Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Samochód Osobowy Z Homologacją Ciężarową Jakie Prawo Jazdy?

Samochód Osobowy Z Homologacją Ciężarową Jakie Prawo Jazdy?

0 Comments

Samochód Osobowy Z Homologacją Ciężarową Jakie Prawo Jazdy
Z kategorią B można prowadzić większość samochodów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t. W gronie tych pojazdów znajdą się wszystkie tzw. „osobówki’, które posiadają świadectwo homologacji dopuszczające je do ruchu po polskich drogach.

Czy samochód osobowy można zarejestrować jako ciężarowy?

FAQ – najczęściej zadawane pytania o zmianę przeznaczenia pojazdu –

 1. Czy obecnie właścicielom samochodów z kratką przysługują ulgi podatkowe? Zgodnie z przepisami podatkowymi, samochody osobowe z kratką nie są już uznawane za ciężarowe (choć w dowodzie rejestracyjnym mogą mieć wpis, że są pojazdem ciężarowym). Zasady, które musi spełnić auto, żeby uznano je za ciężarowe dla celów podatku VAT, uregulowane są w ustawie o podatku od towarów i usług.
 2. Czy samochody ciężarowe są zwolnione z akcyzy? Tak. Obecnie samochody ciężarowe do 3,5 tony są zwolnione z akcyzy. Kupując taki pojazd za granicą i rejestrując go w Polsce jako osobowy, można zaoszczędzić na braku konieczności zapłaty akcyzy.
 3. Jak zarejestrować samochód osobowy jako ciężarowy? Żeby zarejestrować pojazd jako ciężarowy, musi on mieć minimalną ładowność 500 kg i świadectwo producenta lub importera mówiące o jego przeznaczeniu.
 4. Na co zwrócić uwagę podczas wizyty w Stacji Kontroli Pojazdów? Czy diagnosta prawidłowo zakreślił liczbę miejsc w samochodzie (4 czy 5). Takie niedopatrzenie uniemożliwi przerejestrowanie samochodu z ciężarowego na osobowy.

Jak zmienić homologację z ciężarowego na osobowy?

Chcąc przerejestrować samochód ciężarowy na auto osobowe należy przedstawić w wydziale komunikacji świadectwo homologacji i zaświadczenie o przebudowie pojazdu. Nie obejdzie się też bez wizyty na stacji kontroli pojazdów.

Ile kosztuje zmiana homologacji z ciężarowego na osobowy?

Zmiana homologacji samochodu ciężarowego na osobowy – najważniejsze wiadomości – Przerobienie samochodu zarejestrowanego jako ciężarowy nie jest skomplikowane. Jak zawsze musimy pamiętać jednak, że tę kwestie regulują przepisy prawa. Zmiany powinniśmy rozpocząć od wizyty w wykwalifikowanym zakładzie, następnie powinniśmy udać się do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, a na koniec do Wydziału Komunikacji.

Pamiętajmy, że zmiana homologacji samochodu ciężarowego na osobowy oznacza zmianę jego przeznaczenia. Zmiana homologacji samochodu ciężarowego na osobowy to koszt około 181 zł. Zmiana homologacji samochodu ciężarowego na osobowy oznacza konieczność wizyty w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów i w wydziale komunikacji.

: Zmiana homologacji samochodu ciężarowego na osobowy

Co oznacza wpis w dowodzie rejestracyjnym VAT 2?

VAT od wydatków na samochód ciężarowy – W przypadku samochodów ciężarowych, gdy pojazd ten spełnia definicję samochodu ciężarowego zgodnie z, podatnikowi przysługuje pełne odliczenie podatku VAT, Dla celów podatku od towarów i usług, samochodem ciężarowym jest samochód o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, np.

tir czy karetka. Należy tu zaznaczyć, że zgodnie z art.86a ust.3 pkt.1b również do pojazdów tych można zaliczyć pojazdy ” konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie ” a także zgodnie z art.86a ust.4 pkt 2 ustawy, pojazdy których konstrukcja ” wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne “.

Wówczas potwierdzenie użytkowania pojazdu w celach działalności następuje poprzez zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów na podstawie dodatkowego badania technicznego oraz odpowiednią adnotację w dowodzie rejestracyjnym informującą o spełnieniu tych wymagań.

VAT-1 – dla pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, mających ” jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków ” (art.86a ust.9 pkt.1);

VAT-2 – dla pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe posiadających ” kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu ” (zgodnie z art.86a ust.9 pkt.2).

 1. W przypadku definiowania pojazdu, należy zasięgnąć do definicji pojazdu ciężarowego z ustawy o VAT, ponieważ nie każdemu samochodowi określonemu w dowodzie rejestracyjnym jako ciężarowy przysługuje pełne odliczenie VAT,

W przypadku gdy pojazd ciężarowy nie spełnia tej definicji, traktowany jest jako samochód osobowy. Wówczas konieczne jest spełnienie wcześniej omówionych czterech warunków do odliczenia 100% VAT, które zostały omówione w poprzednim akapicie (użytkowanie wyłącznie w działalności gospodarczej, prowadzenie, stworzenie regulaminu, zgłoszenie pojazdu do Urzędu Skarbowego przez VAT-26).

 • Księgowość – Fakturowanie – CRM
 • Ewidencja pojazdów i środków trwałych
 • Kilometrówka do VAT

Zacznij bezpłatny 30 dniowy okres próbny bez żadnych zobowiązań!

Jakie prawo jazdy na samochód ciężarowy do 3 5 tony?

Z kategorią B można prowadzić większość samochodów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3, 5 t.

Jak zdobyć homologację na orurowanie?

Co na ten temat mówi prawo? – Chcesz zdecydować się na orurowanie samochodu ? W takiej sytuacji niezbędna jest homologacja, Ten obowiązek definiuje dyrektywa 78/2009/EC Unii Europejskiej z 20 października 2007 roku. Warto wiedzieć, że dokument dotyczy aut osobowych, ciężarowych oraz pojazdów specjalnych (nieprzekraczających 3,5 tony), które zostały zarejestrowane po raz pierwszy w Polsce po wyżej wymienionej dacie.

Jakie kryteria są wymagane, by uzyskać europejską homologację? Orurowanie (stanowiące osobną strukturę samochodu) powinno służyć ochronie pojazdu przed rozmaitymi uszkodzeniami (nie zalicza się do niego konstrukcji o masie mniejszej niż 0,5 kg, które mają za zadanie zabezpieczać reflektory). Takie akcesoria są dopuszczane do sprzedaży wyłącznie wtedy, gdy uzyskują homologację typu WE,

You might be interested:  Jak Namierzyć Samochód Po Numerze Rejestracyjnym?

To nie wszystko. Przed dopuszczeniem do obrotu orurowanie przechodzi liczne testy. Po to, by można było m.in. zdefiniować skutki wypadków uderzenia w głowę oraz nogi przy prędkości wynoszącej 40 km/h. Homologacja jest uzyskiwana, gdy wyniki są na zadowalającym poziomie w porównaniu do rezultatów tych samych aut (bez zamontowanego orurowania).

Wymagane jest minimum 90% skuteczności. Pamiętaj, że przy określonej prędkości orurowanie powinno bowiem odpowiednio absorbować energię ewentualnego zderzenia. Czym jeszcze cechuje się porządne orurowanie? Jego waga nie powinna przekraczać 1,2% maksymalnej masy pojazdu. Równocześnie nie może być większa niż 18 kg.

Poza tym odległość od krawędzi czołowej maski, a także zderzaka nie może być większa niż 50 mm. Z kolei prześwit nie powinien przekraczać 80 mm. Odpowiednie orurowanie nie może też przekraczać szerokości danego samochodu, Jeżeli zaś stanowi ponad 75% szerokości konkretnego pojazdu, to wówczas końcowe krawędzie powinny być odwrócone w stronę powierzchni zewnętrznej.

Co to znaczy kategoria N1?

Kategorię N dzielimy na: –

N1 – pojazdy o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony. N2 – pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 12 ton. N3 – pojazdy o masie maksymalnej przekraczającej 12 ton.

: Czy homologacja N1 daje prawo do odliczenia całego VAT od rat leasingowych i innych wydatków dotyczących auta?

Ile kosztuje zmiana homologacji samochodu?

To, ile będzie kosztowała homologacja pojazdu, zależy od tego, czego ma ona dotyczyć. I tak przeprowadzenie procedury homologacji dla samochodów, motocykli, ciągników rolniczych i przyczep to koszt 1600 zł, dla części pojazdów i elementów wyposażenia – 400 zł, natomiast dla butli LPG – od 200 do 250 zł.

Czy samochód ciężarowy musi być środkiem trwałym?

Jak wartość samochodu i czas używania wpływa na decyzję podatnika? – Samochód musi zostać uznany za środek trwały, zaś wydatki na jego nabycie muszą zostać rozliczone w czasie w postaci odpisów amortyzacyjnych, w sytuacji kiedy wartość początkowa przekracza kwotę 3.500 zł, a okres używania samochodu (przewidywany przez podatnika) będzie dłuższy niż rok.

Jeżeli więc podatnik nabędzie samochód o wartości równej lub niższej od kwoty 3.500 zł, nie musi tego samochodu amortyzować, lecz może wydatek na jego nabycie zaliczyć jednorazowo w koszty w miesiącu oddania samochodu do używania; samochód taki należy przy tym ująć w ewidencji wyposażenia, jeżeli jego wartość początkowa przekracza kwotę 1.500 zł.

Ustawodawca dał jednak podatnikom możliwość wyboru: mogą oni bowiem, jeśli zechcą, mimo wszystko amortyzować taki samochód – przy czym amortyzacja może przebiegać bądź na zasadach ogólnych bądź w postaci jednorazowego odpisu. Przykład Podatnik nabył używany samochód o wartości 2.700 zł i przyjął go do używania w lutym 2005 r.

 1. może, nie wpisując samochodu do ewidencji środków trwałych, zaliczyć kwotę 2.700 zł do kosztów lutego;
 2. może zaliczyć samochód do środków trwałych, przyjąć go do ewidencji środków trwałych i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w kwocie 2.700 zł – kwotą odpisu w tej wysokości może obciążyć, wedle uznania, koszty lutego lub marca;
 3. może zaliczyć samochód do środków trwałych, przyjąć go do ewidencji środków trwałych i amortyzować go na zasadach ogólnych, poczynając od marca 2005 r.

Drugi przypadek umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatku na nabycie samochodu do kosztów dotyczy przewidywanego okresu używania. Jeżeli podatnik postanowi, że samochód firmowy będzie używany nie dłużej niż rok, może kwotę wydatkowaną na nabycie zaliczyć jednorazowo w koszty, niezależnie od wartości samochodu.

 1. UWAGA! W razie zaliczenia do kosztów wydatku na nabycie samochodu o wartości wyższej niż 3.500 zł – ze względu na przewidywany okres używania nie dłuższy niż rok – podatnik musi liczyć się z dotkliwymi sankcjami w razie dalszego używania samochodu po upływie roku.
 2. Sankcje te polegają min.
 3. Za zapłacie odsetek w wysokości 0,1% za każdy dzień od dnia zaliczenia do kosztów, od różnicy między wartością samochodu a kwotą, jaka stanowiłaby odpis amortyzacyjny, gdyby samochód był amortyzowany.

Sankcje te zostały określone w art.22 e ustawy o PIT i art.16e ustawy o CIT.

Czy Fiat Ducato to samochód ciężarowy?

Opis – Samochód ciężarowy FIAT Ducato 35 L3H2

używany, nosi normalne ślady używania, stan jak na zdjęciach, wyprodukowany w 2014 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Nr identyfikacyjny (VIN): ZFA25000002563297, Data pierwszej rejestracji: 2014/03/05, Wskazanie drogomierza: 132510 km, Okres eksploatacji pojazdu (14/03/05-19/10/21): 68 mies., Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru): biały 2-warstwowy typu uni, Dop. masa całk./ładowność: 3500 kg / 1385 kg, Rodzaj nadwozia: furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy, 3 osobowy, Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym, Pojemność / Moc silnika: 2999 ccm / 130kW (177KM), Doładowanie: Turbosp. z chłodn. powietrza, Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów: 4 / rzędowy / 16, Rodzaj skrzyni biegów: manualna, Rodzaj napędu: przedni (4×2) Norma spalin: E5 Wymiary (dł/ szer./ wys.): 5998 mm / 2050 mm / 2524 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

1 ABS, 2 Blow by podgrzewany, 3 Drzwi tylne dwuskrzydłowe, 4 Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwioego, 5 Fotel kierowcy z regulacją wysokości, 6 Fotel pasażera podwójny, 7 Kolumna kierownicy regulowana, 8 Komputer pokładowy, 9 Koło zapasowe pełnowymiarowe, 10 Poduszka powietrzna kierowcy, 11 Przegroda przestrzeni bagażowej, 12 Zamek centralny zdalnie sterowany, 13 System dystrybucji siły hamowania EBD, 14 System kontroli Ładunku LAC, 15 System kontroli trakcji ESC, 16 System Wspomagania nagłego hamowania HBA, 17 System Wspomagania ruszania pod górę, 18 System zapobiegający dachowaniu, 19 Szyby przednie regulowane,

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

CB Radio, Ogrzewanie postojowe, Przetwornica 12/230v + gniazda, Komplet kół z ogumieniem zimowym.

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Zabudowa PRONAR wyposażenie laboratorium

Składnik majątkowy znajduje się w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych (al. Jana Pawła II 37). Kontakt Pan mgr inż. Wojciech Bizoń – tel.012 628-32-67.

Czy samochód zarejestrowany jako ciężarowy musi mieć kratkę?

Kratka to tylko jeden z elementów robiących z samochodu osobowego ciężarowy. I to stosunkowo najmniej uciążliwy. Mimo zmiany przepisów po naszych ulicach jeździ jeszcze sporo samochodów z kratką czyli aut osobowych które są miniciężarówkami. Zamiana takiego samochodu w osobówkę wymaga trochę pracy. Fot. Tomasz Szmandra: Popularne jeszcze do niedawna auta z kratką, nie tak łatwo jest zamienić na klasyczny samochód osobowy. Tak jak każdy inny samochód osobowy, także te z homologacją ciężarową są do kupienia na rynku wtórnym. Nabywcą może być każdy, nie tylko firma.

You might be interested:  Jak Wpisać Samochód Do Ewidencji Środków Trwałych?

Auta takie zazwyczaj są nieco tańsze niż normalne osobowe. I dla prywatnego użytkownika w takim samochodzie może się kryć pułapka. Np. kiedy kratki oddzielającej część bagażową od osobowej nie można zdemontować – w razie kontroli policjant oprócz nałożenia mandatu może zatrzymać nam dowód rejestracyjny, bo auto nie spełnia wymagań technicznych dla samochodów ciężarowych.

Niemiła niespodzianka może czekać nas też na granicy – samochód z kratką powinien się ustawić w kolejce do przejścia dla ciężarówek. A tam zazwyczaj czeka się na odprawę kilka godzin. – Zdarzały się przypadki, że straż graniczna zawracała takie samochody z przejścia dla aut osobowych – mówi Marzena Siemieniuk, p.o.

 1. Rzecznika prasowego Izby Celnej w Białej Podlaskiej.
 2. W krajach, w których obowiązują winiety i opłaty za przejazd autostradami, za takie auto trzeba płacić jak za pojazd ciężarowy (do 3,5 tony).
 3. Warto też zerknąć do dowodu rejestracyjnego, bo samochód może być zarejestrowany na 4 osoby.
 4. Wtedy prawdopodobnie nie będzie miał trzeciego pasa z tyłu, a np.

w Skodach Octaviach na środku montowany był na stałe podłokietnik. Nowy dowód i naklejki – Taki samochód będzie zarejestrowany jako ciężarowy – mówi Henryk Trzaskowski, zastępca kierownika wydziału komunikacji powiatu otwockiego – Zmiana zapisu w dowodzie wymaga załatwienia wielu formalności.

 • Przede wszystkim przeróbkę trzeba wykonać w warsztacie, który ma wpisane według PKD “wykonywanie napraw mechanicznych” i “instalowanie części i akcesoriów w pojazdach samochodowych”.
 • Osztuje to ok.50-80 zł.
 • Do urzędu zgłaszamy się z fakturą za przeróbkę i kopią wpisu warsztatu do ewidencji gospodarczej lub KRS.

Potem samochód jest kierowany na przegląd techniczny, a to wydatek 182 zł. Dopiero z zaświadczeniem z przeglądu można zmienić wpis w dowodzie rejestracyjnym. Otrzymamy nowy dowód rejestracyjny (48 zł) i znaki legalizacyjne (11 zł). Trzeba zabrać ze sobą tablice rejestracyjne – nie będą one zmienione, tylko naklejone zostaną nowe znaki legalizacyjne.

Jakie prawo jazdy na samochód ciężarowy do 3 5 tony?

Z kategorią B można prowadzić większość samochodów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3, 5 t.

Jakie prawo jazdy do 75 t?

Poseł Paweł Szramka miał pomysł, aby kierowcy z prawem jazdy B mogli jeździć pojazdami do 7,5 tony DMC. Ministerstwo nie zamierza jednak zmieniać przepisów. – Poseł Paweł Szramka w swojej interpelacji z 28 października wyjaśniał, że kierowcy posiadający prawo jazdy kategorii B dłużej niż 5 lat mogliby nabywać uprawnienia do kierowania pojazdami do 7,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej. “Minister Infrastruktury nie zamierza prowadzić prac nad zmianą przepisów” – tak brzmi dokładnie odpowiedź Marka Chodkiewicza, wiceminister resortu Infrastruktury i Budownictwa na pomysł posła Klubu Poselskiego Kukiz’15. Jak wynika z analizy ministerstwa, taka zmiana przepisów dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami na kategorię B jest niezgodna z unijnym prawem.

Według wiceministra Chodkiewicza ani przepisy krajowe, ani bezpośrednio dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (nr 2006/126/WE z dnia 8 listopada 1968 roku) nie pozwalają na wprowadzenie na swoim terytorium odstępstwa polegającego na zezwoleniu kierowcom posiadającym prawo jazdy kategorii B na jazdę pojazdami powyżej 3,5 tony DMC.

Moim skromnym zdaniem zwiększenie uprawnień nie zmieni sytuacji w lekkim transporcie. Same uprawnienia kierowania pojazdem do 7,5 tony może i zmniejszyłyby skalę przeładowywania pojazdów dostawczych, ale nie wiem ilu przewoźników zdecydowałoby się na płacenie za przejazdy po odcinkach objętych systemem viaTOOL.

Poza tym w 7.5-tonowych ciężarówkach trzeba by mieć tachograf i stosować się do ściśle wytyczonego planu odpoczynków. Zobacz też: Masterka miała tylko 520 kg ładowności – ważyła 8,2 tony Poza tym część hurtowni spożywczych, czy masarni używa wyłącznie chłodni na podwoziu dostawczaków, bo w mieście często stosowane są zakazy wjazdu dla pojazdów powyżej 3,5 tony – jak więc dowozić codziennie towar, skoro każdy patrol policji mógłby wlepić mandat? No i jeszcze jedno: nawet i teraz zdarzają się przypadki, że Renault Master czy Iveco Daily ważą ponad 8 ton, ale mandat za ich przeładowanie to maksymalnie 500 złotych.

Jeżeli 7,5-tonową ciężarówkę przeładuje się o 1-2 tony, a do tego “tacho” nie będzie się zgadzać, to kara dla przewoźnika może sięgać kilkunastu tysięcy złotych Źródło zdjęć: WITD Poznań

Jakie prawo jazdy na Iveco Daily?

W skrócie można powiedzieć, że kategoria B plasuje się w drabince uprawnień pomiędzy kategorią B1 a kategoriami C1/D1. Kategoria B1 dotyczy tzw. czterokołowców, C1 to małe ciężarówki, a D1 to niewielkie autobusy. Co ważne, kategoria B daje możliwość prowadzenia pojazdów niższych kategorii: AM i B1, chodzi zatem o motorowery, czterokołowce i czterokołowce lekkie.

 • Uprawnienia zawarte w dokumencie z „wbitą: kategorią B dają także możliwość ciągnięcia przyczepy lekkiej, a więc takiej, której dmc (dopuszczalna masa całkowita) nie przekracza 750 kg.
 • Prawo jazdy kategorii B daje także możliwość ciągnięcia przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekroczy 3500 kg.

Osoby, które chcą ciągnąć przyczepy cięższe, ważące do 4250 kg muszą zdobyć kod 96 prawa jazdy, by go zdobyć, wystarczy podejść do praktycznego egzaminu na prawo jazdy w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego (WORD). Egzamin jest przeprowadzany tak samo, jak egzamin na kategorię B+E. Motorower, źródło: materiały własne www.info-car.pl Motorowery Na tym jednak nie koniec. Podstawowe prawo jazdy daje możliwość kierowania wszelkimi motorowerami. Co prawda, jeszcze do niedawna wystarczało ukończyć 18 lat, by automatycznie uzyskać te uprawnienia, ale po 19 stycznia 2013 r. Nissan 350z, źródło: materiały własne www.info-car.pl Samochody A ściślej mówiąc: pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla. Te dwa ostatnie są bowiem pojazdami samochodowymi, ale do kierowania nimi jest wymagane odpowiednio prawo jazdy kategorii co najmniej D1 i A1.

 1. Z kategorią B można prowadzić większość samochodów, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 t.
 2. W gronie tych pojazdów znajdą się wszystkie tzw.
 3. Osobówki”, które posiadają świadectwo homologacji dopuszczające je do ruchu po polskich drogach.
 4. Bez przeszkód można również kierować większymi pojazdami, takimi jak np.
You might be interested:  Jak Tanio Sprowadzić Samochód Z Usa?

samochody terenowe. Należy przy tym zachować ostrożność, bowiem niektóre samochody dostępne na rynku mogą nieznacznie przekraczać ograniczenia dotyczące masy pojazdu. Ze szczególną uwagą należy przeglądać dokumenty pojazdów terenowych lub SUV sprowadzonych do Europy z USA. Mercedes Sprinter w wersji dla kategorii B, źródło: materiały własne www.info-car.pl Samochody dostawcze Nazwa „samochód dostawczy” jest nazwą umowną. Określa się nią samochody osobowe lub lekkie ciężarówki, których dmc nie przekracza 3,5 t. Ze względu na zazwyczaj jednobryłową budowę nadwozia, określa się je busami, ale „dostawczaki” mogą mieć różnorako ukształtowaną przestrzeń ładunkową np.: chłodnia, skrzynia, wywrotka z pojedynczą lub podwójną kabiną itd.

 1. Należy jednak pamiętać o tym, by samochód nie został przeładowany.
 2. Jeżeli jego masa z ładunkiem przekroczy 3,5 t, to kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości od 20 do 500 zł lecz bez punktów karnych.
 3. Trudno zatem liczyć na pobłażliwość policjantów, w kwestii wysokości mandatu.
 4. Masa ładunku nie może również przekroczyć norm danego pojazdu, w takim przypadku kara jest taka sama.

Dostawczakami/busami nie można również przewozić więcej niż 8 osób (8+1 kierowca). Dla pojazdów, które mają miejsc siedzących więcej niż 9, dedykowane jest prawo jazdy D1 lub D. Należy o tym pamiętać, ponieważ wiele modeli samochodów dostawczych jest dostępna w wersji przystosowanej do przewozu wielu osób, np. Zetor 7441, źródło: wikipedia.org Ciągniki rolnicze Większość osób jednoznacznie kojarzy ciągniki rolnicze z kategorią T. Jest to jak najbardziej słuszne skojarzenie, ale za kierownicą tzw. „traktora” usiąść może także osoba posiadająca wyłącznie prawo jazdy kategorii B.

Nie obowiązują tutaj żadne ograniczenia wagowe. Dopuszczalna masa całkowita ciągnika może przekraczać 3,5 t i w wielu przypadkach tak jest, np. popularny w Polsce Ursus 1614 waży ponad 5 t. Problem w tym, że posiadacz kategorii B nie może już np. jechać ciągnikiem z przyczepami załadowanymi np. kilkoma tonami zboża lub ciągnąć za sobą kołowe narzędzie rolnicze.

Bez przeszkód natomiast, posiadacz kategorii B może korzystać z dróg publicznych w sytuacji, gdy ciągnik wyposażony jest w rolniczy sprzęt podwieszany np.: pług, siewnik, kultywator, rozsiewacz nawozów itp. Do innych, większych narzędzi, takich jak np.

Kołowy opryskiwacz, roztrząsacz obornika, kombajn ziemniaczany, wymagane jest posiadanie kategorii T lub E (np. B+E). Ta ostatnia kategoria może być stosowana jako odpowiednik kategorii T. Główna różnica polega na tym, że o kategorię T można się ubiegać w wieku 16 lat, zaś o kategorię B+E w wieku 18 lat.

Ogólna zasada w przy korzystaniu z narzędzi rolniczych jest taka, że do wszelkich urządzeń podwieszanych wystarczy prawo jazdy kategorii B. Podobnie zresztą, jak w przypadku samochodów osobowych – do korzystania z tylnego bagażnika rowerowego nie są wymagane dodatkowe uprawnienia.

Narzędzia rolnicze, które posiadają koła, należy traktować jako przyczepy, zgodnie z Ustawą prawo o ruchu drogowym: „przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem”. Jeżeli jednak masa narzędzia kołowego będzie mniejsza niż 750 kg, wtedy będziemy mieli do czynienia z przyczepą lekką.

W takim przypadku kierowcy ciągnika rolniczego wystarczy kategoria B. Jeżeli narzędzie wraz z ciągnikiem nie będzie ważyć więcej niż 3500 kg, wtedy również wystarczy kategoria B. Niezależnie od rodzaju narzędzia rolniczego, kierowca jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń producenta urządzenia zawartych w instrukcji obsługi. Typowa koparko-ładowarka, źródło: wikipedia.org Pojazdy wolnobieżne W zakresie uprawnień kategorii B znajdują się także wszelkie pojazdy wolnobieżne takie jak: koparki, koparko-ładowarki, walce, kombajny rolnicze itp. Prawo jazdy kategorii B uprawnia jednak jedynie do kierowania tymi pojazdami.

 • Do korzystania z osprzętu roboczego koparki, kombajnu itp.
 • Potrzebne są dodatkowe uprawnienia: zaświadczenie eksploatacyjne (pojazdy rolnicze), zaświadczenie kwalifikacyjne (pojazdy leśne i wózki transportowe), książeczka operatora (pojazdy budowlane).
 • Posiadacz kategorii B może zatem np.
 • Dostarczyć pojazd przeszkolonej osobie do miejsca pracy.

Na szczególną uwagę zasługują w tym przypadku kombajny zbożowe. Posiadacz prawa jazdy kategorii B może jechać kombajnem drogami publicznymi bez urządzenia roboczego, które jest potocznie nazywane „hederem”. Osprzęt roboczy kombajnu zbożowego jest zbyt szeroki i nie wolno z nim jeździć po drogach publicznych. Motocykl o pojemności silnika do 125 cm3, źródło: materiały własne www.info-car.pl Motocykle A ściślej motocykle o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.

 1. Wszystkie wcześniej wymienione pojazdy można prowadzić od razu pod otrzymaniu prawa jazdy.
 2. Na motocykle trzeba poczekać 3 lata, o ile wcześniej zainteresowana osoba nie zdobędzie kategorii A1 lub wyższej.
 3. Uprawnienia jakie po 3 latach otrzymują automatycznie posiadacze kategorii B, są bowiem tożsame z uprawnieniami zawartymi w zakresie kategorii A1.

Nie trzeba przy tym uczestniczyć w żadnym szkoleniu ani też zadawać egzaminu. Okazuje się zatem, że podstawowa kategoria prawa jazdy, o która mogą się ubiegać osiemnastolatkowie, nie jest wcale ubogim dokumentem. Nie oznacza to jednak, że niemal wszędzie można wsiąść i jechać.

 1. Ażdy pojazd należy dokładnie poznać przed wyruszeniem w drogę.
 2. Sprawdzić jego stan techniczny, zapoznać się z dokumentami i instrukcją obsługi, co w niektórych przypadkach może być bardzo ważne.
 3. Warto również korzystać z wiedzy i doświadczenia innych osób, które wcześniej korzystały z danego pojazdu.

Niemal każdy kursant nauki jazdy chce zdawać egzamin takim samym samochodem, jaki miał do dyspozycji w szkole jazdy. Z podobną rezerwą należy traktować każdy nowo poznawany pojazd.

Czy mając prawo jazdy kategorii C można jeździć samochodem osobowym?

Prawo jazdy kategorii C i C +E – uprawnienia do prowadzenia ciężarówki. Kategoria C uprawnia do prowadzenia pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także zespołu pojazdów z lekką przyczepą do 750 kg. Natomiast aby jeździć tirem (pojazdem z naczepą) trzeba mieć prawo jazdy C +E.

Related Post