Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Prawo Jazdy Na Samochód Jaka Kategoria?

Prawo Jazdy Na Samochód Jaka Kategoria?

0 Comments

Prawo Jazdy Na Samochód Jaka Kategoria
Sprawdź, czym jest prawo jazdy B. W ostatnich latach obserwujemy wzmożony ruch na polskich drogach. Najczęściej na ulicach poruszają się samochody osobowe. Żeby móc je prowadzić, trzeba posiadać prawo jazdy kategorii B. Do czego ono dokładnie uprawnia i co należy zrobić żeby je uzyskać? O tym dowiesz się w naszym tekście.

 1. Prawo jazdy kategorii B to urzędowy dokument państwowy poświadczające kwalifikacje właściciela do prowadzenia pojazdu.
 2. Najprościej mówiąc, prawo jazdy kategorii B uprawnia do prowadzenia samochodów osobowych.
 3. Są to pojazdy, których masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, z wyjątkiem autobusów i motocykli.

Jednak to nie jedyna grupa pojazdów, która jest objęta przepisami kategorii B. Tego typu dokument uprawnia też do kierowania samochodami dostawczymi. Należy jednak pamiętać, że ich masa nadal nie może przekraczać 3,5 tony. Ponadto mając takie prawo jazdy, możesz kierować ciągnikami rolniczymi oraz pojazdami wolnobieżnymi takimi jak: kombajny rolnicze, walce oraz koparko-ładowarki.

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do przewożenia maksymalnie 9 osób wraz z kierowcą w busie o wadze nieprzekraczającej 3,5 tony. Przepisami tej kategorii są również objęte wybrane motocykle oraz czterokołowce. Z prawem jazdy B, możesz jeździć motorowerem oraz quadem, jednak muszą one spełniać warunki, którymi są objęte pojazdy z kategorii AM.

Ponadto, osoby, które posiadają dokument kategorii B co najmniej 3 lata, mogą kierować motocyklem, którego pojemność skokowa silnika nie przekracza 125 cm3, o mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg.

 1. Przede wszystkim musisz osiągnąć odpowiedni wiek, żeby móc się ubiegać o ten dokument.
 2. Według prawa obowiązującego w Polsce musisz mieć ukończone 18 lat.
 3. Jednak samo szkolenie możesz rozpocząć, nie będąc pełnoletnim, lecz nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.
 4. W takiej sytuacji potrzebna będzie pisemna zgoda rodziców,

Jeśli spełniasz ten podstawowy warunek, musisz założyć profil kandydata na kierowcę (PKK). Jednak najpierw czeka Cię badanie lekarskie. Koszt badania lekarskiego jest określony przepisami i w całym kraju obowiązuje stawka w wysokości 200 zł. Z zasady takie badanie może wykonać każdy lekarz orzecznik, warto jednak wcześniej skontaktować się z wybranym ośrodkiem szkolenia kierowców.

Zazwyczaj można w ten sposób uzyskać kontakt do orzecznika, z którym szkoła jazdy współpracuje. Nie wpływa to na cenę badania ani na jego przebieg, jednak często może się okazać, że wizyta zostanie przeprowadzona szybciej. Podczas wizyty kontrolnej lekarz orzecznik przeprowadzi z Tobą wywiad. Ma to na celu określenie Twojego stanu zdrowia oraz pozyskanie informacji o ewentualnych chorobach, takich jak: Po przeprowadzeniu rozmowy przyjdzie czas na faktyczne badanie.

Lekarz orzecznik sprawdzi Twój:

wzrok

Jeśli nosisz okulary korekcyjne, powinieneś zabrać je ze sobą na wizytę. Wówczas kontrola oczu zostanie w nich przeprowadzona.

słuch

Osoby noszące aparat słuchowy powinny pojawić się z nim na badaniu.

ogólny stan fizyczny

Lekarz orzecznik zbada również układ oddechowy, pracę serca oraz ciśnienie. Jeśli nie będzie żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, otrzymasz orzeczenie lekarskie. W tej chwili nie praktykuje się już bezterminowych badań na prawo jazdy. Maksymalny czas, na jaki możesz uzyskać orzeczenie lekarskie, wynosi 15 lat.

Po tym okresie należy umówić się do lekarza orzecznika na badanie kontrolne. Następny krok w staraniu się o prawo jazdy kategorii B to złożenie wniosku o nadanie numer PKK. Żeby to zrobić, należy mieć orzeczenie lekarskie, które określa, że nie masz żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem oraz swoje kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 × 4,5 cm.

Z tym dokumentem i fotografią musisz udać się do starostwa powiatowego, gdzie zostanie Ci nadany numer PKK. On wraz z numerem PESEL, będzie bardzo ważny dla ośrodków szkolenia oraz egzaminacyjnych. Bez nich nie możesz ubiegać się o wymarzony dokument. Gdy posiadasz już profil kandydata na kierowcę, musisz wybrać szkołę jazdy, która przygotuje Cię do kierowania pojazdami z kategorii B.

Urs na prawo jazdy nie może trwać krócej niż 60 godzin, na które składa się minimum 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zegarowych praktyki na placu manewrowym, oraz w ruchu ulicznym. Kurs jednak może trwać dłużej, to zależy to od Twoich umiejętności. Długość kursu określa szkoleniowiec, który oceni, czy któreś elementy wymagają jeszcze dodatkowych ćwiczeń.

Po ukończeniu kursu musisz zdać egzamin wewnętrzny, który określi czy możesz przystąpić do egzaminu państwowego.Co ciekawe, ustawodawca dopuszcza również sytuację, w której kandydat na prawo jazdy sam przygotowuje się do egzaminu teoretycznego. Natomiast ukończenie kursu praktycznego w ośrodku szkolenia kierowców jest wymagane, aby podejść później do drugiej części egzaminu.

 • Po ukończeniu kursu musisz udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i zapisać się na egzamin państwowy.
 • To on zdecyduje czy uzyskasz uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B.
 • Pierwsza część to egzamin teoretyczny.
 • Trwa on maksymalnie 25 minut i składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej i na 12 z wiedzy specjalistycznej.

Po zdaniu tej części możesz przystąpić do egzaminu praktycznego. Składa się on z trzech etapów. Pierwsza część to przygotowanie samochodu do jazdy oraz sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

 • Następna część egzaminu to zadania na placu manewrowym.
 • Po pozytywnym zakończeniu tych zadań, następuje trzeci etap, który polega na zadaniach w ruchu drogowym.
 • Jeśli wykonasz wszystkie zadanie zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz poleceniami egzaminatora to wtedy zdasz egzamin i uzyskasz uprawnienia do kierowania pojazdami określonymi w przepisach kategorii B,

Warto od razu wiedzieć, w jakich sytuacjach prawo jazdy może zostać odebrane. Czasowe odebranie uprawnień jest możliwe w sytuacji, gdy: Odebranie uprawnień następuje gdy:

kierowca pod wpływem alkoholu spowoduje wypadek i ucieka z miejsca zdarzenia, kierowca przekroczy limit 24 punktów karnych – wówczas traci prawo jazdy i musi poddać się reedukacji.

Gdy już uzyskasz prawo jazdy, pamiętaj o ostrożności i przestrzeganiu przepisów prawa ruchu drogowego. Na kierowcy samochodu osobowego spoczywa duża odpowiedzialność! Aby prowadzić pojazdy objęte przepisami kategorii B, musisz posiadać ważne prawo jazdy tej kategorii.

Czym się różni prawo jazdy kategorii B od B1?

W skrócie można powiedzieć, że kategoria B plasuje się w drabince uprawnień pomiędzy kategorią B1 a kategoriami C1/D1. Kategoria B1 dotyczy tzw. czterokołowców, C1 to małe ciężarówki, a D1 to niewielkie autobusy. Co ważne, kategoria B daje możliwość prowadzenia pojazdów niższych kategorii: AM i B1, chodzi zatem o motorowery, czterokołowce i czterokołowce lekkie.

 • Uprawnienia zawarte w dokumencie z „wbitą: kategorią B dają także możliwość ciągnięcia przyczepy lekkiej, a więc takiej, której dmc (dopuszczalna masa całkowita) nie przekracza 750 kg.
 • Prawo jazdy kategorii B daje także możliwość ciągnięcia przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekroczy 3500 kg.

Osoby, które chcą ciągnąć przyczepy cięższe, ważące do 4250 kg muszą zdobyć kod 96 prawa jazdy, by go zdobyć, wystarczy podejść do praktycznego egzaminu na prawo jazdy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego (WORD). Egzamin jest przeprowadzany tak samo, jak egzamin na kategorię B+E. Motorower, źródło: materiały własne www.info-car.pl Motorowery Na tym jednak nie koniec. Podstawowe prawo jazdy daje możliwość kierowania wszelkimi motorowerami. Co prawda, jeszcze do niedawna wystarczało ukończyć 18 lat, by automatycznie uzyskać te uprawnienia, ale po 19 stycznia 2013 r. Nissan 350z, źródło: materiały własne www.info-car.pl Samochody A ściślej mówiąc: pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla. Te dwa ostatnie są bowiem pojazdami samochodowymi, ale do kierowania nimi jest wymagane odpowiednio prawo jazdy kategorii co najmniej D1 i A1.

 • Z kategorią B można prowadzić większość samochodów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t.
 • W gronie tych pojazdów znajdą się wszystkie tzw.
 • Osobówki”, które posiadają świadectwo homologacji dopuszczające je do ruchu po polskich drogach.
 • Bez przeszkód można również kierować większymi pojazdami, takimi jak np.

samochody terenowe. Należy przy tym zachować ostrożność, bowiem niektóre samochody dostępne na rynku mogą nieznacznie przekraczać ograniczenia dotyczące masy pojazdu. Ze szczególną uwagą należy przeglądać dokumenty pojazdów terenowych lub SUV sprowadzonych do Europy z USA. Mercedes Sprinter w wersji dla kategorii B, źródło: materiały własne www.info-car.pl Samochody dostawcze Nazwa „samochód dostawczy” jest nazwą umowną. Określa się nią samochody osobowe lub lekkie ciężarówki, których dmc nie przekracza 3,5 t. Ze względu na zazwyczaj jednobryłową budowę nadwozia, określa się je busami, ale „dostawczaki” mogą mieć różnorako ukształtowaną przestrzeń ładunkową np.: chłodnia, skrzynia, wywrotka z pojedynczą lub podwójną kabiną itd.

Należy jednak pamiętać o tym, by samochód nie został przeładowany. Jeżeli jego masa z ładunkiem przekroczy 3,5 t, to kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości od 20 do 500 zł lecz bez punktów karnych. Trudno zatem liczyć na pobłażliwość policjantów, w kwestii wysokości mandatu. Masa ładunku nie może również przekroczyć norm danego pojazdu, w takim przypadku kara jest taka sama.

Dostawczakami/busami nie można również przewozić więcej niż 8 osób (8+1 kierowca). Dla pojazdów, które mają miejsc siedzących więcej niż 9, dedykowane jest prawo jazdy D1 lub D. Należy o tym pamiętać, ponieważ wiele modeli samochodów dostawczych jest dostępna w wersji przystosowanej do przewozu wielu osób, np. Zetor 7441, źródło: wikipedia.org Ciągniki rolnicze Większość osób jednoznacznie kojarzy ciągniki rolnicze z kategorią T. Jest to jak najbardziej słuszne skojarzenie, ale za kierownicą tzw. „traktora” usiąść może także osoba posiadająca wyłącznie prawo jazdy kategorii B.

Nie obowiązują tutaj żadne ograniczenia wagowe. Dopuszczalna masa całkowita ciągnika może przekraczać 3,5 t i w wielu przypadkach tak jest, np. popularny w Polsce Ursus 1614 waży ponad 5 t. Problem w tym, że posiadacz kategorii B nie może już np. jechać ciągnikiem z przyczepami załadowanymi np. kilkoma tonami zboża lub ciągnąć za sobą kołowe narzędzie rolnicze.

Bez przeszkód natomiast, posiadacz kategorii B może korzystać z dróg publicznych w sytuacji, gdy ciągnik wyposażony jest w rolniczy sprzęt podwieszany np.: pług, siewnik, kultywator, rozsiewacz nawozów itp. Do innych, większych narzędzi, takich jak np.

Kołowy opryskiwacz, roztrząsacz obornika, kombajn ziemniaczany, wymagane jest posiadanie kategorii T lub E (np. B+E). Ta ostatnia kategoria może być stosowana jako odpowiednik kategorii T. Główna różnica polega na tym, że o kategorię T można się ubiegać w wieku 16 lat, zaś o kategorię B+E w wieku 18 lat.

Ogólna zasada w przy korzystaniu z narzędzi rolniczych jest taka, że do wszelkich urządzeń podwieszanych wystarczy prawo jazdy kategorii B. Podobnie zresztą, jak w przypadku samochodów osobowych – do korzystania z tylnego bagażnika rowerowego nie są wymagane dodatkowe uprawnienia.

 • Narzędzia rolnicze, które posiadają koła, należy traktować jako przyczepy, zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym: „przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem”.
 • Jeżeli jednak masa narzędzia kołowego będzie mniejsza niż 750 kg, wtedy będziemy mieli do czynienia z przyczepą lekką.
You might be interested:  Jak Dobrze Umyć Samochód Na Myjni?

W takim przypadku kierowcy ciągnika rolniczego wystarczy kategoria B. Jeżeli narzędzie wraz z ciągnikiem nie będzie ważyć więcej niż 3500 kg, wtedy również wystarczy kategoria B. Niezależnie od rodzaju narzędzia rolniczego, kierowca jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń producenta urządzenia zawartych w instrukcji obsługi. Typowa koparko-ładowarka, źródło: wikipedia.org Pojazdy wolnobieżne W zakresie uprawnień kategorii B znajdują się także wszelkie pojazdy wolnobieżne takie jak: koparki, koparko-ładowarki, walce, kombajny rolnicze itp. Prawo jazdy kategorii B uprawnia jednak jedynie do kierowania tymi pojazdami.

Do korzystania z osprzętu roboczego koparki, kombajnu itp. potrzebne są dodatkowe uprawnienia: zaświadczenie eksploatacyjne (pojazdy rolnicze), zaświadczenie kwalifikacyjne (pojazdy leśne i wózki transportowe), książeczka operatora (pojazdy budowlane). Posiadacz kategorii B może zatem np. dostarczyć pojazd przeszkolonej osobie do miejsca pracy.

Na szczególną uwagę zasługują w tym przypadku kombajny zbożowe. Posiadacz prawa jazdy kategorii B może jechać kombajnem drogami publicznymi bez urządzenia roboczego, które jest potocznie nazywane „hederem”. Osprzęt roboczy kombajnu zbożowego jest zbyt szeroki i nie wolno z nim jeździć po drogach publicznych. Motocykl o pojemności silnika do 125 cm3, źródło: materiały własne www.info-car.pl Motocykle A ściślej motocykle o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

 • Wszystkie wcześniej wymienione pojazdy można prowadzić od razu pod otrzymaniu prawa jazdy.
 • Na motocykle trzeba poczekać 3 lata, o ile wcześniej zainteresowana osoba nie zdobędzie kategorii A1 lub wyższej.
 • Uprawnienia jakie po 3 latach otrzymują automatycznie posiadacze kategorii B, są bowiem tożsame z uprawnieniami zawartymi w zakresie kategorii A1.

Nie trzeba przy tym uczestniczyć w żadnym szkoleniu ani też zadawać egzaminu. Okazuje się zatem, że podstawowa kategoria prawa jazdy, o która mogą się ubiegać osiemnastolatkowie, nie jest wcale ubogim dokumentem. Nie oznacza to jednak, że niemal wszędzie można wsiąść i jechać.

 1. Ażdy pojazd należy dokładnie poznać przed wyruszeniem w drogę.
 2. Sprawdzić jego stan techniczny, zapoznać się z dokumentami i instrukcją obsługi, co w niektórych przypadkach może być bardzo ważne.
 3. Warto również korzystać z wiedzy i doświadczenia innych osób, które wcześniej korzystały z danego pojazdu.

Niemal każdy kursant nauki jazdy chce zdawać egzamin takim samym samochodem, jaki miał do dyspozycji w szkole jazdy. Z podobną rezerwą należy traktować każdy nowo poznawany pojazd.

Co to jest B1 prawo jazdy?

Dowiedz się, jak zostać kierowcą przed osiemnastką! Choć prawo jazdy kategorii B uprawniające do prowadzenia samochodów osobowych przysługuje jedynie osobom, które ukończyły 18 lat, część nastolatków o wiele wcześniej zaczyna marzyć o jeździe autem. Na szczęście istnieje pewien sposób na to, by zaspokoić ich chęć do bycia kierowcą.

 • Optymalnym rozwiązaniem jest prawo jazdy B1, które można uzyskać, nie będąc jeszcze pełnoletnim.
 • Zgodnie z polskim prawem, aby móc zostać kierowcą auta osobowego należy mieć ukończone 18 lat.
 • Niektóre pojazdy nie wymagają jednak spełnienia tego kryterium.
 • O jakich samochodach mowa? O wszystkich niuansach związanych z prawem jazdy B1 dowiesz się z poniższego artykułu.

Wyjaśnimy w nim, czym jest ta kategoria, do czego upoważnia i jak uzyskać uprawnienia. Kategoria B1 dedykowana jest osobom, które ukończyły 16 rok życia. Młodzi pasjonaci motoryzacji mogą dzięki niej legalnie kierować pojazdami czterokołowymi, o ile zrealizują pomyślnie kurs oraz zaliczą egzamin państwowy.

Prawo jazdy B1 może uzyskać więc każda osoba, która opłaci kurs i opanuje wszystkie niezbędne umiejętności do poruszania się w ruchu drogowym poświadczone egzaminem. Prawo jazdy kat. B1 umożliwia prowadzenie pojazdów o masie, która nie przekracza 400 kilogramów. To kryterium dotyczy jednak jedynie przewozu osób, ponieważ w przypadku przewożenia towarów maksymalna waga pojazdu wrasta do 550 kg.

Silnik pojazdu nie może natomiast mieć mocy większej niż 15 kW = maksymalnie 20,4 KM. Osoby, które starają się o uzyskanie prawa jazdy kategorii B1, muszą mieć ukończone 16 lat, ale nie jest to jedyne kryterium dopuszczające do kursu i egzaminu. Samo szkolenie może rozpocząć się nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem wymaganego wieku.

Zatem jeśli potencjalny kandydat do egzaminu skończył 15 lat i 9 miesięcy, a jego rodzic wyraził zgodę, może już ubiegać się o prawo jazdy B1, Ponadto nie musi on jeździć pod opieką osoby dorosłej. Ważną informacją dotyczącą kategorii B1 jest także limit przewożonych osób. Ich liczba uzależniona jest od wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu i nie ma wpływu na posiadane przez kierowcę uprawnienia.

To samo tyczy się ewentualnie posiadanej i ciągniętej przyczepy. Prawo jazdy B1 pozwala na jazdę motocyklami o pojemności skokowej silnika 124 ccm, mocy 11 kW (15 KM) i stosunku mocy do masy 0,1 kW/kg. Jedyne samochody, które mogą być prowadzone przez osoby, które ukończyły 16 lat i zdały egzamin na prawo jazdy B1 to czterokołowce o masie do 440 kg w przypadku przewozu osób i maksymalnie 550 kg w przypadku przewozu towarów.

 • Niestety nie jest możliwe prowadzenie standardowych samochodów osobowych.
 • W ramach posiadanej kategorii AM młody kierowca może także poruszać się motorowerem, czterokołowcem lekkim, zespołem pojazdów złożonych z motoroweru lub czterokołowca lekkiego z przyczepą.
 • Jeśli chodzi o pojazd czterokołowy, najczęściej jest nim quad.

Motorower natomiast nie może mieć pojemności większej niż 50 cm³ i nie może jechać szybciej niż 45 km/h. Jeśli jakiś pojazd wygląda jak quad lub motorower, ale ma większą moc silnika, to poruszanie się takim pojazdem przez posiadacza prawa jazdy B1 będzie równoznaczne ze złamaniem przepisów.

 1. Właściciele prawa jazdy kategorii B1, którzy posiadają swoje uprawnienia od co najmniej trzech lat, mogą także prowadzić jednoślady z silnikami o pojemności do 125 cm³.
 2. Ich maksymalna moc może wynosić 11 kW, tj.15 KM.
 3. W tym wypadku należy jednak mieć na uwadze ograniczenie w postaci maksymalnego stosunku mocy do ciężaru pojazdu 0,1 kW/kg.

Aby starać się o uprawnienia do prawa jazdy kat. B1, należy mieć skończone 15 lat i 9 miesięcy (16 lat w chwili przystąpienia do egzaminu państwowego). Procedurę rozpoczyna uzyskanie orzeczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów.

 • To orzeczenie należy niezwłocznie złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy ze zdjęciem.
 • Osoby nieletnie zobowiązane są do stawienia się z rodzicem lub prawnym opiekunem, ponieważ wymagana jest zgoda rodzica.
 • Po zaakceptowaniu złożonego w urzędzie wniosku kandydat do uzyskania prawa jazdy otrzymuje numer PKK, który będzie mu potrzebny na dalszych etapach: w szkole nauki jazdy, na egzaminie państwowym oraz podczas odbioru dokumentu prawa jazdy B1,

Koszt uzyskania prawa jazdy B1 to kwestia zależna od wielu czynników. W dużej mierze decyduje o niej wybór danego ośrodka nauki jazdy. Przeważnie kwoty oscylują w graniach od 1,5 do 2 tysięcy złotych. Do tej ceny należy doliczyć koszt egzaminów wewnętrznych przeprowadzanych przez ośrodek szkoleniowy.

Kwota, jaką należy uiścić za egzamin państwowy teoretyczny na kategorię B1, wynosi 30 zł, natomiast za egzamin praktyczny – 170 zł. Aby ukończyć kurs pozwalający na przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy B1 należy odbyć 30 godzin teorii i tyle samo praktyki w ośrodku szkolenia. Jeśli natomiast kandydat na prawo jazdy B skończy 18 lat, a posiada już kategorię B1, będzie mógł odbyć zaledwie 20 godzin praktyki, by zyskać pełne uprawnienia kategorii B.

Jest to znacznie zawężony wymiar praktyk niż w przypadku zaczynania kursu na prawo jazdy B od zera, gdzie od kursantów wymaga się zaliczenia aż 30 godzin teoretycznych oraz 30 godzin praktycznych, co z kolei wiąże się też z wyższymi opłatami. Podsumujmy zatem wszelkie koszty związane z uzyskaniem prawa jazdy kategorii B1: Kategoria AM uprawnia do kierowania jednośladem – motorowerem (pojemność silnika spalinowego do 50 cm³ lub moc silnika elektrycznego do 4 kW, prędkość maks.45 km/h), a także czterokołowcem lekkim (masa własna do 350 kg, prędkość maks.45 km/h).

 1. Ategoria B1 umożliwia prowadzenie czterokołowca o większej masie i mocy.
 2. Taki typ prawa jazdy wymaga jednak ukończenia kursu i zdania egzaminu państwowego.
 3. Sprawdź, jak wygląda egzamin praktyczny na prawo jazdy AM,
 4. Choć większość osób uważa, że warto poczekać do osiemnastych urodzin, by móc starać się o prawo jazdy kategorii B, to istnieje spore grono młodych miłośników motoryzacji, dla których możliwość jazdy czterokołowcem jest szczytem marzeń.

Ponadto młodzież zamieszkująca obszary wiejskie często miewa trudności komunikacyjne w dotarciu do szkoły. Prawo jazdy B1 jest dla nich doskonałą alternatywą! Z dokumentu potwierdzającego możliwość korzystania z mikrosamochodów korzysta się maksymalnie 2 lata.

 • Jednak, gdy motywacją jest ułatwione dotarcie do szkoły oddalonej od domu o spory dystans, a autobus jeździ dwa razy na dzień, inwestycja w prawo jazdy B1 będzie bardzo opłacalnym krokiem dla młodzieży z rejonów podmiejskich.
 • Możliwość samodzielnego pokonywania dystansu do ośrodka edukacji to dla wielu młodych ludzi spora motywacja.

Każda osoba, która zdała egzamin na prawo jazdy kategorii AM lub B1 może stać się właścicielem i kierowcą skutera, czterokołowca o określonych gabarytach lub motoroweru. W tej sytuacji należy już pamiętać o wykupieniu odpowiedniej polisy OC, Jest to obowiązkowe ubezpieczenie nie tylko dla samochodów osobowych, ale także dla jednośladów napędzanych silnikiem oraz quadów.

 • W CUK znajdziesz oferty polis od najlepszych towarzystw ubezpieczeniowych – sprawdź cenę składki OC i AC ! Podczas prowadzenia pojazdu, należy pamiętać, że na drodze musimy być przygotowani na różne sytuacje.
 • Nawet przy ostrożnej i przepisowej jeździe, zdarzają się wypadki.
 • W takiej sytuacji warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie NNW, które również zakupisz za pośrednictwem CUK.

Wybierając nasze produkty ubezpieczeniowe, zyskujesz gwarancję najlepszych cen i profesjonalnej obsługi. Zamów rozmowę z doradcą i dobierz odpowiedni pakiet polisy komunikacyjnej już dziś!

Na co pozwala prawo jazdy kat B t?

Chcesz zdobyć prawo jazdy kategorii T? Zastanawiasz się pewnie, jak się do tego zabrać. Kiedy można się ubiegać o prawo jazdy na traktor? Jakie pojazdy można prowadzić, mając prawo jazdy T? W tym tekście rozwiejemy Twoje wątpliwości! Osoba, która zdobędzie prawo jazdy kategorii T może prowadzić ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny, a także zespół pojazdów, który składa się z jednego wymienionego wyżej i przyczepy lub przyczep.

 • Ten typ uprawnienia pozwala również na kierowanie motorowerem lub czterokołowcem lekkim (np.
 • Quadem), czyli pojazdami, które określone są dla kategorii AM,
 • Prawo jazdy kat.
 • T mogą zrobić osoby, które ukończyły 16 lat,
 • Dopuszczalne jest rozpoczęcie kursu w wybranym ośrodku szkolenia kierowców 3 miesiące przed ukończeniem minimalnego wieku na kategorię T.

Wyjątkiem są uczniowie szkół (np. rolniczych), których program obejmuje kurs przygotowujący do zdawania egzaminu na kategorię T. Wtedy takie szkolenie może rozpocząć się już 12 miesięcy przed ukończeniem ustalonego wieku. Co ważne, w przypadku osób niepełnoletnich szkolenie może się odbyć, gdy zgodzą się na to rodzice lub opiekunowie prawni! Wiesz już, jakie są obostrzenia w przypadku minimalnego wieku.

 • Co dalej? Przed rozpoczęciem szkolenia, kandydat musi wystąpić w wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania z wnioskiem o założenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK).
 • Dopiero po nadaniu numeru PKK można zapisać się na kurs prawa jazdy.
 • Należy dostarczyć te dokumenty: Po ukończeniu kursu na prawo jazdy i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego w ośrodku szkolenia kierowców, kandydat przystępuje do egzaminu państwowego.

Odbywa się on w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, a kandydat może do niego podejść już miesiąc przed ukończeniem 16. roku życia. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Zdawanie “teorii” wiąże się z odpowiedzią na 32 pytania – 20 z nich to tzw.

pytania z wiedzy podstawowej wspólnej dla wszystkich egzaminów na prawo jazdy, a 12 to pytania tylko z zakresu kategorii T. Egzamin praktyczny na prawo jazdy na traktor polega natomiast na wykonaniu 4. zadań na placu manewrowym oraz jeździe w ruchu drogowym. Praktyczny egzamin odbywa się z wykorzystaniem zespołu pojazdów – ciągnika i przyczepy.

Jeśli zdobyłeś już prawo jazdy T i kupiłeś traktor, musisz wiedzieć, że jako właściciel jesteś zobowiązany do dbania o ciągłość ubezpieczenia OC. Podczas kupna używanego traktora, zbywca przekazuje nabywcy dowód zakupu takiej polisy. Można z niej korzystać do momentu zakończenia lub wypowiedzieć.

 1. Więcej na ten temat pisaliśmy tu: Co się dzieje z OC po przerejestrowaniu samochodu? W przypadku zakupu nowego traktora trzeba samodzielnie zadbać o ubezpieczenie OC,
 2. Ta sama zasada dotyczy również przyczepy.
 3. Chociaż pojazdy te w gospodarstwie rolnym użytkowane są z reguły czasowo (w sezonie), nie ma możliwości zakupu okresowego ubezpieczenia OC na ciągniki czy przyczepy rolnicze.
You might be interested:  Jak Przepisać Samochód Na Inną Osobę?

Należy wykupić polisę na cały rok. Szukasz najtańszej polisy OC na ciągnik? Samodzielne porównywanie ofert może być żmudne i długotrwałe. W multiagencji CUK przedstawimy Ci różne opcje i wspólnie wybierzemy najkorzystniejszą! Z naszymi agentami możesz spotkać się osobiście w jednej z placówek CUK lub telefonicznie, dzwoniąc na infolinię,

Do czego uprawnia prawo jazdy kat B 2022?

Nowe uprawnienia pod dwoma warunkami – Kierowca z prawem jazdy kategorii B może prowadzić samochody o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Nowe prawo pozwala jeździć pojazdami znacznie cięższymi – o DMC do 4,25 tony. Nowy limit dotyczy samochodów z napędami alternatywnymi,

Co to oznacza? To m.in. samochody elektryczne, które z racji akumulatorów są wyraźnie cięższe od swoich odpowiedników z klasycznym napędem. Oczywiście nie dotyczy to tylko elektryków, a wszystkich alternatywnych napędów. Także aut z ogniwami wodorowymi, które niedługo pojawią się na polskich drogach w większej liczbie.

To pierwszy warunek. Drugim warunkiem będzie posiadanie przez kierowcę prawa jazdy od co najmniej dwóch lat, Jeśli wydaje się wam, że o nowych uprawnieniach dla kierowców z prawem jazdy kategorii B słyszeliście już kilkukrotnie, to macie rację. Temat powracał i trafiał do zamrażarki.’

Czy na B1 trzeba jeździć z osoba dorosłą?

by Bedzik (Łódz) Czy mając takie prawo jazdy B1 trzeba jeździć z osoba dorosła która posiada prawo jazdy normalne ? Moja odpowiedź Jak na razie 2009 nie ma takiego ograniczenia w postaci konieczności jazdy z osobą dorosłą. Trudno wykluczyć, że w przyszłych nowelizacjach Kodeksu drogowego coś takiego zostanie wprowadzone.

 • Ma to dotyczyć również kierowców kategorii B, którzy mieli by auto w jakiś sposób oznaczone np symbolem zielonego liścia.
 • Byłyby również organizowane specjalne kursy dokształcające w przypadku wykroczeń drogowych młodego kierowcy.
 • Podobno dla takich kierowców naruszających przepisy ma być wprowadzone badanie psychologiczne.

W tej chwili kierowca kat B1 może przewozić nawet 4 osoby np w Daihatsu Coure. Warto się więc pośpieszyć z prawkiem jeżeli chcemy jeździć bez nadzoru rodziców. Click here to post comments Join in and write your own page! It’s easy to do. How? Simply click here to return to prawko 16 lat Prawo jazdy B1, Obejrzyj filmik o mojej Firmie! Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.

Ile kosztuje auto na B1?

Prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do jazdy lekkimi samochodami i innymi pojazdami. Oto najistotniejsze informacje na temat prawa jazdy kat. B1 (minimalny wiek, koszt kursu, egzamin, pojazdy na które daje uprawnienia). Wiele młodych osób marzy o posiadaniu prawa jazdy i możliwości legalnego poruszania się samochodem po drogach publicznych.

Do uzyskania prawa jazdy kategorii B potrzeba jednak ukończenia pełnoletności. Nie każdy chce, ale też nie może tyle czekać – mowa tu głównie o nastolatkach mieszkających w słabo skomunikowanych miejscowościach, a muszących w jakiś sposób dostać się do szkoły. Wyjściem z tej sytuacji pozostaje wyrobienie prawa jazdy kategorii B1, dzięki któremu młody kierowca, jeszcze przed ukończeniem 18 roku życia, będzie mógł jeździć po drogach pojazdem samochodowym (tzw.

czterokołowcem), Niestety, kategoria B1 ma bardzo restrykcyjne podejście do parametrów technicznych pojazdów, na które uprawnia. W efekcie na polskim rynku nie tak łatwo znaleźć auto podlegające pod kategorię B1, a jak już się trafi, zazwyczaj kosztuje bardzo dużo (od 10 tys.

Czym się różni AM od B1?

AM uprawnia do poruszania się lekkimi czterokołowcami o masie do 350 i silniku pojemności do 50 cm³. Prawo jazdy od 16 lat można zrobić na kat. A1 i B1. Uprawniają one odpowiednio do prowadzenia motocykla o pojemności do 125cm³ oraz tzw.

Jakie kategorie po zdaniu B?

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami wprowadza zmiany w przyznawaniu kategorii, które zostaną wpisane na odwrocie prawa jazdy. – Po zaliczonym egzaminie kierowca otrzyma dokument z większą liczbą kategorii Teraz zdając egzamin na daną kategorię kandydat na kierowcę otrzymywać będzie również tzw. kategorie niższe. W przypadku kategorii B, kierowca otrzyma na prawie jazdy również kategorie B1 i AM.

 1. Z praktycznego punktu widzenia ta zmiana nie wnosi niczego nowego, ponieważ zakres uprawnień się nie zmienia.
 2. Dotychczas posiadacz wyżej kategorii mógł kierować odpowiednimi pojazdami kategorii niższych.
 3. Zmiana dotyczy jedynie obfitości wpisanych kategorii na odwrocie prawa jazdy.
 4. Procedurę przyznawania kategorii szczegółowo opisuje poniższy paragraf rozporządzenia: § 10.6.

Prawo jazdy w przypadkach, o których mowa w § 9, wydaje się odpowiednio: 1) w zakresie kategorii objętych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego oraz dodatkowo wydając prawo jazdy w zakresie kategorii: a) A1 – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, b) A2 – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM i A1, c) A – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 i A2, d) B1 – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, e) B – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i AM, f) C1 – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, g) C – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM i C1, h) D1 – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, i) D – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM i D1, j) C+E – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E i T oraz D1+E i D+E w przypadku osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii D1 i D, k) D+E – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, D1+E i T, l) B+E – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii T; 2) w zakresie kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy lub w zakresie kategorii równoważnych w posiadanym prawie jazdy oraz kategorii niższych; 3) po zwrocie przez osobę dotychczas posiadanego prawa jazdy; 4) w zakresie kategorii objętych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego oraz kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy i nieobjętych zakresem tego egzaminu, z zastrzeżeniem pkt 1.

Co to jest prawo jazdy A1?

Warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii A1 jest:

osiągnięcie odpowiedniego wieku – 16 lat,zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,ukończenie szkolenia,zdanie egzaminu państwowego.

Kroki do uzyskania prawa jazdy: Uzyskanie orzeczenia lekarskiego Udaj się do lekarza uprawnionego do badań kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się kody ograniczeń zdrowotnych, np.: obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, szkłach kontaktowych, soczewkach, itp. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz.231 (PDF 487,2KB), Numer PKK Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK. Jeżeli nie masz ukończonych 18 lat procedura jest możliwa w obecności rodzica lub opiekuna.

 1. Szkolenie w Ośrodku Szkolenia Kierowców (OSK) Zgłoś się z numerem PKK do wybranego OSK.
 2. Tam przejdziesz szkolenie, zakończone egzaminem wewnętrznym.
 3. Jeśli czujesz się na siłach, do państwowego egzaminu teoretycznego możesz przystąpić bez szkolenia teoretycznego w OSK.
 4. Po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego OSK zaktualizuje Twój PKK.

Zgłoś się z numerem PKK i ważnym dokumentem tożsamości do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie w celu ustalenia terminu egzaminu państwowego na prawo jazdy. Zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy Zapis na egzamin państwowy na prawo jazdy Egzamin państwowy na prawo jazdy – część teoretyczna Opis przebiegu egzaminu teoretycznego Egzamin państwowy na prawo jazdy – część praktyczna Ogólny opis przebiegu egzaminu praktycznego Wykonanie zadań na placu manewrowym Do zadań wykonywanych w tej części egzaminu należy:

sprawdzenie stanu technicznego pojazdu – (czas: max.5 minut), sprawdzenie stanu łańcucha, zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu w wyznaczonym stanowisku, podparcie na podpórce następnie przygotowanie się do jazdy z wykorzystaniem odpowiedniego stroju ochronnego,jazda po łukach w kształcie cyfry 8 – upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 5 – krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8,slalom wolny – upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 2 – krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami,slalom szybki – upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie oraz 1 – krotny przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową,ominięcie przeszkody – upewnienie się o możliwości jazdy, płynne ruszenie, 2 – krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda,ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu.

Pełen wykaz elementów wykonywanych podczas części praktycznej egzaminu oraz kryteria oceny ich wykonania zawiera Załącznik nr 2 – Dziennik Ustaw z 2019 r poz.1206 (PDF 1,6MB), Egzamin praktyczny w zakresie kategorii A1 prowadzony jest pojazdem:

motocykl YAMAHA RE29 MT125A poj. skokowa: 125 cm 3, moc: 11 kW, skrzynia biegów: manualna, 6 biegów, masa własna: 141 kg, hamulce: przód i tył – tarczowe z układem ABS.

Odbiór prawa jazdy – Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdem i zleci wydrukowanie prawa jazdy. Pytania i odpowiedzi: Jakim pojazdem można kierować posiadając prawo jazdy kategorii A1? Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

motocyklem o pojemności skokowej nie przekraczającej 125cm 3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1kW/kg,motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW,pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Do pobrania:

Zadania egzaminacyjne na placu manewrowym (PDF 1,5MB)

Ile kosztuje prawo jazdy kat t 2022?

Prawo jazdy kat. T – cena kursu i inne koszty – Ceny kursów na prawo jazdy kategorii T nie są odgórnie określone i zależą od wielu czynników, m.in. renomy szkoły jazdy, zdawalności kierowców czy też lokalizacji ośrodka szkolącego. Należy nastawić się na wartości rzędu 1700-2500 zł, czasami nieco niższe lub wyższe.

 • Powyższa cena dotyczy samego kursu.
 • Dodatkowe wydatki obejmują m.in.
 • Badanie lekarskie z orzeczeniem o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi (200 zł), wykonanie zdjęcia do prawa jazdy (20-30 zł za kilka sztuk) oraz koszty samych egzaminów państwowych: teoretycznego (30 zł) i praktycznego (170 zł),

Stawki są identyczne zarówno za pierwszą próbę, jak i kolejne. Przyszli kierowcy, nie do końca pewni swoich umiejętności, mogą wykupić dodatkowe godziny jazdy w ośrodku szkoleniowym lub uzupełniające kursy z części teoretycznej. Ostatni wydatek to opłata za wydanie prawa jazdy (100,50 zł),

Czy b e to to samo co t?

Kategoria B + E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu o dmc nieprzekraczającej 3,5 t oraz przyczepy o dmc nieprzekraczającej 3,5 t. Masa przyczepy nie może jednak przekraczać masy pojazdu holującego, a jego dmc musi wynieść minimum 1,33 dmc przyczepy.

Jaka masa na kategorię B?

Nowe uprawnienia dla kat. B przegłosowane. Dostaną je tylko wybrani Przegłosowano ważne dla rozwoju elektromobilności zmiany dotyczące zwiększenia dopuszczalnej masy całkowitej dla aut dostawczych. Chodzi o podniesienie limitu z 3,5 tony do 4,25 tony dla posiadaczy praw jazdy kategorii B. Obecnie prawo jazdy kategorii B daje uprawnienia do kierowania pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony. W praktyce oznacza to, że po odjęciu masy samego pojazdu typowe auta użytkowe mogą transportować ładunki o masie do ok.1,2-1,5 tony.

 1. W przypadku aut elektrycznych, które ze względu na ciężkie baterie mają wyższą masę, ich możliwości transportowe są ograniczone.
 2. Dla przykładu, montowany w Polsce z silnikiem Diesla ma ładowność ok.1,5 t, kiedy z dokładnie tym samym nadwoziem, ale napędem elektrycznym ma ładowność 1 t.
 3. I to tylko dlatego, że użyto baterii o niedużej pojemności, dającej możliwość przejechania ledwie ok.100-120 km.
You might be interested:  Jak Przygotować Samochód Do Długiej Podróży?

Zwiększenie DMC dla kierowców z kat. B prowadzących wyłącznie auta elektryczne to uwolnienie rozwoju dla pojazdów użytkowych. Będą mogły mieć większą ładowność lub większą baterię, czyli większy zasięg.

Wprowadzenie postulowanych przepisów pozwoli na eliminację jednej z kluczowych barier stojących na przeszkodzie szerokiemu wykorzystaniu pojazdów elektrycznych w segmencie dostawczym. Istotą sprawy jest, by firmy dostawcze nie były karane przechodzeniem na czystsze alternatywy transportowe. W ten sposób wprowadzenie limitu 4250 kg dla prawa jazdy kat. B w przypadku pojazdów o napędach alternatywnych uzasadniał m.in. rząd Wielkiej Brytanii – dodaje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

W Polsce pod koniec września 2021 r. w Polsce były zarejestrowane 1333 samochody użytkowe z napędem elektrycznym, ale ich liczba wzrośnie na skutek wprowadzenia programu “”. Szykują się bowiem dopłaty do zakupu takich pojazdów w kwotach do 50 tys. zł (lub do 20% kosztów kwalifikowanych) albo do 70 tys.

Jak zrobić prawo jazdy B1?

Prawo jazdy kategorii B1 – czym można jeździć, ile za kurs i egzamin Prawo jazdy kategorii B1 – szkolenie w microcarze Szesnastolatek z prawem jazdy kat. B1 może prowadzić małe auto, które rozpędza się do 100 km/h. Nie może to być zwykły samochód o zmniejszonej masie, ale specjalny pojazd.

 1. O tym, jakie wymogi musi spełniać i co trzeba zrobić, by uzyskać prawo jazdy kat.
 2. B1, piszemy w naszym poradniku.
 3. Od stycznia ubiegłego roku posiadacz prawa jazdy kategorii B1 może kierowca czterokołowcami.
 4. Są to samochody, które spełniają wymogi unijnej homologacji kategorii L7e.
 5. Ich masa bez obciążenia nie może przekraczać 400 kg w przypadku aut do przewozu osób i 550 kg dla pojazdów przeznaczonych do transportu towarów.

Maksymalna moc użyteczna silnika nie może przekraczać 15 kW/20,4 KM. Niektórzy producenci czterokołowców, nazywanych też mikrosamochodami, oferują auta rozpędzające się do 100 km/h. Nie można jednak jeździć nimi po autostradach ani drogach ekspresowych. Z prawem jazdy kategorii B1 nie można natomiast prowadzić przerobionych samochodów osobowych, np. Fiatów 126p, Smartów czy Daihatsu Cuore. Nie spełniają one bowiem wymogu mocy silnika i są przypisane do innej kategorii homologacji. Posiadacz prawa jazdy kat.

 1. B1 może też prowadzić te same pojazdy, co osoba, która ma kategorii AM.
 2. Są to motorowery o pojemności silnika do 50 ccm i czterokołowce lekkie, o masie własnej do 350 kg, jednostce napędowej do 50 ccm i prędkości maksymalnej 45 km/h.
 3. Uprawnienia kategorii AM może uzyskać już czternastolatek.
 4. Chociaż minimalny wiek na uzyskanie prawa jazdy kategorii B1 wynosi 16 lat (ukończone w dniu egzaminu) to sam kurs można rozpocząć trzy miesiące wcześniej.

Zanim zapiszemy się do szkoły jazdy trzeba uzyskać orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami, co kosztuje 200 zł. Potem należy udać się z fotografią do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu, by dostać Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Niepełnoletni muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego. Następnie trzeba zgłosić się z PKK do wybranej szkoły nauki jazdy. Kurs na prawo jazdy kategorii B1 to minimum 30 godzin lekcyjnych teorii i 30 godzin zegarowych szkolenia praktycznego.

W zależności od regionu ceny kursu kształtują się na poziomie 1300-1400 złotych, ale np. w Rzeszowie to tylko 1000 złotych Po ukończeniu szkolenia kandydat na kierowcę udaje się do wybranego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, by zapisać się na egzamin państwowy. Trzeba za niego zapłacić 200 złotych, z czego część teoretyczna kosztuje 30, a praktyczna 170 złotych.

na prawo jazdy kategorii B1 przeprowadza się w pojeździe, który zapewnia egzaminowany. Koszt udostępnienia przez szkołę jazdy takiego auta wynosi 150-200 złotych, ale nierzadko jest wliczony w cenę kursu. Przebieg egzaminu nie jest rejestrowany, bo w aucie nie ma kamer.

 • Zdany egzaminy teoretyczny jest ważny przez pół roku.
 • Ale po zmianie przepisów 1 stycznia 2015 r.
 • Zaliczona “teoria” będzie ważna bezterminowo.
 • Ierowca z prawem jazdy kategorii B1 ma łatwiejszą drogę do uprawnień kategorii B, pozwalających m.in.
 • Na prowadzenie aut osobowych.
 • Aby je uzyskać, musi zdać tylko egzamin praktyczny.

Aby do niego przystąpić, potrzebuje 20 godzin szkolenia praktycznego. Kursy na prawo jazdy kategorii B1 nie cieszą się popularnością. Piotr Rogula, właściciel Rajdowej Szkoły Jazdy z Kielc, od roku jako jedyny w mieście oferuje takie kursy – Przez ten czas do egzaminu w WORD z tej kategorii przystąpiła jedna osoba – mówi.

Na polskim rynku nie ma dużego wyboru samochodów dla kierowców z prawem jazdy kategorii AM lub B1. Modele takich marek jak Ligier, Aixam, Microcar czy Chatenet nie są też tanie. Używane w zależności od rocznika i wyposażenia kosztują od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Z kolei np. nowy Aixam to wydatek nawet ponad 60 tysięcy złotych.

Ubezpieczenie OC dla czterokołowca nie powinno kosztować więcej niż 300 zł. Takie auto potrafi osiągnąć ponad 100 km/h i zużywa od 3 do 6 litrów paliwa na 100 km/h. Wnętrze może pomieścić dwie lub cztery osoby, ale niektórzy nastolatkowie w ogóle nie biorą pod uwagę zakupu mikrosamochodu.

 • Po zdanym egzaminie na prawo jazdy kategorii B1 jeżdżą zwykłymi samochodami osobowymi, za co grozi im tylko trzysta złotych mandatu i problemy z uzyskaniem odszkodowania z polisy auto-casco w razie wypadku.
 • Czterokołowce są dużo mniej bezpieczne od zwykłych samochodów.
 • W czerwcu specjaliści z Euro NCAP poddali je testom zderzeniowym.

Mikrosamochody wypadły bardzo słabo. Oprócz prawa jazdy kategorii AM i B1, niepełnoletni mogą uzyskać też uprawnienia kategorii A1. Pozwalają one na jazdę motocyklami o pojemności skokowej silnika wynoszącej 125 ccm, mocy 11 kW (15 KM) i stosunku mocy do masy wynoszącym 0,1 kW/kg.

Ile kosztuje prawo jazdy B1 2022?

Prawo jazdy kategoria B1 – od 16 lat – Prawo jazdy dla 16-latka to także uprawnienia w kategorii B1. Uzyskasz dzięki temu możliwość legalnej jazdy czterokołowcami o masie własnej nie większej niż 400 kg (pojazdy osobowe) i 550 kg (pojazdy do przewozu towarów).

 • Moc silnika nie może być w tym przypadku większa niż 15 kW (20KM), a maksymalna rozwijana prędkość to 45 km/h.
 • Pojazdy tego typu proponują m.in.
 • Marki Aixam, Ligier, Chatenet oraz Microcar.
 • Możesz poruszać się nimi samodzielnie, tj.
 • Bez obecności osoby dorosłej.
 • Urs na prawo jazdy kategorii B1 kosztuje średnio 2200-2400 zł.

Do tej ceny trzeba czasem doliczyć także koszt egzaminów wewnętrznych przeprowadzanych przez ośrodek szkoleniowy. Koszt egzaminu zewnętrznego (państwowego) teoretycznego w kat. B1 to 30 zł, natomiast egzaminu praktycznego – 170 zł. Kategoria B1 jest coraz bardziej popularna wśród młodych ludzi.

Czym można jeździć na prawo jazdy kategorii B?

Czym można jeździć z prawem jazdy kat. B? Prawo jazdy kategorii B daje więcej uprawnień, niż mogłoby się wydawać. Mając taki dokument, możecie kierować nie tylko autem osobowym czy lekkim pojazdem dostawczym, ale także jednośladem, trójkołowcem czy traktorem.

Ategoria B daje przede wszystkim uprawnienia do kierowania samochodem osobowym, dostawczym lub ciężarowym, którego dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony. To właśnie z myślą o tych pojazdach ta kategoria została stworzona. Jednak wraz z upływem czasu, zmianami w prawie i na rynku, kierowcy posiadający kategorię B dostali znacznie więcej uprawnień.

Sprawdźmy, czym można kierować, a do czego trzeba mieć dodatkowe uprawnienia.

Czy można jeździć maluchem na B1?

Prawo jazdy B1 już nie pozwala na jazdę odchudzonym Maluchem i Smartem Sławomir Draguła 15 maja 2013, 9:36 Aixam Scouty R – samochód dla kierowcy, posiadającego prawo jazdy kategorii B1 Posiadacze prawa jazdy kategorii B1 nie mogą już kierować odchudzonymi samochodami osobowymi. Uprawnienia te stracili także kierowcy, którzy uzyskali je przed 19 stycznia 2013 r. Aixam Scouty R – samochód dla kierowcy, posiadającego kategorii B1 Prawo jazdy kategorii B1 mogą zrobić osoby, które skończyły 16 lat. Do 19 stycznia 2013 r. dawało ono prawo do kierowania trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla. Teraz to się zmieniło. – Wyjmowano z nich na przykład tylne fotele, szklane szyby zamieniano na te z pleksi – mówi Edward Kinder, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu. – Przy tego typu kombinacjach było wiele nadużyć, niektórzy diagności podbijali dowody rejestracyjne, choć samochody nie były dostatecznie odchudzone. Problem jednak w tym, że prawo do prowadzenia odchudzonych samochodów osobowych stracili też kierowcy, którzy prawo jazdy kategorii B1 uzyskali przed 19 stycznia 2013 r. i kupili sobie takie auta. Przedstawiciele ministerstwa transportu tłumaczą się przepisami Unii Europejskiej.

Jakie kategorie po zdaniu B?

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami wprowadza zmiany w przyznawaniu kategorii, które zostaną wpisane na odwrocie prawa jazdy. – Po zaliczonym egzaminie kierowca otrzyma dokument z większą liczbą kategorii Teraz zdając egzamin na daną kategorię kandydat na kierowcę otrzymywać będzie również tzw. kategorie niższe. W przypadku kategorii B, kierowca otrzyma na prawie jazdy również kategorie B1 i AM.

 • Z praktycznego punktu widzenia ta zmiana nie wnosi niczego nowego, ponieważ zakres uprawnień się nie zmienia.
 • Dotychczas posiadacz wyżej kategorii mógł kierować odpowiednimi pojazdami kategorii niższych.
 • Zmiana dotyczy jedynie obfitości wpisanych kategorii na odwrocie prawa jazdy.
 • Procedurę przyznawania kategorii szczegółowo opisuje poniższy paragraf rozporządzenia: § 10.6.

Prawo jazdy w przypadkach, o których mowa w § 9, wydaje się odpowiednio: 1) w zakresie kategorii objętych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego oraz dodatkowo wydając prawo jazdy w zakresie kategorii: a) A1 – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, b) A2 – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM i A1, c) A – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1 i A2, d) B1 – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, e) B – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B1 i AM, f) C1 – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, g) C – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM i C1, h) D1 – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, i) D – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM i D1, j) C+E – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, C1+E i T oraz D1+E i D+E w przypadku osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii D1 i D, k) D+E – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, D1+E i T, l) B+E – nadaje się uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii T; 2) w zakresie kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy lub w zakresie kategorii równoważnych w posiadanym prawie jazdy oraz kategorii niższych; 3) po zwrocie przez osobę dotychczas posiadanego prawa jazdy; 4) w zakresie kategorii objętych pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego oraz kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy i nieobjętych zakresem tego egzaminu, z zastrzeżeniem pkt 1.

Related Post