Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Samochód W Leasing Co To Znaczy?

Samochód W Leasing Co To Znaczy?

0 Comments

Samochód W Leasing Co To Znaczy
Santander Consumer Multirent Jakie są zalety? W Polsce istnieje bardzo silnie zakorzenione przeświadczenie, że większość rzeczy należy mieć na własność. Mowa tutaj najczęściej o mieszkaniu oraz samochodzie. Są jednak rozwiązania pozwalające na „wypożyczenie” wymienionych dóbr.

Ciekawym sposobem na finansowanie samochodów dla firm jest leasing. Okazuje się, że korzysta z niego nawet połowa działających w Polsce przedsiębiorstw, czyli tych, określanych mianem „średniej wielkości”. Jest to spowodowane wieloma zaletami, jakie odkrywa przed przedsiębiorcami leasing samochodowy, będący formą zbliżoną do wynajmu lub dzierżawy.

Umowa cywilnoprawna, jaką jest leasing, podpisywana jest pomiędzy leasingodawcą – finansującym, np. Santander Consumer Multirent a leasingobiorcą – korzystającym i umożliwia ona użytkowanie samochodu bez konieczności jego nabycia, za określoną sumę pieniężną płaconą w ratach, przez określony czas.

Jakie to zalety? Przede wszystkim płatności dokonuje się tylko za użytkowanie samochodu, a samo wydanie zarejestrowanego już pojazdu następuje bardzo szybko. Nie trzeba przechodzić przez skomplikowane procedury. Są one uproszczone i na pewno mniej zawiłe niż w przypadku zawarcia kredytu samochodowego.

Ponadto leasingodawca opłaca ubezpieczenie, a na niektóre modele samochodów można dostać nawet do kilkunastu procent zniżki. Zaletą jest także duży wybór pojazdów – nowe i używane, osobowe i dostawcze do 3,5 t. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

Bariery nie stanowi także ilość samochodów – dzięki leasingowi można skompletować całkiem pokaźną flotę. Forma finansowania samochodu, jaką jest leasing, ma jednak również pewne trudności. Pojazd nie jest własnością przedsiębiorcy, a leasingodawcy, który nie ponosi jednak odpowiedzialności za stan techniczny samochodu – zarówno serwisowanie, jak i wszelkie opłaty związane z eksploatacją leżą po stronie leasingobiorcy.

Co więcej, może on być także poinformowany o obowiązku serwisowania auta w autoryzowanych stacjach obsługi oraz dokonania ubezpieczenia w konkretnej firmie. W leasingowanym samochodzie nie można również robić żadnych modyfikacji (np. montażu instalacji LPG) bez zgody leasingodawcy.

Warto także pamiętać, że po upływie określonego czasu leasingobiorca ma prawo pierwokupu samochodu. Leasing samochodowy przyciąga firmy, które mają dobrą sytuację finansową, ponieważ wkład własny przy tej formie finansowania wynosi ok.10-20% (a często nawet mniej) wartości auta. Dla młodej firmy to duży wydatek, ale wciąż jest to korzystniejsze rozwiązanie w porównaniu do finansowania zakupu w całości gotówką, która na początku prowadzenia firmy przydaje się zazwyczaj w innych obszarach.

Ubezpieczenia w leasingu samochodowym Klient będzie musiał zaopatrzyć się, obok obowiązkowego OC, w dodatkowe autocasco. Taki pakiet zabezpiecza samochód przed zniszczeniem oraz stratą i chroni zarówno leasingodawcę (przed ewentualnymi problemami z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu), jak i leasingobiorcę (przed poniesieniem dodatkowych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu).

 • W polisie AC przeważnie muszą być zniesione udziały własne i franszyzy integralne, oraz wybrana opcja serwisowego wariantu rozliczenia naprawy szkody, a także wymiany uszkodzonych części na oryginalne.
 • Ponadto wymagana jest stała suma ubezpieczenia w czasie trwania umowy leasingu.
 • Warto w tym miejscu wspomnieć również o ubezpieczeniu GAP (ang.

Guaranteed Asset Protection/Guaranteed Auto Protection ), które chroni firmę leasingową przed stratą w sytuacji, gdy samochód ulegnie wypadkowi lub zostanie skradziony. Jeżeli wskutek tych zdarzeń dojdzie do rozliczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym z tytułu autocasco, powstaje różnica między uzyskaną kwotą, wyliczoną przy uwzględnieniu spadku wartości pojazdu, a pozostałym zobowiązaniem wobec finansującego.

Dzięki ubezpieczeniu GAP, które nie jest obowiązkowe, różnicę pokrywa ubezpieczający. Wyróżnia się trzy rodzaje tego rodzaju ubezpieczenia: fakturowe (pokrywa różnicę pomiędzy wartością wraka lub skradzionego auta a kwotą zakupu samochodu; jest to wariant najbezpieczniejszy, ale najdroższy), finansowe (gwarantuje wypłatę w wysokości różnicy pomiędzy wartością wraka lub skradzionego auta a pozostałą kwotą zobowiązania wobec leasingodawcy) oraz indeksowe (odszkodowanie wynosi z góry określoną wartość procentową ubezpieczonego samochodu).

Ubezpieczenie GAP działa w przypadku szkód, które spowodował kierowca, a także szkód spowodowanych przez inny pojazd, i jest zawierane na cały okres umowy leasingowej. Leasing czy kredyt samochodowy? Alternatywą dla leasingu jest kredyt samochodowy. Jest to zobowiązanie celowe przeznaczone na zakup auta.

 1. Dzięki tej formie finansowania kredytobiorca cały czas jest właścicielem pojazdu, aczkolwiek banki stosują różnego rodzaju zabezpieczenia, aby zminimalizować ryzyko.
 2. Są to np.: przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy lub depozyt karty pojazdu.
 3. Warto jednak pamiętać, że należności z tytułu kredytu można dostosować do możliwości finansowych firmy i regulować wcześniej niż jest to przewidziane w umowie.

Bank nie zwraca również uwagi na stan kupowanego samochodu – może on być zarówno nowy, jak i używany. Kredytobiorca zobowiązany jest także do wykupienia polisy AC i scedowania jej na bank. Koszt kredytu na samochód zawiera prowizję za udzielenie kredytu i oprocentowanie zmienne o wysokości, która kształtuje się według wahań stopy WIBOR oraz stałej marży banku.

Ponadto kredytobiorca pokrywa również wszelkie opłaty, które dotyczą zabezpieczenia kredytu, ale w zamian może liczyć na obniżenie oprocentowania. Jeżeli chodzi o porównanie obu form finansowania samochodu firmy leasingowe skłonne udzielić leasingu przedsiębiorcom niezależnie od czasu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, a czas trwania umowy można kształtować według indywidualnych preferencji (minimalny okres umowy leasingu na samochód osobowy wynosi 2 lata, maksymalny nie jest określony, ale średnio są to 4 lata).

Wybór pomiędzy leasingiem a kredytem na samochód nadal pozostaje jednak kwestią subiektywną – wnioskodawca powinien bowiem porównać koszty obu form finansowania, okres trwania umowy, korzyści podatkowe, kwestie własności pojazdu oraz możliwości modyfikacji harmonogramu spłat, i na podstawie tych informacji podjąć odpowiednią dla siebie decyzję.

 1. Leasing operacyjny a leasing finansowy Leasing operacyjny i leasing finansowy – takie dwa rodzaje umów proponują firmy leasingowe.
 2. Różnią się one nie tylko konsekwencjami podatkowymi, ale również sposobem przechodzenia własności przedmiotu leasingu.
 3. W leasingu operacyjnym leasingobiorca może nabyć samochód po zakończeniu podstawowego okresu umowy, natomiast w przypadku leasingu finansowego własność auta przechodzi na niego automatycznie.

Chętniej wybieraną formą finansowania samochodu jest leasing operacyjny, który pozwala na jego użytkowanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, i to bez konieczności poniesienia kosztu zakupu własnego samochodu – wystarczy uiszczanie czynszu leasingowego.

 • Wykup pojazdu po leasingu nie jest obowiązkowe, ale jest to bardzo dobra okazja do nabycia auta po cenie niższej niż rynkowa.
 • Należy również pamiętać, że standardowo umowa leasingu operacyjnego musi trwać minimum 40% normatywnego czasu amortyzacji, czyli 2 lata w przypadku samochodów (wykup wynosi wtedy ok.19% oraz 1% po trzech latach).

Czy warto wykupić samochód po leasingu? Po zakończeniu leasingu samochód może pozostać własnością leasingodawcy, ale przedsiębiorca ma również możliwość jego wykupu. Jest to bardzo dobra okazja do nabycia samochodu po koszcie znacznie niższym niż jego wartość rynkowa.

Ponadto klient zna historię użytkowania danego auta, dzięki czemu wykupuje pewny i sprawdzony pojazd z pełną dokumentacją techniczną. Transakcja może odbyć się w dwojaki sposób – na firmę lub osobę prywatną. Zacznijmy od pierwszej opcji. Wykup samochodu z leasingu na firmę można sklasyfikować w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne.

Cena zakupu często odbiega swoją wartością od ceny rynkowej i nie przekracza 10 000 zł. W takiej sytuacji przedsiębiorca może wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych i dokonać jednorazowej amortyzacji ze względu na niską wartość samochodu. Prawo częściowego odliczenia VAT przysługuje przedsiębiorcy, kiedy zakupiony samochód będzie wykorzystywany zarówno w działalności gospodarczej, jak i prywatnie (przeznaczenie mieszane).

 1. Zbycie firmowego samochodu jest traktowane jak odpłatna dostawa towarów, co sprawia, że jest opodatkowane stawką 23%.
 2. Niezależnie od tego, czy sprzedaż pojazdu następuje po miesiącu, przed czy po upływie pół roku, należy wykazać przychód z działalności gospodarczej.
 3. Przedsiębiorca po sprzedaży samochodu może być jednak uprawniony do odliczenia pozostałej kwoty VAT z faktury wykupu w drodze korekty podatku naliczonego.

Jeżeli wartość auta nie przekracza 15 000 zł, okres korekty wynosi jeden rok – po tym okresie podatnik nie będzie uprawniony do tego rodzaju korekty. Leasing samochodowy – odliczanie podatku VAT Interesującym zagadnieniem, jakim należy zająć się w kwestii leasingu samochodowego, jest zasada rozliczania podatku VAT.

 • Zgodnie z zasadami od 1 kwietnia 2014 roku jest to możliwe na dwa sposoby – w zależności od metod użytkowania pojazdów w firmie.
 • W sytuacji, gdy samochód był wykorzystywany we wspomniany już wcześniej sposób mieszany (w celach służbowych i prywatnych), podatnik może odliczyć jedynie 50% kwoty podatku VAT od raty leasingowej lub innych opłat w ramach umowy.

Takie ograniczenie dotyczy także wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu i zakupu paliwa. W drugiej sytuacji – gdy leasingowany samochód wykorzystywany jest tylko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – przedsiębiorca nabywa prawo do pełnego odliczenia podatku VAT zarówno od rat leasingowych, jak i pozostałych wydatków, w tym paliwa.

Trzeba jednak ten stan udokumentować poprzez: zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego jako firmowy na formularzu VAT-26, prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT oraz sporządzenie regulaminu wykorzystywania samochodu w firmie. Wszystkie te zasady obowiązują również podatników, którzy podpisali umowy leasingowe przed wdrożeniem nowych przepisów w 2014 roku.

You might be interested:  Co Zrobić Żeby Samochód Mniej Palił?

Przedsiębiorcy, którzy wykorzystali przysługujący im limit odliczenia podatku od rat leasingowych oraz innych opłat do wysokości 6 000 zł, mogą obecnie odliczać podatek VAT w wysokości zależnej od sposobu użytkowania pojazdu w działalności gospodarczej, czyli 50% lub 100%.

Czy opłaca się auto w leasing?

Czy opłaca się brać auto w leasing? – Fakty potwierdzają, że tak bo 7 na 10 samochodów firmowych jest finansowanych właśnie leasingiem! Jedyne wątpliwości można mieć odnośnie tego czy drogi samochód osobowy w leasing nadal się opłaca? Wymaga to krótkiego wyjaśnienia.

 • Pamiętajmy, że zmiany w leasingu obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.
 • Nie zmieniły praktycznie nic, jeśli chodzi o tę formę finansowania w odniesieniu do aut osobowych, których wartość nie przekracza limitu 150 000 zł dla aut spalinowych i hybrydowych lub 225 000 zł dla aut elektrycznych.
 • Ponieważ korzyści podatkowe, na których najbardziej zależy przedsiębiorcom, są w przypadku leasingu największe to leasing samochodów pozostał najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla większości z nas – wartość przeciętnie leasingowanego auta oscyluje bowiem wokół kwoty 100 tys.

zł. Nie przekracza się wtedy wartości limitu, co pozwala zaliczyć wydatki leasingowe do kosztów prowadzenia działalności w 100%. Jak określić optymalną wartości auta do leasingu? W tym celu możesz pobrać kalkulator leasingu samochodów osobowych w Excelu by sprawdzić o jakiej wartości auto wziąć w leasing by optymalnie zmieścić się w limicie oraz jakie z tego tytułu osiągniesz korzyści w swoim przedsiębiorstwie.

Co się dzieje z samochodem po leasingu?

Koniec leasingu i wykup środka trwałego – Opłacona ostatnia rata leasingu operacyjnego daje przedsiębiorcy prawo zostania formalnym właścicielem przedmiotu umowy. Na decyduje się większość leasingobiorców. Wynika to zwłaszcza z tego, że mogą w ten sposób nabyć pojazd po znacznie niższej cenie niż rynkowa, często za symboliczny 1% jego wartości.

 1. Najczęściej firmy leasingowe wymagają dostarczenia wniosku o wykup środka trwałego najpóźniej miesiąc przed zakończeniem leasingu.
 2. Leasingodawca wystawia fakturę VAT dokumentującą sprzedaż, która najczęściej powinna zostać zapłacona wraz z ostatnią ratą leasingu.
 3. Niektórzy leasingodawcy pozwalają ją uregulować jeszcze przez jakiś czas, np.14 dni po wygaśnięciu umowy.

Przekroczenie ostatecznego terminu może skutkować naliczeniem opłaty manipulacyjnej. Wykup stanowi odrębną transakcję od leasingu, ponieważ w przeciwieństwie do niego nie jest traktowany jako usługa, lecz dostawa towaru. W przypadku standardowego wykupu samochodu osobowego firma leasingowa dolicza do faktury 23% podatku VAT.

Leasingobiorca – jeśli jest czynnym podatnikiem VAT i będzie nadal używał pojazdu do działalności gospodarczej – ma prawo na podstawie otrzymanej faktury odliczyć bez spełniania dodatkowych warunków 50% naliczonego podatku VAT. Po wykupieniu przedmiotu przedsiębiorca może wpisać go do rejestru środków trwałych i amortyzować.

Jeżeli kwota wykupu nie przekracza 10 000 złotych netto, wtedy istnieje możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego. Zakup jest wówczas uwzględniany bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. Powyżej tej wartości konieczna staje się amortyzacja w czasie na podstawie przyjętego planu.

karta pojazdu, dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający aktualne badanie techniczne, aktualny odpis z KRS leasingodawcy.

Co jest lepsze kredyt czy leasing?

8. Finansowanie to nie wszystko (usługi dodatkowe) – Pomimo, iż kredyt daje większą dowolność w wyborze firmy ubezpieczeniowej, o tyle ubezpieczyciele, współpracujący z firmami leasingowymi, oferują przeważnie lepszą ochronę za stawki niższe niż te dla klientów indywidualnych.

 1. Istnieje też możliwość doliczania ubezpieczenia do rat leasingu.
 2. Firma leasingowa współpracująca z danym dystrybutorem czy dealerem może nam zaproponować dodatkowy rabat przy wyborze środka trwałego (np.
 3. Samochodu).
 4. Nie jest to co prawda regułą, ale efekt taki nie wystąpi przy kredycie.
 5. W przypadku samochodów, firmy leasingowe rozszerzają konsekwentnie swoją ofertę o usługi dodatkowe.

W racie leasingowej może być zawarta zryczałtowana opłata, dzięki której leasingobiorca będzie miał zapewniony dostęp do obsługi serwisowej, wymiany opon, samochodów zastępczych i całej opieki assistance. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla firm mających większą ilość pojazdów (flotę), lub przedsiębiorców nie mających czasu, głowy i ochoty, żeby zajmować się obsługą samochodu/ów.

Jak długo trwa leasing?

Maksymalny okres leasingu – Zarówno maksymalny okres leasingu operacyjnego, jak i finansowego może być dokładnie ustalony przez obie strony umowy. Zazwyczaj firmy leasingowe umożliwiają zawarcie umowy na czas zbliżony do okresu amortyzacji danego środka trwałego.

Ile można zaoszczędzić na leasingu?

W zależności od polityki firmy leasingowej wynosi on od 16% do najczęściej 19%.

Kiedy najlepiej wziąć leasing?

Leasing na koniec roku – czy to dobry pomysł? – Biorąc pod uwagę liczne korzyści, jakie generuje leasing dla osób fizycznych oraz przedsiębiorstw, nie dziwi fakt, że coraz większa grupa inwestorów interesuje się tą formą finansowania. Od lat szczególną popularnością oferty firm leasingowych cieszą się pod koniec roku, zwłaszcza w listopadzie i grudniu.

Przyjęło się uważać, że to właśnie wówczas leasingobiorcy mogą liczyć na najlepsze oferty. Ma to często związek z dążeniem dealerów do wywiązania się z przyjętych na początku roku planów sprzedażowych. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to idealna sytuacja dla konsumenta, ponieważ może on liczyć na atrakcyjne warunki leasingu.

W praktyce może jednak okazać się, że grudzień nie jest najlepszym miesiącem na, Firma leasingowa może jednak wykorzystać zwiększony popyt klientów, w celu podniesienia cen. Koniec roku może być dobrym momentem na leasing dla przedsiębiorców, poszukujących kosztów w celu uniknięcia zapłaty wysokiego podatku dochodowego za mijający rok.

Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że nawet nowy pojazd leasingowany w końcówce grudnia 2020, 1 stycznia będzie już nominalnie o rok szarszy. Może się więc okazać, że podpisanie umowy w pierwszych miesiącach nowego roku zapewni atrakcyjniejszy leasing dla osoby fizycznej lub firmy. Z całą pewnością, nie warto działać pod presją czasu – rzetelna analiza i porównanie ofert kilku leasingodawców sprawi, że nadal będziemy mogli liczyć na korzystne finansowanie.

: W którym miesiącu najlepiej wziąć leasing?

Czy leasing jest dobry?

Leasing na samochód – daje korzyści, ale ma też wady Leasing to jedna z najprostszych i najtańszych form finansowania zakupu, a konkretnie użytkowania samochodu w firmie, choć może z niego korzystać także prywatna osoba. Co to jest leasing, co można w niego wziąć i jak wygląda eksploatacja auta we wciąż popularnym leasingu operacyjnym? Leasing operacyjny to prosta forma finansowania, w której to instytucja finansowa kupuje samochód wskazany przez klienta, płaci za niego i jest jego właścicielem, a jednocześnie użycza swojemu klientowi odpłatnie. Za każdy miesiąc użytkowania wystawia fakturę.

 1. Dla leasingodawcy ryzyko związane z niespłaceniem zobowiązania nie istnieje, ponieważ samochód należy do niego, a nie do klienta, który zwykle wpłacił kapitał początkowy rzędu kilkunastu procent.
 2. Tym samym może przyznać preferencyjne warunki.
 3. Najczęściej klient finalnie płaci około 104-105 proc.
 4. Wartości nowego auta.

Po zakończeniu leasingu klient może wykupić samochód do dalszego użytku za ustaloną wcześniej kwotę lub zrezygnować z tego i pozostawić auto firmie leasingowej. Auto może przejść w majątek firmy lub w posiadanie prywatne. Zaletą przejęcia auta po jest niska cena wykupu – zdecydowanie poniżej wartości rynkowej. Z leasingu – zwykle operacyjnego – bardzo często korzystają firmy, ponieważ dla klienta prywatnego lepszą opcją jest zazwyczaj kredyt lub leasing konsumencki. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na leasing jest zobowiązany do ponoszenia wszystkich kosztów obsługi i we własnym zakresie, co odróżnia tę formę finansowania od wynajmu długoterminowego.

Co miesiąc firma leasingowa wystawia fakturę na klienta, z której przedsiębiorca może odliczyć VAT i resztę kwoty faktury księguje jako koszt uzyskania przychodu. Do tych kosztów zalicza się także opłatę wstępną, opłaty manipulacyjne oraz prowizje, a nawet wykup pojazdu. Zaletą leasingu jest brak obciążenia zdolności kredytowej użytkownika oraz amortyzowanie auta przez leasingodawcę.

Samochód stanowi środek trwały leasingodawcy, a nie przedsiębiorcy. Są jednak też wady. Ze względu na fakt, że to leasingodawca jest właścicielem pojazdu, to właśnie on dyktuje warunki jego użytkowania. Może (zazwyczaj tak jest) żądać serwisowania tylko w i ubezpieczania w jednej, wybranej firmie. Często zmiana ubezpieczyciela po prostu się nie opłaca. Ważne, że choć auto jest własnością leasingodawcy, to faktury za obsługę samochodu są wystawiane na leasingobiorcę, zatem może on odliczyć to od przychodu. To samo dotyczy ubezpieczenia. Salon Nissana Jest ryzyko związane z kradzieżą pojazdu lub jego całkowitym zniszczeniem, na przykład na skutek wypadku. Umowa leasingowa zawierana jest na okres nie krótszy niż 2 lata, by spełniała warunki korzystnego dla przedsiębiorcy leasingu operacyjnego. Wcześniejsze spłacenie zobowiązań jest zazwyczaj trudne i kosztowne. Leasing to bardzo uproszczona od strony prawnej.

Poza dowodem osobistym, najczęściej jest potrzebne zaświadczenie o numerze REGON i NIP oraz wpis do ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku spółek także umowa spółki oraz wypis z KRS. Leasingodawca może zażądać również wyciągu z książki przychodów i rozchodów. Mówiąc ogólnie – wszystko. Nie tylko samochody, ale także inne maszyny potrzebne do prowadzenia działalności, a także lokale i budynki.

Są nawet leasingi na pracowników. Ponieważ leasing finansowy od operacyjnego różni się tym, że w przypadku pierwszego przedmiot leasingu staje się częścią majątku leasingobiorcy. To z kolei sprawia, że to leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, a opłata początkowa nie jest wlicza w koszty uzyskania przychodu. Inna jest także forma naliczania podatku VAT. W przypadku leasingu finansowego jest on naliczany z góry w całości, a w operacyjnym co miesiąc w każdej racie.

Zaletą leasingu finansowego jest natomiast krótki okres finansowania, nawet poniżej roku. Wbrew pozorom są firmy, które w ten sposób kupują auta, choć jest ich zdecydowanie mniej. Wiele zależy od sposobu prowadzenia działalności, aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz sposobu prowadzenia księgowości.

: Leasing na samochód – daje korzyści, ale ma też wady

You might be interested:  Jak Wyrejestrować Samochód Po Szkodzie Całkowitej?

O co chodzi w leasingu?

Santander Consumer Multirent Jakie są zalety? W Polsce istnieje bardzo silnie zakorzenione przeświadczenie, że większość rzeczy należy mieć na własność. Mowa tutaj najczęściej o mieszkaniu oraz samochodzie. Są jednak rozwiązania pozwalające na „wypożyczenie” wymienionych dóbr.

 1. Ciekawym sposobem na finansowanie samochodów dla firm jest leasing.
 2. Okazuje się, że korzysta z niego nawet połowa działających w Polsce przedsiębiorstw, czyli tych, określanych mianem „średniej wielkości”.
 3. Jest to spowodowane wieloma zaletami, jakie odkrywa przed przedsiębiorcami leasing samochodowy, będący formą zbliżoną do wynajmu lub dzierżawy.

Umowa cywilnoprawna, jaką jest leasing, podpisywana jest pomiędzy leasingodawcą – finansującym, np. Santander Consumer Multirent a leasingobiorcą – korzystającym i umożliwia ona użytkowanie samochodu bez konieczności jego nabycia, za określoną sumę pieniężną płaconą w ratach, przez określony czas.

 1. Jakie to zalety? Przede wszystkim płatności dokonuje się tylko za użytkowanie samochodu, a samo wydanie zarejestrowanego już pojazdu następuje bardzo szybko.
 2. Nie trzeba przechodzić przez skomplikowane procedury.
 3. Są one uproszczone i na pewno mniej zawiłe niż w przypadku zawarcia kredytu samochodowego.

Ponadto leasingodawca opłaca ubezpieczenie, a na niektóre modele samochodów można dostać nawet do kilkunastu procent zniżki. Zaletą jest także duży wybór pojazdów – nowe i używane, osobowe i dostawcze do 3,5 t. Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

 • Bariery nie stanowi także ilość samochodów – dzięki leasingowi można skompletować całkiem pokaźną flotę.
 • Forma finansowania samochodu, jaką jest leasing, ma jednak również pewne trudności.
 • Pojazd nie jest własnością przedsiębiorcy, a leasingodawcy, który nie ponosi jednak odpowiedzialności za stan techniczny samochodu – zarówno serwisowanie, jak i wszelkie opłaty związane z eksploatacją leżą po stronie leasingobiorcy.

Co więcej, może on być także poinformowany o obowiązku serwisowania auta w autoryzowanych stacjach obsługi oraz dokonania ubezpieczenia w konkretnej firmie. W leasingowanym samochodzie nie można również robić żadnych modyfikacji (np. montażu instalacji LPG) bez zgody leasingodawcy.

 1. Warto także pamiętać, że po upływie określonego czasu leasingobiorca ma prawo pierwokupu samochodu.
 2. Leasing samochodowy przyciąga firmy, które mają dobrą sytuację finansową, ponieważ wkład własny przy tej formie finansowania wynosi ok.10-20% (a często nawet mniej) wartości auta.
 3. Dla młodej firmy to duży wydatek, ale wciąż jest to korzystniejsze rozwiązanie w porównaniu do finansowania zakupu w całości gotówką, która na początku prowadzenia firmy przydaje się zazwyczaj w innych obszarach.

Ubezpieczenia w leasingu samochodowym Klient będzie musiał zaopatrzyć się, obok obowiązkowego OC, w dodatkowe autocasco. Taki pakiet zabezpiecza samochód przed zniszczeniem oraz stratą i chroni zarówno leasingodawcę (przed ewentualnymi problemami z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie pojazdu), jak i leasingobiorcę (przed poniesieniem dodatkowych kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu).

W polisie AC przeważnie muszą być zniesione udziały własne i franszyzy integralne, oraz wybrana opcja serwisowego wariantu rozliczenia naprawy szkody, a także wymiany uszkodzonych części na oryginalne. Ponadto wymagana jest stała suma ubezpieczenia w czasie trwania umowy leasingu. Warto w tym miejscu wspomnieć również o ubezpieczeniu GAP (ang.

Guaranteed Asset Protection/Guaranteed Auto Protection ), które chroni firmę leasingową przed stratą w sytuacji, gdy samochód ulegnie wypadkowi lub zostanie skradziony. Jeżeli wskutek tych zdarzeń dojdzie do rozliczenia z towarzystwem ubezpieczeniowym z tytułu autocasco, powstaje różnica między uzyskaną kwotą, wyliczoną przy uwzględnieniu spadku wartości pojazdu, a pozostałym zobowiązaniem wobec finansującego.

Dzięki ubezpieczeniu GAP, które nie jest obowiązkowe, różnicę pokrywa ubezpieczający. Wyróżnia się trzy rodzaje tego rodzaju ubezpieczenia: fakturowe (pokrywa różnicę pomiędzy wartością wraka lub skradzionego auta a kwotą zakupu samochodu; jest to wariant najbezpieczniejszy, ale najdroższy), finansowe (gwarantuje wypłatę w wysokości różnicy pomiędzy wartością wraka lub skradzionego auta a pozostałą kwotą zobowiązania wobec leasingodawcy) oraz indeksowe (odszkodowanie wynosi z góry określoną wartość procentową ubezpieczonego samochodu).

Ubezpieczenie GAP działa w przypadku szkód, które spowodował kierowca, a także szkód spowodowanych przez inny pojazd, i jest zawierane na cały okres umowy leasingowej. Leasing czy kredyt samochodowy? Alternatywą dla leasingu jest kredyt samochodowy. Jest to zobowiązanie celowe przeznaczone na zakup auta.

 1. Dzięki tej formie finansowania kredytobiorca cały czas jest właścicielem pojazdu, aczkolwiek banki stosują różnego rodzaju zabezpieczenia, aby zminimalizować ryzyko.
 2. Są to np.: przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw rejestrowy lub depozyt karty pojazdu.
 3. Warto jednak pamiętać, że należności z tytułu kredytu można dostosować do możliwości finansowych firmy i regulować wcześniej niż jest to przewidziane w umowie.

Bank nie zwraca również uwagi na stan kupowanego samochodu – może on być zarówno nowy, jak i używany. Kredytobiorca zobowiązany jest także do wykupienia polisy AC i scedowania jej na bank. Koszt kredytu na samochód zawiera prowizję za udzielenie kredytu i oprocentowanie zmienne o wysokości, która kształtuje się według wahań stopy WIBOR oraz stałej marży banku.

 • Ponadto kredytobiorca pokrywa również wszelkie opłaty, które dotyczą zabezpieczenia kredytu, ale w zamian może liczyć na obniżenie oprocentowania.
 • Jeżeli chodzi o porównanie obu form finansowania samochodu firmy leasingowe skłonne udzielić leasingu przedsiębiorcom niezależnie od czasu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, a czas trwania umowy można kształtować według indywidualnych preferencji (minimalny okres umowy leasingu na samochód osobowy wynosi 2 lata, maksymalny nie jest określony, ale średnio są to 4 lata).

Wybór pomiędzy leasingiem a kredytem na samochód nadal pozostaje jednak kwestią subiektywną – wnioskodawca powinien bowiem porównać koszty obu form finansowania, okres trwania umowy, korzyści podatkowe, kwestie własności pojazdu oraz możliwości modyfikacji harmonogramu spłat, i na podstawie tych informacji podjąć odpowiednią dla siebie decyzję.

Leasing operacyjny a leasing finansowy Leasing operacyjny i leasing finansowy – takie dwa rodzaje umów proponują firmy leasingowe. Różnią się one nie tylko konsekwencjami podatkowymi, ale również sposobem przechodzenia własności przedmiotu leasingu. W leasingu operacyjnym leasingobiorca może nabyć samochód po zakończeniu podstawowego okresu umowy, natomiast w przypadku leasingu finansowego własność auta przechodzi na niego automatycznie.

Chętniej wybieraną formą finansowania samochodu jest leasing operacyjny, który pozwala na jego użytkowanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, i to bez konieczności poniesienia kosztu zakupu własnego samochodu – wystarczy uiszczanie czynszu leasingowego.

Wykup pojazdu po leasingu nie jest obowiązkowe, ale jest to bardzo dobra okazja do nabycia auta po cenie niższej niż rynkowa. Należy również pamiętać, że standardowo umowa leasingu operacyjnego musi trwać minimum 40% normatywnego czasu amortyzacji, czyli 2 lata w przypadku samochodów (wykup wynosi wtedy ok.19% oraz 1% po trzech latach).

Czy warto wykupić samochód po leasingu? Po zakończeniu leasingu samochód może pozostać własnością leasingodawcy, ale przedsiębiorca ma również możliwość jego wykupu. Jest to bardzo dobra okazja do nabycia samochodu po koszcie znacznie niższym niż jego wartość rynkowa.

 1. Ponadto klient zna historię użytkowania danego auta, dzięki czemu wykupuje pewny i sprawdzony pojazd z pełną dokumentacją techniczną.
 2. Transakcja może odbyć się w dwojaki sposób – na firmę lub osobę prywatną.
 3. Zacznijmy od pierwszej opcji.
 4. Wykup samochodu z leasingu na firmę można sklasyfikować w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne.
You might be interested:  Jak Wystawić Fakturę Vat Marża Za Samochód?

Cena zakupu często odbiega swoją wartością od ceny rynkowej i nie przekracza 10 000 zł. W takiej sytuacji przedsiębiorca może wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych i dokonać jednorazowej amortyzacji ze względu na niską wartość samochodu. Prawo częściowego odliczenia VAT przysługuje przedsiębiorcy, kiedy zakupiony samochód będzie wykorzystywany zarówno w działalności gospodarczej, jak i prywatnie (przeznaczenie mieszane).

Zbycie firmowego samochodu jest traktowane jak odpłatna dostawa towarów, co sprawia, że jest opodatkowane stawką 23%. Niezależnie od tego, czy sprzedaż pojazdu następuje po miesiącu, przed czy po upływie pół roku, należy wykazać przychód z działalności gospodarczej. Przedsiębiorca po sprzedaży samochodu może być jednak uprawniony do odliczenia pozostałej kwoty VAT z faktury wykupu w drodze korekty podatku naliczonego.

Jeżeli wartość auta nie przekracza 15 000 zł, okres korekty wynosi jeden rok – po tym okresie podatnik nie będzie uprawniony do tego rodzaju korekty. Leasing samochodowy – odliczanie podatku VAT Interesującym zagadnieniem, jakim należy zająć się w kwestii leasingu samochodowego, jest zasada rozliczania podatku VAT.

Zgodnie z zasadami od 1 kwietnia 2014 roku jest to możliwe na dwa sposoby – w zależności od metod użytkowania pojazdów w firmie. W sytuacji, gdy samochód był wykorzystywany we wspomniany już wcześniej sposób mieszany (w celach służbowych i prywatnych), podatnik może odliczyć jedynie 50% kwoty podatku VAT od raty leasingowej lub innych opłat w ramach umowy.

Takie ograniczenie dotyczy także wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu i zakupu paliwa. W drugiej sytuacji – gdy leasingowany samochód wykorzystywany jest tylko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – przedsiębiorca nabywa prawo do pełnego odliczenia podatku VAT zarówno od rat leasingowych, jak i pozostałych wydatków, w tym paliwa.

 1. Trzeba jednak ten stan udokumentować poprzez: zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego jako firmowy na formularzu VAT-26, prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu dla celów podatku VAT oraz sporządzenie regulaminu wykorzystywania samochodu w firmie.
 2. Wszystkie te zasady obowiązują również podatników, którzy podpisali umowy leasingowe przed wdrożeniem nowych przepisów w 2014 roku.

Przedsiębiorcy, którzy wykorzystali przysługujący im limit odliczenia podatku od rat leasingowych oraz innych opłat do wysokości 6 000 zł, mogą obecnie odliczać podatek VAT w wysokości zależnej od sposobu użytkowania pojazdu w działalności gospodarczej, czyli 50% lub 100%.

Czy leasing odlicza się od podatku?

Rodzaj umowy leasingu a koszty przedsiębiorstwa – Możliwości w zakresie włączania konkretnych składników łącznej kwoty leasingu do kosztów uzyskania przychodu zależą w dużej mierze od wyboru rodzaju finansowania. Inne bowiem zasady rządzą się modelem operacyjnym, inne finansowym, a jeszcze inne pożyczką leasingową (która jest nieco innym produktem finansowym).

We wszystkich przypadkach odliczeniu może ulec podatek od towarów i usług (w wymiarze uzależnionym od przedmiotu leasingu – 100% w przypadku maszyn i samochodów firmowych, 50% w przypadku aut służących również do celów prywatnych), jednak niektóre pozostałe składniki są zmienne. Podatek VAT to jednak nie wszystko.

Warto wspomnieć o niedawnej nowelizacji ustawy o PIT, która przełożyła się siłą rzeczy na zmiany w leasingu. Wprowadziła ona wyższą kwotę wartości pojazdu, od którego dokonywane mogą być odpisy amortyzacyjne (obecnie 150 tys. zł), a więc, jeżeli wybrana zostanie opcja, w której to przedsiębiorca dokonuje tych operacji, będzie mógł odnieść jeszcze większe korzyści.

Czy można nadpłacać leasing?

Formalności związane z nadpłatą leasingu – Nadpłacanie rat leasingowych bez poinformowania o tym leasingodawcy jest możliwą opcją, lecz najmniej korzystną. W takim przypadku leasingobiorca przelewa na konto firmy leasingowej wyższą kwotę, np. za kilka miesięcy.

 1. Wiąże się to z niepotrzebnym zamrażaniem kapitału i brakiem uzyskania jakichkolwiek oszczędności.
 2. Firma leasingowa nadal będzie przesyłać co miesiąc fakturę w kwocie wynikającej z harmonogramu.
 3. Pojawia się wtedy ryzyko powstania niedopłaty, jeśli zostaną w międzyczasie podniesione stopy procentowe.
 4. Znacznie bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest zmiana harmonogramu spłaty z tytułu nadpłaty części kapitału.

Wymaga to złożenia wniosku w firmie leasingowej i sporządzenia aneksu do umowy. Dzięki wcześniejszemu uregulowaniu rat, przedsiębiorca uniknie wzrostu kosztów finansowania w przypadku podniesienia stóp procentowych. Nadpłata leasingu może skutkować skróceniem umowy leasingu lub obniżeniem wysokości rat.

Co się bardziej opłaca leasing czy gotówką?

Leasing czy gotówka – co się bardziej opłaca? – Jeśli chodzi o formy finansowania: gotówką a leasingiem, to według danych przedstawionych przez Związek Polskiego Leasingu wartość tych drugich porównywana rok do roku nieustannie rośnie. Jednakże, w związku ze zmianami wprowadzonym poprzez Polski Ład, od początku 2022 r.

 • Przedsiębiorcy nie mają już możliwości nieopodatkowanej sprzedaży wykupionych z leasingu samochodów do prywatnego majątku.
 • W przypadku, kiedy trzeba będzie zapłacić dodatkową daninę, może to się stać nieopłacalne.
 • Leasing czy gotówka – co wybrać? Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, a decyzja jest uzależniona od wielu kwestii.

Zakup auta za gotówkę może być problematyczny w przypadku nowych firm lub przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednimi środkami. Poza tym taka operacja będzie związana z zamrożeniem środków finansowych. Mogłyby one być na bieżąco inwestowane, a kapitał z nich otrzymany pomnażany.

Co z leasingiem w 2022?

Leasing w 2022 a Nowy Ład – najważniejsza zmiana Od 2022 roku pieniądze uzyskane ze sprzedaży auta wykupionego z leasingu, będą uznawane za przychód z działalności gospodarczej, jeśli od momentu przejęcia samochodu z firmy do momentu sprzedaży nie minie 6 lat. Rządzący z obowiązującego do końca 2021 r.

Czy opłaca się leasing samochodu osobowego dla osoby prywatnej?

Wady i zalety leasingu konsumenckiego – Największą zaletą leasingu dla osób prywatnych jest z pewnością możliwość uniknięcia długotrwałych formalności, które są niezbędne w przypadku kredytu samochodowego. Ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych spowodowała, że formalności przy zawieraniu umowy leasingowej ograniczone są do minimum – konsument zobowiązany jest jedynie do przedstawienia dwóch dokumentów tożsamości (ksero dowodu osobistego i na przykład paszportu) oraz zaświadczenia o przychodach.

 • Jest to tzw.
 • Procedura uproszczona, stosowana przez większość firm leasingowych.
 • Daje to możliwość rozpoczęcia okresu trwania umowy leasingowej w bardzo krótkim czasie – często wystarczy jeden dzień.
 • Jest to z pewnością doskonała wiadomość dla osób, które nie chcą poświęcać czasu na długotrwałe procedury, niezbędne w przypadku kredytu konsumenckiego.

Kolejną ogromną zaletą leasingu dla osób prywatnych jest możliwość otrzymania bardzo dobrej ceny. Wiele firm leasingowych posiada umowy z producentami samochodów, dzięki czemu mogą one liczyć na bardzo atrakcyjną cenę – co automatycznie przekłada się na cenę leasingu auta czy jego wykupu.

Firmy leasingowe mają świadomość, że klient indywidualny może stać się dla nich bardzo cenny – na wzór krajów zachodnich. Z tego powodu starają się jak najbardziej dbać o osoby, decydujące się na leasing prywatny. Konsumenci mogą liczyć na bardzo korzystne pakiety usług dodatkowych, jak serwis pojazdu czy darmowy przegląd.

Oczywiście leasing dla osób prywatnych nie jest pozbawiony wad. Wśród największych minusów tego rozwiązania wymienia się oczywiście fakt, iż auto nie stanowi własności konsumenta, a firmy leasingowej – w przeciwieństwie do tego, jak to wygląda w przypadku kredytu konsumenckiego.

 1. Tutaj w chwili podpisania umowy prawo własności przechodzi na kredytobiorcę.
 2. Warto również mieć świadomość, że auto w leasingu musi posiadać nie tylko obowiązkowe OC, ale też NNW i AC – jest to warunek niezbędny zawarcia umowy leasingowej.
 3. Często jednak firmy mają bardzo korzystne umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, dzięki czemu mogą zaoferować dodatkowe zniżki w sytuacji, w których konsument zdecyduje się na zakup ubezpieczenia w określonej firmie.

Niemniej jednak warto za każdym razem sprawdzić ceny również w innych towarzystwach – być może będą one jeszcze niższe. Co istotne, ubezpieczenie nie musi być wykupione w towarzystwie, rekomendowanym przez firmę leasingową – konsument ma tutaj całkowitą dowolność.

Dlaczego warto brać w leasing?

1. Wszystkie wydatki rozliczysz w kosztach – Jedną z głównych zalet leasingu jest możliwość obniżenia wysokości zobowiązań podatkowych. Przede wszystkim przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów wszelkie wydatki związane z leasingowanym samochodem. To sytuacja identyczna jak w przypadku wprowadzenia samochodu do majątku firmowego.

Nie występują tu więc żadne ograniczenia kwotowe, jak ma to miejsce przy „kilometrówce”. Na możliwość rozliczania kosztów uzyskania przychodów warto również zwrócić uwagę wybierając pomiędzy leasingiem, a kredytem. W leasingu kosztem jest cała rata leasingowa, zaś przy kredycie kosztem są odsetki. Spłaty samego kapitału przedsiębiorca nie może rozliczyć w kosztach bezpośrednio (może to zrobić za pomocą odpisów amortyzacyjnych).

Polecani Księgowi inFaktu Ocena Cena Edyta Perlikowska 10 Znakomity Cena od 189 zł netto / m-c Izabela Robocińska-Bugiel 9.1 Znakomity Cena od 150 zł netto / m-c Ewa Goworek 9.5 Znakomity Cena od 160 zł netto / m-c

Related Post