowerów nie ma pierwszeństwa przed samochodem. Wyjątek, o którym pamiętać muszą zarówno kierowcy, jak i cykliści, dotyczy krzyżowania się kierunków ruchu. Skręcając w drogę poprzeczną, zawsze należy ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu prosto. Zdjęcie W takiej sytuacji rowerzysta wjeżdżający na przejazd nie ma pierwszeństwa przed pojazdami – uzyskuje je dopiero będąc na przejeździe. Kluczowym dla tej kwestii jest przecinanie się kierunków ruchu / Jan Graczynski/East News / Agencja SE/East News

Rowerzysta będący już na przejeździe dla rowerów ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem. W przypadku wjeżdżania rowerzysty na przejazd o pierwszeństwie decyduje kierunek ruchu. Skręcając w drogę poprzeczną, kierowca zawsze musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście wjeżdżającemu na przejazd.

Zasady pierwszeństwa rowerzystów obrazowo wyjaśniliśmy w krótkim wideo umieszczonym pod tym artykułem. Fałszywe informacje dotyczące rzekomego odebrania rowerzystom pierwszeństwa przed samochodami w czasie wjeżdżania na przejazdy rowerowe wprowadziły sporo zamieszania wśród zmotoryzowanych.

Niedawne fakenewsy dementować musiało Ministerstwo Infrastruktury. Nieprawdziwe informacje w tak delikatnej materii jak pierwszeństwo rowerzystów mogą doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji, dlatego w trosce o poprawę bezpieczeństwa przypominamy, kiedy kierowcy zobowiązani są ustępować pierwszeństwa rowerzystom,

Zachowanie kierującego pojazdem przed i na przejeździe dla rowerów określa szczegółowo art.27 Prawa o ruchu drogowy. W punkcje 1. czytamy że: Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, znajdującym się na przejeździe.

 • Oznacza to, że rowerzysta znajdujący się na przejeździe ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami, podobnie jak dzieje się to chociażby w przypadku pieszego korzystającego z przejścia.
 • W przeciwieństwie do pieszych, rowerzysta nie nabywa jednak pierwszeństwa w momencie “wjeżdżania” na przejazd.

Problem w tym, że w polskich przepisach istnieje bardzo ważny wyjątek, który dla kierowców jest raczej regułą. Zdjęcie Skręcając w drogę poprzeczną kierowca ma obowiązek ustąpić pierwszeńśtwa rowerzyście / JAROSŁAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESS / Agencja SE/East News Kością niezgody jest “wjeżdżanie” na przejazd rowerowy. W tym przypadku sprawa nieco się komplikuje, a kluczowym dla kwestii pierwszeństwa jest kierunek ruchu poszczególnych użytkowników drogi,

 • Z pomocą przychodzi tu art.27.
 • Pkt 1a Prawa o ruchu drogowym, który precyzuje, że: Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, jadącym na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.

Mówiąc wprost, jeśli prowadząc samochód, skręcamy w lewo lub prawo, w wyniku czego przecinamy drogę jadącemu na wprost rowerzyście, musimy ustąpić mu pierwszeństwa przejazdu. Decydującą kwestią jest tutaj przecinanie się kierunków ruchu i to, że wykonując manewr skrętu, zajeżdżamy drogę cykliście będącemu w tzw. Kierowca musi więc pamiętać, że jadąc wzdłuż drogi dla rowerów, powinien zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że manewr skrętu, który wiąże się z jej przecięciem, nie spowoduje zagrożenia dla korzystających z niej rowerzystów, Mówiąc krótko – jeśli skręcasz, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzystom jadącym na wprost, bez względu na to, czy poruszają się oni drogą dla rowerów, wjeżdżają na przejazd dla rowerów, znajdują się na takim przejeździe lub jadą poboczem drogi.

Rowerzyści, osoby poruszające się na hulajnogach czy tzw. urządzeniach wspomagających ruch, mają wówczas pierwszeństwo przed samochodem. Pomocny jest tu również art 27. pkt.3 Prawa o ruchu drogowym, który mówi, że: Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Słowa “poza jezdnią” oznaczają w tym przypadku, że kierowca samochodu zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa rowerzyście, jeśli np. przejeżdża przez ciąg rowerowo-pieszy (chodnik z drogą dla rowerów), wjeżdża w bramę, parkuje itd. Zdjęcie Rowerzysta zawsze ma pierwszeństwo przed pojazdami, gdy ZNAJDUJE SIE na przejeździe / Łukasz Szczepański / Agencja SE/East News Zarówno kierowcy, jak i sami rowerzyści muszą też pamiętać, że zasada pierwszeństwa dla użytkownika drogi będącego w ruchu otwartym (jadącym na wprost) działa też w drugą stronę.

Jeśli więc rowerzysta jadący drogą dla rowerów zamierza skorzystać z przejazdu dla rowerów umożliwiającego przejazd przez drogę poprzeczną, wjeżdżając na niego nie ma pierwszeństwa przed pojazdami jadącymi na wprost, Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że takie przejazdy często znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie przejść dla pieszych.

W takim przypadku piesi zyskują pierwszeństwo przed pojazdami w momencie “wchodzenia” na przejście, ale nie dotyczy to rowerzystów wjeżdżających na przejazd dla rowerów. Przykładowo, jeśli rowerzysta jadący drogą dla rowerów mija stojące przed przejściem pojazdy i następnie wjeżdża na przejazd rowerowy, przecinając ich kierunek ruchu, nabywa pierwszeństwa przed pojazdami dopiero będąc na przejeździe. Można więc przyjąć, że w takim przypadku pierwszeństwo ma ten pojazd, który szybciej znalazł się na przejeździe dla rowerów. Przejeżdżanie rowerem przez przejście dla pieszych to wykroczenie karane mandatem w wysokości 50-100 zł / Marek Bazak / Agencja SE/East News Wielu rowerzystów popełnia wykroczenie, gdy przejeżdża rowerem przez przejście dla pieszych. Jako osoby kierujące pojazdem są zobligowani do zatrzymania się i przeprowadzenia dwukołowca przez jezdnię oznakowaną pasami.

Kara grzywny, jaka grozi za to wykroczenie, to 50-100 złotych. Istnieje jednak od tej reguły pewien wyjątek. Ustawodawca zdecydował, że z nakazu zwolnione są dzieci poniżej 10. roku życia oraz ich opiekunowie poruszający się rowerem w tym samym czasie. Warto zdawać sobie sprawę, że jeśli dojdzie do potrącenia rowerzysty, który nie zsiadł z roweru na przejściu dla pieszych, winnym zdarzenia – najprawdopodobniej – uznany zostanie właśnie cyklista.

Wideo Pierwszeństwo rowerzystów na przejściach – zasady INTERIA.PL : Zamieszanie z pierwszeństwem rowerzystów. Kto kogo musi przepuszczać?

Kto ma pierwszeństwo na skrzyżowaniu?

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Jak jeździć po rondzie na rowerze?

Co ma więc do zaoferowania rowerzysom kodeks drogowy? – Rozdział dotyczący zasad dla rowerzystów na rondach rozpoczyna się od wstępu: „Możesz czuć się bezpieczniej, prowadząc rower po chodniku lub przy krawędzi drogi”. Rada ta jest nie tylko przygnębiająca- dlaczego rowerzysta musiałby zjechać z ronda? – ma również bardzo wątpliwe pochodzenie.

 1. Czy istnieją w ogóle badania, które wykazują, że chodzenie po rondzie jest bezpieczniejsze niż jazda na rowerze? Jeśli wyjazdy z ronda nie są kontrolowane światłami, rowerzysta musi przeprowadzić rower przez ujście drogi wyjazdowej równocześnie z pojazdami opuszczającymi rondo.
 2. Ierowcy mogą być rozproszeni przez inne pojazdy i często mogą przyspieszać; w tej sytuacji raczej nie będą się spodziewać osoby prowadzącej rower przy krawędzi ulicy.

Jeśli mamy do czynienia z dwupasmowym zjazdem z ronda, tym bardziej jest to niebezpieczne dla biednego pieszego-rowerzysty. Dajsze słowa tego paragrafu wyglądają jeszcze gorzej: „Jeśli zdecydujesz się jeździć po rondzie trzymając się lewego pasa, powinieneś być świadomy, że kierowcy mogą cię nie widzieć, oraz powinieneś zachować szczególną ostrożność podczas jazdy na rowerze, jeśli przejeżdżasz przez drogę wyjazdową.

Być może będziesz musiał zasygnalizować, że go nie opuszczasz “. Tak więc, skręcając w prawo na rondzie, rowerzysta powinien pozostać na lewym pasie mijając wyjazdy po lewej, i mieć nadzieję, że zerkanie przez prawe ramię przy przecinaniu drogi wyjeżdżającym pojazdom, pomoże uniknąć mu wypadku. Lepszą radą byłoby z pewnością poruszanie się po rondzie prawym pasem, aby wyraźnie sygnalizować pozostanie na nim, aż do momentu zmiany pasa, w celu jego opuszczenia.

Uważamy, że główny nacisk kodeksu drogowego należy kierować do kierowców pojazdów silnikowych. To oni zazwyczaj powodują wypadki z udziałem rowerzystów na rondach i to ich działania powinny być nadzorowane. Oto dalsze wytyczne zawarte w kodeksie drogowym: „Uważaj i daj dużo miejsca, którzy mogą pozostać na lewym pasie i zasygnalizować prawy kierunek, jeśli zamierzają kontynuować jazdę na rondzie.

 • Pozwól im to zrobić.” Zamiast ostrzegania kierowców pojazdów silnikowych, potrzebna jest zgoda na to, żeby rowerzyści mogli poruszać się prawym pasem.
 • Ierowcy zaś powinni wziąć pod uwagę, że rowerzyści będą poruszać się wolniej niż oni.
 • Wymóg, aby kierowcy dawali rowerzystom pierwszeństwo na rondzie oraz ich nie wyprzedzali byłby pierwszym krokiem do pozytywnych zmian.
You might be interested:  Jaki Samochód Kupić Tani W Eksploatacji?

Gdyby te propozycje weszły w życie, rowerzysta potrącony przez nierozważnego kierowcę, będzie miał poczucie komfortu wiedząc, że kierowca będzie odpowiedzialny za wypadek w postępowaniu cywilnym. W rzeczywistości parlament mógłby pójść o krok dalej, by chronić rowerzystów na rondach, i uznać za przestępstwo nie ustąpienie pierwszeństwa rowerzyście na rondzie, w taki sam sposób, w jaki pojazd musi dawać pierwszeństwo pieszym na skrzyżowaniu.

Czy można jechać rowerem po chodniku?

Jazda rowerem po chodniku – wRower.pl – Rowery od A do Z Generalna zasada brzmi: rowerem po chodniku jeździć nie wolno (artykuł 26 Prawa o Ruchu Drogowym). Od tej zasady istnieją jednak trzy wyjątki. Rowerzysta może jechać po chodniku gdy:

 1. jedzie z dzieckiem do lat dziesięciu lub
 2. podczas złej pogody (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła) lub
 3. są spełnione jednocześnie trzy warunki :
  • chodnik ma co najmniej dwa metry szerokości,
  • ruch na jezdni jest dozwolony z prędkością ponad 50 km/h (w terenie zabudowanym),
  • brakuje oddzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla nich przeznaczonego.

Zdjęcie (Kraków) po prawej ilustruje wyjątek numer trzy. Przy drodze jest znak podnoszący dopuszczalna prędkość ponad 50km/h (jest do 70 km/h), zakładamy że widoczny z prawej strony chodnik ma co najmniej 2 metry szerokości oraz brak jest wydzielonej ścieżki, lub pasa dla rowerów.

Czy hulajnogą ma pierwszeństwo na przejeździe dla rowerów?

Ważne dla pieszych – Pieszy musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom i iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów. Jeżeli na drodze znajduje się tunel lub wiadukt dla pieszych, musimy z niego skorzystać. Na obszarze zabudowanym na drodze dwujezdniowej przez jezdnię można przejść tylko po przejściu dla pieszych.

Zabronione jest korzystanie z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji.

Podstawa prawna: ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (DzU poz.1768) Opinia dla “Rzeczpospolitej” Tomasz Matuszewski, wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie Zgodnie z art.27 ust.1 ustawy kierujący rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego oraz osoby poruszające się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch na przejazdach dla rowerzystów mają pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami tylko w sytuacji, gdy już znajdują się na przejeździe.

Czy przejazd rowerowy to skrzyżowanie?

Przejazdy rowerowe to „skrzyżowanie” drogi rowerowej z jezdnią. Po przejeździe rowerowym wolno jechać rowerem (w przeciwieństwie do pasów). Podstawowym wyznacznikiem kto ma pierwszeństwo na przejeździe rowerowym są znaki drogowe. Jeśli nie ma znaków określających pierwszeństwo to określa je PoRD,

 1. Rowerzysta jadący drogą rowerową ma pierwszeństwo przed samochodem skręcającym w drogę poprzeczną.
 2. Rower ma także pierwszeństwo przed autami włączającymi się do ruchu z drogi poprzecznej, wyjeżdżającymi z parkingu lub posesji.
 3. W pozostałych przypadkach obowiązuje zasada prawej ręki – pojazd będący po prawej ma pierwszeństwo.

Warto wiedzieć, że gdy wjedziemy już na przejazd rowerowy, mamy pierwszeństwo na tym przejeździe. W każdym przypadku, bez względu na pierwszeństwo należy zwracać uwagę na zachowanie innych uczestników ruchu, którzy mogą nie znać przepisów i unikać sytuacji niebezpiecznych, Samochód ma pierwszeństwo, ponieważ jedzie z prawej a skrzyżowanie nie jest wystarczająco oznakowane. Pierwszeństwo ma rowerzysta, gdyż jedzie z prawej strony na nieoznaczonym znakami skrzyżowaniu. Rowerzysta jadący wzdłuż drogi z pierwszeństwem przejazdu ma pierwszeństwo przed samochodem osobowym wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej. Rowerzysta jedzie z prawej strony, więc ma pierwszeństwo, ponieważ nie ma innych znaków określających pierwszeństwo na tym skrzyżowaniu. Skrzyżowanie równorzędne drogi rowerowej z jezdnią. Z prawej strony jedzie auto, które ma pierwszeństwo przed rowerem – obowiązuje zasada prawej ręki. Znaki stop powodują, że rowerzysta ma obowiązek zatrzymania się i nie ma pierwszeństwa, bez względu na kierunek z którego nadjeżdża. Pierwszeństwo ma w tym przypadku samochód. Rowerzysta porusza się wzdłuż drogi podporządkowanej. Samochód jedzie drogą z pierwszeństwem przejazdu i z tego powodu samochód ma pierwszeństwo przed rowerzystą. Niestety oznakowanie na tym skrzyżowaniu nie jest wystarczające i może wprowadzać rowerzystę w błąd. Rowerzysta ma pierwszeństwo gdyż porusza się wzdłuż drogi z pierwszeństwem przejazdu. Samochód ustępuje pierwszeństwa rowerzyście skręcając. Ewentualne wątpliwości wyjaśnia wideo kurs „ Cykloakademia „, Miasta dla Rowerów, Wikipedia a przede wszystkim Prawo o ruchu drogowym,

 • Należy zwrócić uwagę, że przejazd rowerowy aby był przejazdem rowerowym musi być oznakowany znakami pionowymi ( D-6a /D-6b ) lub poziomymi ( P-11 ), a droga rowerowa aby była drogą rowerową oznakowana powinna być znakiem roweru na asfalcie lub na niebieskim znaku drogowym (P-23 lub C-13).
 • Wiele jest przejazdów rowerowych, których oznakowanie jest niedostateczne, co może powodować wątpliwości i ryzykowne sytuacje.

Dlatego zasada ograniczonego zaufania jest podstawową zasadą, którą należy się kierować. Znajomość przepisów ułatwia znacząco poruszanie się rowerem i poprawia bezpieczeństwo. Pierwszeństwo na przejeździe rowerowym, jest ważną kwestią bo wątpliwości co do niego mogą powodować wypadki.

 • Warto znać prawa i obowiązki panujące na drogach, respektować i wymagać od innych uczestników ruchu, bez względu jakim pojazdem się poruszają.
 • Podstawa prawna tekst jednolity ustawy „ Prawo o ruchu drogowym ” z dnia 20 czerwca 1997 roku z późniejszymi zmianami, regulującej przepisy i zasady obowiązujące uczestników ruchu drogowego.

Źródłem jest Internetowy System Aktów Prawnych – stan na dzień 22-01-2016r. Art.27.1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe,1a.

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić.2. (uchylony).3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi.4.

Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany. Art.25.1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi (rower to też pojazd) nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.2.

 • Przepisu ust.1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.3.
 • Przepisy ust.1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.4.
 • Ierującemu pojazdem zabrania się: 1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy; Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym z 1 kwietnia 2011 roku (Dz.U.

z 2011 r. Nr 92, poz.530) zniosła art.33 ust.4, zabraniający „ na przejeździe rowerowym wjazdu pod nadjeżdżający pojazd „. Przepis ten był sprzeczny z Konwencją Wiedeńską o Ruchu Drogowym (Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz.40 i Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz.44, art.16 ust.2) i nie obowiązywał.

 1. Sprzeczny z art.25 ust.1 i nowym art.27 ust.1a ustawy, nakazującymi ustąpienie przez pojazd zmieniający kierunek jazdy pierwszeństwa pojazdom jadącym z naprzeciwka oraz rowerzystom jadącym na wprost.
 2. Analogiczne przepisy zabraniające rowerzyście wjazdu na przejazd dla rowerzystów nie występują w żadnym kodeksie drogowym w Europie.

( Wikipedia )

Czy można jeździć na rowerze obok siebie?

Jazda rowerem obok siebie – wRower.pl – Rowery od A do Z W 2011 roku w życie weszły zmiany w Kodeksie Drogowym, które pozwalają na jazdę rowerzystów obok siebie – jednak pod pewnym warunkiem. Jazda rowerzystów parami jest możliwa gdy nie przeszkadza to innym użytkownikom drogi.

Co to oznacza, że rower nie przeszkadza innym użytkownikom drogi – tego ustawodawca nie zdefiniował. Można się tylko domyślać, że możemy jechać parami po drogach mało uczęszczanych, gdzie ruch jest niewielki i samochód bez hamowania może wyprzedzić parę rowerzystów. Przepis ten powstał głównie z myślą o sportowcach na rowerach szosowych trenujących często parami.

Pamiętajmy! Na ruchliwej drodze, czy też na jezdni w mieście jazda na rowerze obok siebie może zostać zakwalifikowana przez policję jako wykroczenie. Podstawa prawna Prawo o Ruchu Drogowym Art.33.3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Tagi:,, 2013-10-28 13:16 anonim | Z myślą o sportowcach? Jakoś nie chce mi się wierzyć, że “Przepis ten powstał głównie z myślą o sportowcach na rowerach szosowych trenujących często parami”. Raczej z myślą o gadułach, które chcą pogadać jadąc.2015-02-22 11:38 anonim | Utrudnienie tylko na wąskich drogach Jeśli jezdnia ma dwa pasy w jednym kierunku i jest niewielki ruch aut to jazda parami nie utrudnia ruchu.

Warto zauważyć ze rowerzysta m szerokosć około 60 cm i zgodnie z zaleceniami KBRD z Krakowa powinien jechać około 70 cm od krawężnika zatem zabiera pas 100 cm. Jeśli kierowcy wolno wyprzedzać rowery w odległości ponad 1 m to auto musiałoby się poruszać dalej niż 2 m od krawężnika.Skoro pas ma zwykle 320 cm (na autostradzie 350) to kierowcy zostaje 120 cm zatem nie wolno wyprzedzać rowerzysty tym samym pasem, dlatego żadna różnica czy jadą parami czy rzędem.Warto dodać, że nowelizacja PoRD pozwala rowerzyście jechać środkiem pasa w obrębie (okolicy?) skrzyżowania aby właśnie uniemożliwić wyprzedzanie.2015-03-01 07:01 anonim | komentarz wolę nie jechać pijany 2015-05-06 00:46 anonim | Jak to jest,

czyli właściwie nie można i można lub na odwrót. I tak kierowcy wyprzedzają rowery bez należytego odstępu. Na przejechanych 100km dziś miałem 5 przypadków niebezpiecznego wyprzedzania, Może Policja zacznie jeździć na rowerach ??? Dwa rowery to jak ciągnik.Czy ciągnik też zagraża bezpieczeństwu ? Powinno brzmieć : Dopuszcza się jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru.2015-06-13 14:15 anonim | ciągnik Ciągnik to pojazd wolnobieżny nowe nieraz zasuwają 40 i więcej km/ha, ale większość jest naprawdę wolnobieżna zn.

wyciągają max 25km/ha kierowca takiego pojazdu wie że musi zjechać na pobocze i przepuścić jadących za nim, a nie mogących go wyprzedzić( o ile jest bezpieczne miejsce wszędzie się nie zmieści:) i nie może zjechać i ponownie włączyć się do ruchu.W końcu im większy pojazd(szerszy) tym bardziej trzeba na niego uważać i nieraz mu ustąpić.

You might be interested:  Jak Przerejestrować Samochód Po Śmierci Właściciela?

Odnośnie rowerzystów jadących obok siebie na drodze dwupasmowej gdzie jest ograniczenie do 90km/ha itd. to samobójcy i tyle. Myślą ze osobówka rozpędzona dojeżdżając do nich czy z tyłu czy z przodu od razu ich zauważy i potraktuje jako jeden pojazd??? Równie dobrze mogą jechać 3rowery:) Dlaczego motocykliści nie jeżdżą obok siebie? Mają za mocne czy za słabe maszyny? Jadą swoim pasem bo takie mają prawo i każdy ich prawo uszanuje.

Jestem wkurzony na takie luki w prawie! Mam dzieci i nie wyobrażam sobie żeby mogły tak głupio ryzykować w tak niebezpiecznym miejscu jakim jest droga, jazda obok siebie dwóch rowerów to zbyt duże ryzyko! 2015-07-19 10:51 anonim | Wypadek Przepis ten może być różnie interpretowany.

Co w przypadku jak dojdzie do wypadku? Będzie to obciążało rowerzystę.2015-09-21 13:19 anonim | A może dla bezpieczeństwa Jeżeli mamy drogę dwukierunkową po jednym pasie ruchu w każdą stronę to jazda rower obok roweru, a nie rower za rowerem powoduje, że kierowcy nadjeżdżający z tyłu muszą nas wyprzedzić a nie wyminąć.

Staje się to bardzo ważne kiedy w tym samym czasie z przeciwka również mija nas pojazd. Jadąc gęsiego kierowca jadący za nami w 99% przypadków wpycha się między rowerzystę a pojazd jadący z naprzeciwka. I mija tego rowerzystę “na żyletkę” często nawet nie zwalniając.

Szczególnie kiedy jadę z dzieckiem ( a mówię tu o bocznych drogach bo z dzieckiem na żadną większa ruchliwszą i tak nigdy nie wyjeżdżam) to jest to dla mnie bardzo ważne. Jadać obok siebie ( dziecko po prawej) uniemożliwiam przejechania pojazdowi 10cm od mojego dziecka. I dlatego mimo że jestem w 99% kierowcą i w 1% rowerzystą zawsze będę to robił nawet kosztem ryzyka niezadowolonego kierowcy czy inaczej interpretującego sytuację policjanta.

Bo nie mam zamiaru kiedyś żałować. I tyle. Szkoda, że przepisów nie tworzą ludzie trochę bardziej myślący. Przede wszystkim nie wolno dopuszczać do możliwości interpretowanie przepisów. Bo wtedy nie mamy państwa prawa.2016-06-13 10:30 anonim | jazda obok siebie Jak pojadę z kolegą obok siebie to kierowcy samochodu przeszkadzam w ruchu, ale jak pojadę sam to mnie wyprzedzi na tak zwane żyletki na trzeciego i będzie OK.2016-06-27 12:18 anonim | Kierowca samochodu kontra rowerzysta Jechałam ostatnio z dzieckiem w foteliku i mąż za nami, kierowcy wciskali się miedzy nas a samochód z przeciwka.

 1. Mąż więc postanowił jechać obok mnie i o dziwo kierowcy zwalniali i wyprzedzali nas drugim pasem, oczywiście trąbiąc i wyma*****ąc rękami.
 2. Sama jestem kierowcą i ZAWSZE wyprzedzam rowerzystę drugim pasem.
 3. Czy jedzie sam czy z kimś.
 4. Niech zasłabnie i wpadnie prosto pod koła? Szanujmy się.2016-06-29 21:43 anonim | rower na ruchliwej drodze dziś było apogeum.

Dwóch “artystów’ w “laikrach” jechało obok siebie na drodze bez pobocza. Jechaliśmy w korku liczącym kilkanaście aut kilka km.W tym ciężarówkę. Drobny szczegół w pewnym momencie pojawiła się ścieżka rowerowa – pusta. Panowie nadal obok siebie na drodze.

Czy jest mandat za chodzenie po ścieżce rowerowej?

Kiedy wolno parkować samochodem osobowym na ścieżce rowerowej? NIGDY! Straż Miejska w Łomiankach przypomina: pozostawienie samochodu na ścieżce rowerowej jest wykroczeniem i stanowi duże utrudnienie i zagrożenie w ruchu drogowym. – Mandat za postój na drodze dla rowerów Kiedy wolno parkować samochodem osobowym na ścieżce rowerowej? NIGDY! Straż Miejska w Łomiankach przypomina: pozostawienie samochodu na ścieżce rowerowej jest wykroczeniem i stanowi duże utrudnienie i zagrożenie w ruchu drogowym. Kierowcy w Łomiankach nagminnie łamią prawo, parkując swoje samochody na ścieżkach rowerowych. Robią to, choć wyraźnie zakazują tego przepisy. Rowerzyści zmuszeni są tym samym ustępować pozostawionemu na ścieżce pojazdowi i zjeżdżać na ruchliwą ulicę bądź na sąsiedni chodnik. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. z późn. zm. Prawo o ruchu drogowym wyjaśnia, że “droga (ścieżka) dla rowerów oznacza drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi”. Zgodnie z art.49 ust.1 pkt 11 ww. ustawy zabrania się zatrzymania pojazdu na drodze (ścieżce) rowerowej, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej.

Za powyższe wykroczenie grozi mandat w wysokości 100 złotych i 1 punkt karny, natomiast w postępowaniu przed Sądem grzywna sięgnąć może nawet 5 tys. zł. Zakaz dotyczy również zatrzymywania się na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu także za nimi.

Za to wykroczenie można otrzymać mandat w wysokości od 100 do 300 złotych i 1 punkt karny. Do końca 2017 roku większość z ujawnionych wykroczeń dotyczących parkowania lub postoju na ścieżkach rowerowych, Strażnicy Miejscy rozliczali przez pouczenie. Natomiast od początku bieżącego roku wykroczenia tego typu rozliczane będą restrykcyjnie tzn.

Co grozi za chodzenie po ścieżce rowerowej?

Za chodzenie po ścieżce rowerowej nawet 100 zł mandatu Za chodzenie po ścieżce rowerowej nawet 100 zł mandatu – Ścieżki rowerowe przeznaczone są dla rowerzystów, jednak często służą pieszym za drugi chodnik lub kierowcom za dodatkowy parking. Rowerzyści się skarżą, a Straż Miejska ostrzega, że za takie postępowanie grożą mandaty. Z nowej ścieżki rowerowej przy Oxygenie właściwie nie da się korzystać, bo służy pieszym jako chodnik.

 1. Wchodzą rowerom pod koła, przez to trzeba jeździć slalomem – alarmuje nasz czytelnik.
 2. Podobna sytuacja dotyczy innych dróg rowerowych w mieście.
 3. Ścieżka rowerowa, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczona dla rowerów – tłumaczy Joanna Wojtach ze szczecińskiej Straży Miejskiej.
 4. Często jednak dzieje się tak, że ścieżki rowerowe tracą swoją pierwotną funkcję, bo służą jako chodnik lub odbywa się na nich parkowanie.

Jak mówi Wojtach, pieszy korzystający ze ścieżki rowerowej może się liczyć nawet ze stuzłotowym mandatem. – Najwięcej o tych problemach mogą powiedzieć funkcjonariusze z sekcji rowerowej, którzy wraz z policjantami patrolują ścieżki rowerowe. Przyznają oni, że karanie za chodzenie po ścieżkach ma miejsce rzadko.

Kto ma pierwszeństwo na drodze dla rowerów i pieszych?

Sopot: pieszy ma pierwszeństwo – Jedynie przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Sopocie udzielili nam szczegółowej odpowiedzi. Powołując się na art.33 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który brzmi: Art.33. Obowiązki kierującego rowerem, motorowerem lub hulajnogą elektryczną: 1.

 • Ierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.
 • Ierujący rowerem lub hulajnogą elektryczną, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu.

– Niezależnie od sposobu połączenia znaków C-13 i C-16 (kreska pozioma lub pionowa), jeżeli droga jest wspólna dla pieszych i rowerzystów, to pieszy ma zawsze pierwszeństwo – poinformował nas rzecznik sopockiej policji. Informacja podana przez rzecznika sopockiej policji potwierdza to, co udało nam się odszukać w innych źródłach.

Kiedy można poruszać się rowerem po chodniku?

Często można spotkać rowerzystów, którzy jadą rowerem chodnikiem. Kodeks drogowy jasno wskazuje kiedy jest to dozwolone. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z:

 • Drogi dla rowerów (również drogi dla rowerów i pieszych) lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić.
 • Pobocza drogi (jeżeli nie ma drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych).
 • Jezdni – możliwie blisko prawej krawędzi – (jeżeli nie ma drogi dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych, pasa ruchu dla rowerów, pobocza lub jeżeli pobocze nie nadaje się do jazdy albo ruch roweru utrudniałby ruch pieszych).
 • Chodnika lub drogi dla pieszych – korzystanie dozwolone warunkowo, tylko w następujących przypadkach:
 1. kierujący rowerem opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem (dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej korzysta z chodnika na takich samych zasadach jak pieszy),
 2. dozwolona prędkość pojazdów na jezdni jest większa niż 50 km/h, a szerokość chodnika przy jezdni wynosi co najmniej 2 m i brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
 3. warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Za niedozwoloną jazdę po chodniku grozi kara w wysokości 50 zł. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika albo drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, zachować szczególną ostrożność, ustępować pierwszeństwa pieszemu oraz nie utrudniać jego ruchu.

Jak oszczędzać paliwo? Eco driving i nowoczesne technologie

Kierujący rowerem korzystając z drogi dla rowerów i pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować pierwszeństwa pieszemu. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni (w tym również po poboczu po lewej stronie drogi), jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Czy można jeździć rowerem po chodniku 2022?

Jazda rowerem po chodniku Możliwe jest to wówczas, gdy ruch po drodze jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h i jednocześnie szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 m, przy czym przy drodze tej brakuje drogi lub pasa ruchu dla rowerów.

Related Post