Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Samochód Na Firmę Ile Można Odliczyć?

Samochód Na Firmę Ile Można Odliczyć?

0 Comments

Samochód Na Firmę Ile Można Odliczyć
Koszty uzyskania przychodu zakupu samochodu na firmę – Auto firmowe z zagranicy – czy takie również można odliczyć? Zakup samochodu na firmę a podatek dochodowy – jaka jest w tym przypadku zależność? Tego rodzaju pytania padają bardzo często zarówno w kontekście wzięcia pojazdu w leasing, jak i bezpośredniego zakupu.

 • Jeśli mowa o kosztach uzyskania przychodu przy zakupie pojazdu, można zaliczyć do nich środki poniesione na eksploatację auta firmowego.
 • Mamy tutaj do czynienia z dwoma limitami: 75% przy użytku mieszanym pojazdu osobowego oraz 100% w przypadku użytku wyłącznie do celów firmowych.
 • Jeśli na przykład przedsiębiorca finansuje zakup samochodu kredytem, wówczas do kosztów zmniejszających zobowiązania podatkowe może dopisać odsetki od rat kapitałowych.

Aby dane koszty mogły zostać prawidłowo zaksięgowane muszą być w odpowiedni sposób udokumentowane, a przedsiębiorca ma obowiązek wykazania, że wydatki te zostały poniesione w celu osiągnięcia lub zabezpieczenia źródła przychodu.

Ile mogę odliczyć VAT od samochodu osobowego?

VAT od wydatków na samochód osobowy – W sytuacji gdy pojazd kwalifikuje się jako samochód osobowy, to jeżeli wykorzystywany jest do czynności opodatkowanych, czynny podatnik VAT może odliczyć 50% bądź 100% podatku VAT od wydatków związanych z jego użytkowaniem.

 • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu – kilometrówki (zapisy przejechanych tras, odczyt licznika)
 • stworzenie regulaminu użytkowania pojazdu w firmie, czyli określenie zasad używania samochodów w firmie np. kto jest uprawniony do korzystania z samochodów firmowych czy w jakim zakresie samochód jest wykorzystywany w firmie,
 • zgłoszenie pojazdu przez do Urzędu Skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z pojazdem, nie później jednak niż w dniu przesłania ewidencji JPK_V7,
 • użytkowanie pojazdu tylko w działalności (wykluczenie użytku prywatnego).
 • W przeciwnym wypadku podatnik odlicza tylko 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych – bez spełnienia dodatkowych warunków.
 • Zobacz też:

Czego dotyczy limit 150000?

Koszty samochodu – limit 150 tys. zł., 100%, 75% a może 20% Samochód Na Firmę Ile Można Odliczyć Samochód w firmie, jako potencjalne źródło bezzasadnych kosztów i nadużyć, od dawna był na celowniku fiskusa. Chodziło o wszystkie te przypadki, w których przedsiębiorca wykorzystywał samochód do celów prywatnych, równocześnie całością kosztów obciążając firmę.

Szczególnie dotyczyło to samochodu osobowego, bo nawet naszym ustawodawcom trudno było sobie wyobrazić biznesmena wożącego dzieci do szkoły firmową ciężarówką lub wybierającego się na rodzinną wycieczkę za miasto firmowym „dostawczakiem” (choć akurat to czasem miałoby sens). Ostatecznie więc ministerstwo finansów dało spokój samochodom ciężarowym, wprowadzając ograniczenia tylko dla samochodów osobowych.

SAMOCHODY CIĘŻAROWE Jeśli chodzi o samochody ciężarowe, nadal możesz zaliczać 100% wszystkich wydatków związanych z działalnością w koszty, bez dodatkowych ograniczeń. Niestety, nie wszystko, co ma w dowodzie rejestracyjnym wpisane “samochód ciężarowy” jest nim dla fiskusa.

 • Zacznijmy więc od definicji samochodu ciężarowego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym.
 • Samochodem ciężarowym jest:
 • 1) samochód o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony,
 • 2) samochód konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • 3) a) samochód mający jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
 • – klasyfikowany na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
 • – z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,
 • b) samochód, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
 • c) pojazd specjalny (agregat, koparka, ładowarka, podnośnik, żuraw).
 • O ile samochody o masie powyżej 3,5 tony, busy i pojazdy specjalne uznaje się za ciężarowe na podstawie wydanych dla nich dokumentów, o tyle samochody typu „jeden rząd siedzeń i paka”, wymienione w punkcie a i b, wymagają dodatkowego badania technicznego i adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.
 • Przez jakiś czas trwał spór, czy musi to być dodatkowe badanie techniczne dla PIT, czy też wystarczy badanie dla VAT.
 • Jako że definicje samochodów ciężarowych dla obydwu podatków są takie same, ostatecznie ministerstwo finansów zgodziło się, że wystarczy badanie dla VAT + stosowny wpis w dowodzie rejestracyjnym.
You might be interested:  Jak Rozliczać Samochód Służbowy Do Celów Prywatnych?

Było to o tyle istotne, że każdy posiadacz takiego samochodu, jeśli był VAT-owcem, już taką procedurę przeszedł i stosowne papiery posiadał, by odliczać 100% VAT z wydatków związanych z samochodem. Brak zgody na wykorzystanie posiadanych zaświadczeń powodowałby konieczność ponownej wizyty w stacji kontroli pojazdów i wydziale komunikacji w celu potwierdzenia tego samego, co już raz potwierdzone zostało.

 1. Podsumowując i upraszczając – samochodem ciężarowym dla celów podatkowych jest taki samochód, który już na pierwszy rzut oka nie jest osobowy, przy czym samochody dostawcze do 3,5 tony muszą mieć dodatkowe badanie techniczne i wpis w dowodzie rejestracyjnym.
 2. SAMOCHODY OSOBOWE
 3. Wykorzystujesz w firmie samochód osobowy?

Od 2019r. samochodów osobowych dotyczą 3 różne ograniczenia w zaliczeniu do kosztów. W artykule pomijam samochody elektryczne, dla których ustawodawca przewidział wyższy limit, ale które ciągle w Polsce są rzadkością. Limit wartości do 150 tys. zł. dotyczy samochodu osobowego będącego środkiem trwałym lub samochodu wynajmowanego lub leasingowanego. Do wysokości tego limitu rozliczamy:

 • – odpisy amortyzacyjne,
 • – wartości rat leasingowych (oraz opłaty wstępnej) lub czynszu najmu samochodu,
 • – ubezpieczenia liczone od wartości samochodów (głównie AC, czasem GAP).

Ograniczenie działa tak, jak obowiązujący wcześniej limit 20 tys. euro, z tym że dotyczy też części kapitałowej rat leasingowych i czynszu najmu dla umów zawartych po 31.12.2018.

 1. To znaczy, że wyliczamy proporcję:
 2. dzielimy 150 tys. zł przez wartość samochodu (wyliczony ułamek to nasza proporcja),
 3. i taką część objętych limitem kosztów odliczamy.

Uwaga: limit obowiązuje też przy sprzedaży niezamortyzowanego samochodu, to znaczy – sprzedając samochód możemy zaliczyć w koszty niezamortyzowaną część do wysokości 150 tys. zł. A to znaczy, że wartości samochodu osobowego powyżej 150 tys. zł. nigdy nie zaliczymy w koszty. Dodać należy, że powyższe limity nie dotyczą firm leasingowych i wynajmujących samochody.

Ograniczenie kosztów eksploatacyjnych do 75% wydatku

Dotyczy wszystkich samochodów firmowych będących w środkach trwałych i samochodów obcych używanych na podstawie umowy leasingu, najmu, użyczenia, które są wykorzystywane równocześnie w działalności gospodarczej i prywatnie. Wszystkie koszty eksploatacji: paliwo, naprawy, części, przeglądy itp.

– możesz zaliczyc do kosztów w wysokości 75%. Ten procent liczymy od kwoty netto wydatku + nieodliczony VAT. (netto wydatku + nieodliczony VAT) x 75% = koszt Ograniczenie nie dotyczy amortyzacji, rat leasingowych, czynszu najmu i ubezpieczeń liczonych od wartości samochodów (które, jak wcześniej pisałam ograniczone są do limitu 150 tys.

zł) i ubezpieczeń niezależnych od wartości samochodu, które można odliczać w 100%. Ograniczenie nie dotyczy również tych samochodów osobowych, dla których jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu zgodnie ze wzorem obowiązującym w przypadku odliczania 100% VAT.

Przypominam, że od kilku lat podatnicy VAT, którzy chcą odliczać 100% VAT od wydatków związanych z samochodem osobowym, muszą prowadzić szczegółową ewidencję przebiegu pojazdu i zgłosić samochód w urzędzie skarbowym, jako wykorzystywany tylko w działalności gospodarczej. Dla samochodów, które spełniają te warunki, można zaliczać również 100% wydatków w koszty.

Konstrukcja przepisu odwołującego się do ustawy o VAT sugeruje, że podatnicy zwolnieni z VAT nie muszą prowadzić wspomnianej ewidencji, by korzystać z prawa do zaliczania całego wydatku w koszty. Doradcy podatkowi odradzają jednak takie rozwiązanie. Dlaczego? Ponieważ prawo do zaliczenia 100% wydatków w koszty dotyczy samochodów, które są wykorzystywane wyłącznie w działalności, w razie kontroli podatnik będzie musiał udowodnić ten fakt.

You might be interested:  Co Gdy Drzewo Spadnie Na Samochód?

Ograniczenie kosztów do 20% wydatku,

Dotyczy samochodów będących własnością lub współwłasnością podatnika, nie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych (tzw. „samochodów prywatnych”), a wykorzystywanych również na potrzeby firmy. Wszystkie wydatki dotyczące tych samochodów – i wydatki eksploatacyjne i ubezpieczenia OC, AC i wszystkie inne – można zaliczyć w koszty w wysokości 20% wydatku.

Uwaga: samochód będący własnością małżonków mających wspólność majątkową jest współwłasnością podatnika nawet, jeśli w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel jest wpisany tylko drugi małżonek. W takim przypadku stosuje się ograniczenie do 20% wydatku, opisane w punkcie 3. Okazuje się, że nakorzystniej podatkowo jest korzystać z samochodu szwagra na podstawie umowy użyczenia, bo wtedy stosujemy ograniczenie opisane w punkcie 2.

(75% wydatku w koszty). Obawiam się jednak, że w razie kontroli urzędnicy będą wnikliwie analizować zasadność takiej umowy i zakwestionują sens pożyczania samochodu, gdy w naszym garażu stoi podobny.

 • Choć przepisy obowiązują już ponad rok, z pytań na forach internetowych wynika, że ciągle jeszcze podatnicy gubią się w mnogości warunków i ograniczeń.
 • Podsumowując:
 • – samochody ciężarowe – 100% wydatków w koszty,
 • – samochody osobowe „prywatne”, ale wykorzystywane też w działalności – 20% wydatków w koszty.

Największy problem jest z „firmowymi” samochodami osobowymi, z którymi związane wydatki w zależności od rodzaju kosztu lub sposobu wykorzystywania samochodu rozliczane są do limitu 150 tys. zł. lub 75% wydatku lub 100% wydatku. Na koniec, mając w pamięci liczne pytania podatników, chcę podkreślić, że nie ma takiej sytuacji, w której ten sam wydatek jest ograniczany podwójnie np.

Jak rozliczyć koszty leasingu samochodu osobowego?

Leasing finansowy samochodu osobowego – Biorąc samochód osobowy w leasing finansowy, przedsiębiorca może zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów część odsetkową dotyczącą rat leasingowych (pod warunkiem ich zapłaty). Ponadto podatnik ma prawo do wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych i amortyzowania go w czasie. Do najczęstszych metod amortyzacji samochodu zalicza się:

liniową metodę amortyzacji

Jest podstawowym sposobem amortyzacji samochodu osobowego. Stawka amortyzacji wynikająca z ustawowego wykazu (załącznik do ustawy o PIT) wynosi 20% w skali roku, co oznacza, że samochód będzie amortyzowany przez 5 lat.

indywidualną metodę amortyzacji

Można ją zastosować do samochodów osobowych uznanych za używane (przed nabyciem użytkowane przez okres minimum 6 miesięcy) lub ulepszone (gdy przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowiły co najmniej 20% wartości początkowej).

Wówczas maksymalna stawka amortyzacji, jaką można zastosować dla samochodu osobowego, wynosi 40% w skali roku, co w konsekwencji oznacza, że samochód będzie amortyzowany przez 2,5 roku. W przypadku samochodu osobowego o wartości powyżej 10 000 zł, nie ma możliwości zastosowania amortyzacji jednorazowej.

W związku z nowelizacją ustawy o PIT sposób rozliczania pojazdów uległ dużym modyfikacjom. Od 1 stycznia 2019 roku podatnicy mogą ujmować odpisy amortyzacyjne w kosztach uzyskania przychodów do wartości 150 000 zł. Oznacza to, że podatnicy ujmą w kosztach uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne w większej wysokości niż do końca 2018 roku.

 1. Wynika to bezpośrednio z art.23 ust.1 pkt 4 znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Przykład 2.
 3. Pani Izabela 20 stycznia 2020 roku zakupiła pojazd osobowy na firmę finansowany leasingiem finansowym o wartości 130 000 zł.
 4. Czy możliwe jest amortyzowanie i dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od całej wartości pojazdu, mimo że wartość początkowa znacznie przewyższa kwotę 20 000 euro? Tak, z uwagi na nowelizację ustawy o PIT pani Izabela może ujmować w kosztach odpisy amortyzacyjne od pełnej wysokości pojazdu osobowego, ponieważ limit 20 000 euro został 1 stycznia 2019 roku zastąpiony limitem 150 000 zł (w przypadku pojazdów osobowych).
You might be interested:  Jak Załatwić Zieloną Kartę Na Samochód?

Od 2019 roku zmianie uległ również sposób rozliczania wydatków związanych z eksploatacją pojazdu (paliwo, naprawy, myjnia). To, czy koszty będą rozliczane w 100% czy w 75% zależy bowiem od tego, czy pojazd będzie wykorzystywany jedynie w celach działalności gospodarczej, czy również w celach prywatnych.

Jaka jest kilometrówka 2022?

Kilometrówka 2022. Ile wyniesie? Będą zmiany Ministerstwo Infrastruktury opublikowało na stronach Rządowego Centrum Legislacji propozycję nowej stawki kilometrówki, z której wynika, że np. dla o pojemności powyżej 900 cm 3 wzrośnie ona do 1,038 zł, czyli o 0,2022 zł więcej od ustalonej 15 lat temu stawki 0,8358 zł.

Ile podatku można odliczyć od paliwa?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dopuszczalne jest odliczanie podatku VAT w 50% od nabycia paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu do samochodów osobowych (decydujący jest wpis w dowodzie rejestracyjnym). Odliczenie 50% VAT od tych paliw obowiązuje automatycznie, tzn.

nie trzeba pojazdu zgłaszać do urzędu skarbowego, korzystać z deklaracji VAT-26 lub prowadzić ewidencji przejechanych kilometrów. Samochód osobowy, dla którego stosowane jest odliczenie, można wykorzystywać do działalności mieszanej –zarówno prywatnej, jak i w działalności gospodarczej. Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc (siedzeń) są określane na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym ( czytaj więcej ),

Pełne odliczenie VAT przy nabyciu pojazdów dotyczy wyłącznie aut, które:

są wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadznej działalności gospodarczej, co potwierdza złożony druk VAT-26 oraz dodatkowo przebieg dokumentowany jest ewidencją przejechanych kilometrów, uznawane są za ine niż osobowe (w ich przypadku ewidencja oraz VAT-26 nie są konieczne).

Nie ma przy tym znaczenia, czy auta, do których kupuje się paliwa nabyte zostały po lipcu 2015 r., czy też wcześniej, nie ma znaczenia zatem jakie odliczenie przysługiwało w związku z nabyciem samego pojazdu. W obu przypadkach dopuszczalne jest 50% odliczenie podatku VAT naliczonego.

Pobierz fillup – przygotuj i wyślij JPK_V7M lub JPK_V7K tak łatwo, jak e‑maila! W JPK omacie fillup kompleksowo pomożemy Ci w całym procesie – od wystawienia faktury JPK w fillup, przez import do arkusza sprzedaży, weryfikację i wysyłkę online plików JPK_VAT do urzędu skarbowego. Przygotuj i wyślij nowe pliki JPK ewidencji VAT: JPK_V7M i JPK_V7K,

Program fillup daje także możliwość konwersji z starego pliku JPK_VAT na plik JPK_V7M lub JPK_V7K. Pobierz program fillup na komputer i sprawdź »

Czy limit 150 000 zł wartości początkowej samochodu osobowego dotyczy opłat w ramach leasingu operacyjnego?

Limit 150 tys. dotyczy kapitału, odsetki są kosztem w całości – Jeszcze na etapie prac nad ustawą w 2018 roku zwróciliśmy uwagę na jeden z zapisów, który dotyczy zastosowania limitu 150 tys. zł w przypadku leasingu: W przypadku samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy leasingu () ograniczenie (150 tys. zł – przyp. red.) stosuje się do tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego. – fragment ustawy Po opublikowaniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw skontaktowaliśmy się z Krajową Informacją Skarbową, aby doprecyzować, co ustawodawca miał na myśli i otrzymaliśmy odpowiedź, że dotyczy to tylko umów leasingu finansowego.

Tymczasem naszym zdaniem, jeśli czytać ten przepis literalnie, powinien on mieć zastosowanie do wszystkich bez wyjątku umów, czyli także do leasingu operacyjnego (na gruncie podatkowym). Nasze przypuszczenia potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej nr 0115-KDIT3.4011.545.2018.2.MR.

Potwierdza on, że limit 150 tys. zł dotyczy tej części opłaty, która stanowi spłatę wartości samochodu osobowego, czyli kapitałowej. Natomiast odsetki są kosztem uzyskania w całości, niezależnie od wartości auta – czyli nie są objęte limitem – bez różnienia jakiego rodzaju jest to umowa leasingu,

Related Post