Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Kupiłem Samochód W Niemczech Co Dalej?

Kupiłem Samochód W Niemczech Co Dalej?

0 Comments

Kupiłem Samochód W Niemczech Co Dalej
Opłaty przy zakupie używanego auta w Niemczech – Kupno używanego samochodu w Niemczech wiąże się z kilkoma opłatami. Przede wszystkim nowy właściciel musi wyrobić nowe tablice rejestracyjne (od 30 do 50 euro) i wyrobić dowód rejestracyjny (około 15 – 20 euro).

 1. Dodatkowo konieczne jest opłacenie ubezpieczenia OC, a także trzeba zrobić przegląd techniczny, co kosztuje około 100 euro.
 2. Warto pamiętać o tym, że należy także opłacić podatek drogowy, a koszt zależy od klasy zanieczyszczenia auta i pojemności silnika pojazdu.
 3. Najczęściej roczna kwota wynosi tutaj od 100 do 200 euro.

W Niemczech przy zakupie używanego auta, na przykład z oferty prywatnej lub od handlarza w internecie, można skorzystać z oferty eksperta motoryzacyjnego. Za jego usługę należy zapłacić około 120 euro. Ogólne koszty przy zakupie używanego samochodu wynoszą zwykle około 400 euro.

Jak zarejestrować samochód z Niemiec w Polsce?

Sprowadzenie samochodu z Niemiec – jakie opłaty trzeba ponieść? – Oprócz kosztów zakupu samochodu w Niemczech trzeba ponieść szereg dodatkowych opłat po sprowadzeniu auta do Polski. Najprościej zrobić to w 4 następujących krokach:

 1. Najpierw opłać podatek akcyzowy.
 2. W kolejnym kroku przetłumacz dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu.
 3. Następnie przeprowadź badanie techniczne pojazdu.
 4. W ostatnim kroku ureguluj urzędowe opłaty i zarejestruj samochód w wydziale komunikacji.

Jakie dokumenty potrzebne do rejestracji samochodu z Niemiec?

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji auta z Niemiec – Po uregulowaniu wszystkich opłat rozpoczyna się właściwa rejestracja. Niezbędne do tego procesu będą następujące dokumenty:

wniosek sporządzony na formularzu pobranym w urzędzie lub ze strony internetowej,karta pojazdu (jeśli została wydana),dowód własności pojazdu – umowa kupna sprzedaży lub faktura VAT potwierdzająca fakt nabycia,dokumenty potwierdzające dokonanie wszystkich opłat, w tym podatku akcyzowego,stare tablice rejestracyjne,zaświadczenie o aktualnym badaniu technicznym,dowód rejestracyjny samochodu – tzw. Brief niemiecki,dokument potwierdzający wykupienie, które jest obowiązkowe zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej.

You might be interested:  Co Zrobić Gdy Ktoś Uszkodził Samochód?

Złożenie wniosku musi iść w parze z uzupełnieniem w nim wszystkich informacji dotyczących danego samochodu. Trzeba wpisać więc: Trzeba też uzupełnić dane osobowe właściciela samochodu, a także współwłaściciela, jeśli taki istnieje. Pamiętaj, że do zarejestrowania pojazdu sprowadzonego z zagranicy konieczne jest przetłumaczenie dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Czy trzeba tłumaczyć niemiecki dowód rejestracyjny?

Czy potrzebne jest tłumaczenie dowodu rejestracyjnego? – Przed rejestracją samochodu z zagranicy trzeba przetłumaczyć wszystkie dokumenty auta, a zatem dowód rejestracyjny oraz kartę pojazdu (o ile taka została wydana). Obowiązek ten dotyczy jednak samochodów sprowadzonych z krajów poza Unią Europejską,

Do tłumacza przysięgłego należy się udać także z umową kupna – sprzedaży samochodu bądź też rachunkiem / fakturą, czyli dowodem nabycia auta. Jeśli samochód pochodzi z tak egotycznego kraju, że w Polsce nie ma tłumacza przysięgłego, który mógłby przełożyć dokumenty auta, przepisy dopuszczają inne rozwiązanie.

Dokumenty w takiej sytuacji powinny zostać sporządzone przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. Kupiłem Samochód W Niemczech Co Dalej

Czy niemieckie badania techniczne są ważne w Polsce?

Rejestracja samochodu sprowadzonego z Niemiec – Piotr Orszulak : Rejestracja pojazdów ubezpieczenia tłumaczenia Zielona Góra Polacy bardzo często wybierają auta z rynku niemieckiego. Trend na zakup pojazdu od zachodniego sąsiada nie zmienia się pomimo poniesienia dodatkowych kosztów. Rejestracja pojazdu z Niemiec nie jest skomplikowana i wygląda podobnie, jak w przypadku samochodu krajowego. Pojazd może zarejestrować właściciel lub wskazany przez niego pełnomocnik. Pierwszym etapem po sprowadzeniu jest opłacenie podatku akcyzowego.

 1. Aby zapłacić podatek akcyzowy musimy wypełnić deklarację akcyzową AKCU-S i złożyć w właściwym Urzędzie Skarbowym.
 2. Na złożenie deklaracji akcyzowej mamy 14 dni od dnia przekroczenia granicy.
 3. Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy należy dołączyć do wniosku o rejestrację pojazdu.
 4. W przypadku gdy pojazd jest zwolniony z akcyzy, należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające zwolnienie z zapłaty podatku akcyzowego wydane przez naczelnik urzędu skarbowego.
You might be interested:  Ile Może Stać Samochód Bez Odpalania?

Dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu sprowadzonego z Niemiec:

wniosek o rejestrację pojazdu, Zulassungsbescheinigung teil I (dowód rejestracyjny część I), Zulassungsbescheinigung teil II (dowód rejestracyjny część II), umowa kupna lub faktura, badanie techniczne pojazdu, zaświadczenie o zapłacie akcyzy lub zaświadczenie o zwolnieniu z akcyzy, tablice rejestracyjne, zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym, tłumaczenie dokumentów.

We wniosku o rejestrację pojazdu uzupełniamy dane osobowe właściciela takie jak imię, nazwisko, adres oraz dane osobowe współwłaściciela jeżeli pojazd został zakupiony we współwłasności. Ponadto musimy uzupełnić informacje o pojeździe takie jak: rodzaj pojazdu, przeznaczenie, markę, model, numer identyfikacyjny VIN, rodzaj paliwa oraz datę nabycia.

 1. Ważny przegląd techniczny samochodu sprowadzonego z Niemiec jest konieczny w celu dopuszczenia pojazdu do ruchu w Polsce.
 2. Jeśli z zagranicznych dokumentów wynika, że auto ma jeszcze ważny przegląd techniczny, nie musimy wykonywać go przez pierwszą rejestracją w Polsce.
 3. Trzeba pamiętać, że polskie wydziały komunikacji skracają ważność niemieckiego badania technicznego o rok.

Wynika to z faktu, że w Niemczech badania wykonywane są raz na dwa lata a w Polsce raz w roku. Badanie skracane o rok jest dla pojazdów starszych niż 5 lat. W przypadku gdy auto nie ma ważnego niemieckiego badania technicznego musimy wykonać je w Polsce. Rejestracja samochodu z Niemiec związana jest z kosztami. Do podstawowych kosztów rejestracji samochodu z Niemiec zaliczamy:

dowód rejestracyjny, znaki legalizacyjne, naklejka kontrolna – 85 zł, pozwolenie czasowe – 13,50 zł, tablice rejestracyjne – 80 zł, karta pojazdu – 75 zł, opłata ewidencyjna w wysokości 2,50 zł.

Trzeba jeszcze ponieść koszt przetłumaczenia dokumentów u tłumacza przysięgłego zazwyczaj około 100 zł. W kosztach rejestracji samochodu z Niemiec powinniśmy uwzględnić podatek akcyzowy. Kwota podatku akcyzowego uzależniona jest od pojemności silnika oraz jego wartości. Od stycznia 2021 roku stawki akcyzy na samochody osobowe wynoszą:

You might be interested:  Jak Zarejestrować Samochód Na Dwie Osoby?

18,6% wartości pojazdu w przypadku samochodu osobowego o pojemności silnika większej niż 2000 cm3, 3,1% wartości pojazdu podatku w przypadku samochodu osobowego o pojemności silnika mniejszej niż 2000 cm3.

O połowę niższe stawki podatku akcyzowego, tj.9,3% oraz 1,55%, zapłacą właściciele samochodów hybrydowych. Z akcyzy są zwolnione samochody elektryczne oraz napędzane wodorem. Jeśli wszystkie dokumenty zostaną zatwierdzone w Wydziale Komunikacji właściciel otrzyma tablice rejestracyjne oraz pozwolenie czasowe ważne przez 30 dni.

Related Post