Auto Blog-Pomóc drogowa Ubezpieczenie samochodu Skąd Us Wie Że Kupilem Samochód?

Skąd Us Wie Że Kupilem Samochód?

0 Comments

Skąd Us Wie Że Kupilem Samochód
FAQ – najczęściej zadawane pytania o podatek od kupna samochodu –

 1. Dlaczego muszę zapłacić podatek skoro wydałem pieniądze na samochód? Uregulowanie kwoty należnego podatku przy nabyciu używanego samochodu nie oznacza opłaty od wzbogacenia się, lecz jest podatkiem dotyczącym czynności cywilnoprawnych. Podatek dotyczy więc dopełnienia koniecznych formalności, jakie muszą podjąć urzędnicy w związku z zakupem i zarejestrowaniem samochodu. Na zapłacenie podatku każdy ma 14 dni.
 2. Zapłaciłem za samochód 1000 zł – czy muszę zapłacić podatek? To zależy od tego, czy cena pojazdu pokrywa się z prawdziwą wartością samochodu. W sytuacji, gdy tak właśnie jest – nie trzeba płacić podatku PCC. Jeśli jednak cena przy sprzedaży została celowo zaniżona, aby uniknąć opłaty, podatek dotyczyć będzie faktycznej wartości pojazdu. Należy zatem sprawdzić, jak wyliczana jest wartość auta.
 3. Jestem osobą z niepełnosprawnością i właśnie kupiłem swój pierwszy samochód – co z podatkiem? Osoby z niepełnosprawnością, które zakupują sprzęt na własne potrzeby – tj.: sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie czy samochody osobowe, są zwolnione z obowiązku płacenia podatku. Warunkiem jest natomiast orzeczenie o znaczącym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bez względu na schorzenie) lub o stopniu lekkim, które ma związek z narządami ruchu.
 4. Kupiłem nowy samochód w salonie, gdzie do ceny doliczony był VAT. Czy powinienem zapłacić również PCC? Nie. Podatek od czynności cywilnoprawnych należy zapłacić tylko w przypadku zakupu używanego samochodu od osoby prywatnej. Sam podatek nie dotyczy bowiem przedmiotu sprzedaży, ale czynności cywilnoprawnych niezbędnych dla stwierdzenia zmiany właściciela dobra. Jeśli kupujesz pojazd w salonie, który płaci podatek VAT, nie ponosisz dodatkowych kosztów.
 5. Jakie mogą być konsekwencje zaniżenia wartości pojazdu? Jeżeli cena pojazdu zadeklarowana na umowie, będzie bardzo odbiegać od rynkowej wartości pojazdu, to urząd skarbowy może nie tylko zażądać dopłaty brakującej kwoty podatku, ale i naliczy stosowne odsetki. Należy także pamiętać, że kwota na umowie jest kwotą, do której możemy domagać się odpowiedzialności ze strony nieuczciwego sprzedającego, w momencie dostrzeżenia w pojeździe wad ukrytych.
 6. Jaka jest kara za spóźnienie z opłaceniem podatku PCC? Kara za opóźnienie w płatności podatku od czynności cywilno-prawnych to od 1/10 minimalnej płacy brutto do j2j 20-krotności. W 2022 r. oznacza to karę od 301 zł do 60 200 zł,
 7. Jak zapłacić podatek od kupna samochodu przez internet? Znajdź i wypełnij formularz PCC-3. Formularze podatkowe są dostępne na Portalu Podatkowym (podatki.gov.pl) w usłudze e-Deklaracje. Można je podpisać: danymi autoryzującymi lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz wysłać od US przez internet. Wyślij formularz PCC-3 do urzędu skarbowego i zapłać podatek przelewem na konto urzędu.
 8. Gdzie zapłacić podatek od kupna samochodu? Podatek od kupna samochodu musi zostać zapłacony w ciągu 14 dni od podpisania umowy sprzedaży do urzędu skarbowego odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania.
 9. Czy muszę zapłacić podatek od kupna samochodu? Zakup samochodu jest objęty opodatkowaniem podatnikiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wyjątkiem jest podstawa prawna uprawniająca do wyłączenia konieczności zapłaty PCC bądź zwolnienie z podatku. Obowiązek płatności PCC powstaje w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu.
 10. Czy zakup samochodu trzeba zgłosić do urzędu skarbowego? Jeżeli wartość samochodu nie przekracza 1000 zł i jest zgodna z wartością rynkowa pojazdu, to nie trzeba składać druku PCC-3 i płacić podatku. Jednak jeśli wartość rynkowa auta jest wyższa niż 1000 zł, należy złożyć formularz PCC-3 oraz zapłacić podatek od kupna samochodu.
 11. Ile czasu na PCC od samochodu? Deklarację PCC-3 należy wypełnić i wpłacić podatek od kupna samochodu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Pieniądze trzeba wpłacić na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego.
 12. Kto jest zwolniony od podatku od kupna samochodu? Nie trzeba płacić podatku od kupna samochodu, jeśli wartość rynkowa pojazdu nie przekracza 1000 zł. W takim przypadku nie musisz wypełniać i składać w urzędzie deklaracji PCC-3 oraz płacić podatku.
 13. Jak obliczyć PCC od samochodu? Stawka podatku od kupna samochodu wynosi 2%. Aby obliczyć wysokość PCC, należy od wartości rynkowej pojazdu (np.10 000 zł) obliczyć 2%. Czyli 2% podatku z 10 000 zł = 200 zł.
 14. Gdzie zapłacić PCC od kupna samochodu? PCC należy wpłacić na konto urzędu skarbowego, w którym złożyłeś deklarację podatkową. Możesz wypełnić druk PCC-3 i dostarczyć do urzędu w ciągu 14 dni od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Druga możliwość to formularz PCC-4, w którym można zgłosić więcej niż jedną czynność cywilnoprawną. Należy go złożyć do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Można to zrobić przez e-Urząd Skarbowy.

Czy wydział komunikacji sprawdza umowy?

Żądają umów od byłych właścicieli Kupiłeś używany samochód? Nie zdziw się jak przed rejestracją auta wydział komunikacji zażąda od ciebie przedstawienia umów kupna-sprzedaży zawartych przez poprzednich właścicieli. Foto: Onet Umowa Taki przypadek spotkał jednego z naszych czytelników, który kilka tygodni temu nabył używanego Forda Focusa. Duże było jego zdziwienie, gdy z kompletem dokumentów udał się do wydziału komunikacji. Urzędnik poprosił go o przedstawienie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy dotychczasowym posiadaczem auta, a osobą, od której ów właściciel nabył ten pojazd.

 • Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby w dowodzie rejestracyjnym nie widniało jego nazwisko.
 • Zdarza się, że nabywca samochodu nie rejestruje auta tylko postanawia go odsprzedać innej osobie.
 • W taki sposób samochód może przechodzić przez ręce kilku kolejnych właścicieli.
 • Osoba rejestrująca taki pojazd zobowiązana jest przedstawić w urzędzie komunikacji oryginały wszystkich umów kupna sprzedaży zawartych przez poprzednich właścicieli.
You might be interested:  Ile Płaci Się Akcyzy Za Samochód Z Niemiec?

Bierzemy tu pod uwagę okres liczony od daty ostatniej rejestracji, zaczynając od umowy zawartej przez osobę, której nazwisko widnieje w dowodzie rejestracyjnym, kończąc na ostatnim dokumencie z danymi aktualnego właściciela. W przypadku naszego czytelnika taka sytuacja nie miała miejsca.

 • Nazwisko poprzedniego właściciela widniało w dowodzie rejestracyjnym samochodu.
 • Trudno więc wyjaśnić czym kierował się ów urzędnik żądając od niego poprzednich umów.
 • Jak się dowiedzieliśmy nie jest to przypadek odosobniony, choć na pewno nie dotyczy większości wydziałów komunikacji.
 • Takie praktyki mogą wynikać z niekompetencji pracowników starostw bądź też z bałaganu panującego w urzędach.

Dotyczy to szczególnie takich przypadków, kiedy poprzednia rejestracja dokonywana była w innym województwie. Trzeba wziąć też pod uwagę inne przyczyny. Zawsze mogą się pojawić wątpliwości dotyczące wiarygodności poprzednich transakcji, które wyszły na światło dziennie przy okazji kolejnej rejestracji lub błędów formalnych, które umknęły wcześniej urzędnikom.

Zanim jednak zaczniesz wydzwaniać do ostatniego właściciela auta z prośbą o dostarczenie poprzednich umów sprzedaży, zażądaj od urzędnika wydania decyzji odmawiającej rejestracji auta wraz ze wskazaniem podstawy prawnej. W takich sytuacjach urzędnik zastanowi się dwa razy zanim odprawi cię z kwitkiem.

Znamienny jest też fakt, że od osób rejestrujących w Polsce samochody sprowadzone z zagranicy nikt nie żąda przedstawienia poprzednich umów. Co więcej, często i ta ostatnia transakcja, której stroną jest nowy polski właściciel budzi spore wątpliwości.

Najczęściej wygląda to tak, że to handlarz sprowadza auto do kraju, a potem gdy już znajdzie nabywcę, spisuje umowę między nim a poprzednim, zagranicznym właścicielem samochodu. Stroną umowy są więc osoby, które nie widziały się nigdy na oczy. To jednak nie przeszkadza urzędnikom wydziału komunikacji i nie palą się do weryfikacji tego rodzaju transakcji.

Dużo łatwiej jest żądać od kierowców dokumenty, do których sami powinni mieć wgląd. sibi : Żądają umów od byłych właścicieli

Czy auto do 1000 zł urząd skarbowy?

Co jest zwolnione z podatku – Zwolniona z PCC jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 zł. WAŻNE: Umowa sprzedażysamochodu, którego wartość rynkowa nie przekracza 1000 zł, jest zwolniona od PCC. Jeśli cena samochodu ustalona na 1000 zł lub mniej, odpowiada jego wartości rynkowej, nie musisz składać deklaracji PCC‑3 i płacić podatku.

Czy handlarz placi PCC?

Jeśli VAT, to nie PCC – Uwzględniając powyższe, w przypadku gdy zbywca towaru wystawia na dokonaną transakcję fakturę VAT i wykazuje w fakturze tę transakcję jako opodatkowaną lub zwolnioną od VAT, to transakcja ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Od wszelkich pozostałych transakcji PCC należy uiścić. Obowiązek podatkowy ciąży w tym przypadku na kupującym ( ustawy o PCC). W przypadku więc zakupu samochodów w ramach transakcji nieopodatkowanych VAT (umowa kupna-sprzedaży), nabywca, który nabywa je w celu sprzedaży w ramach transakcji opodatkowanych w systemie VAT marża ma obowiązek zapłaty PCC.

Czytaj też: Zobacz również:

Czy kazde auto trzeba zgłosić do US?

Wyższe kary za brak deklaracji PCC-3 – To nie koniec informacji o karach dla niepokornych kierowców. Początek 2022 roku przyniósł także inne zmiany – i nie chodzi tutaj o nowy taryfikator mandatów. Od 1 stycznia 2022 roku wzrosła także wysokość mandatów karno-skarbowych.

Grożą one między innymi kierowcą, którzy spóźniają się ze złożeniem deklaracji PCC-3. Przypomnijmy, że złożenie takiej deklaracji jest obowiązkowe po zakupie używanego samochodu, którego wartość przekracza 1000 zł. Czas na złożenie PCC-3 wynosi 14 dni od dnia zawarcia transakcji. To właśnie na podstawie tej deklaracji wyliczana jest wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2 proc.

od wartości transakcji. Ile wynosi kara za brak PCC-3 w 2022 roku? Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia przepisami, kara za brak PCC-3 wynosi od 10 proc. wysokości pensji minimalnej aż do jej 20-krotności. Może to oznaczać, że osoba ukarana może stanąć przed konieczności opłacenia mandatu w wysokości od 301 zł do nawet 60 200 zł ! Właśnie tyle wynosi 20-krotność pensji minimalnej w 2022 roku.

Ile samochodów można kupić w ciągu roku?

Podsumowanie: –

 • Przy transakcji sprzedaży samochodu powinieneś sprawdzić, czy masz obowiązek rozliczyć podatek. W zależności od sytuacji prawnej istnieją trzy rodzaje podatków: VAT, dochodowy oraz PCC.
 • Istnieją wyjątki, gdzie podstawa opodatkowania nie ma zastosowania. W przypadku osoby fizycznej pojazd sprzedany po upływie 6 miesięcy od zakupu nie podlega opodatkowaniu. Firma uniknie podatku dochodowego, jeśli minęło 6 lat od wyłączenia pojazdu z użytku działalności.
 • Przepisy nie określają ile maksymalnie pojazdów rocznie, może sprzedać osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Natomiast jeśli sprzedaż pojazdów stanowi jeden z głównych źródeł przychodu rocznego, może być to podstawą do nałożenia kary przez Urząd skarbowy.
 • Stawka za podatek VAT wynosi 23%. Możesz zapłacić 7% lub 32% od dochodu w zależności od progu podatkowego przy podatku dochodowym. Podatek PCC to z kolei 2% od wartości pojazdu.
You might be interested:  Do Kiedy Trzeba Zarejestrować Kupiony Samochód?

Co sprawdza urząd skarbowy podczas kontroli?

Zapowiedź weryfikacji – Celem kontroli podatkowej podejmowanej przez urząd skarbowy jest sprawdzenie, czy i jak w danym okresie podatnik wywiązywał się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Weryfikacja może być przeprowadzona do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Skąd Us Wie Że Kupilem Samochód Źródło: shutterstock.com Urząd skarbowy uprzedza o zamiarze przeprowadzenia kontroli podatkowej poprzez doręczenie zawiadomienia ZAW-K. Wskazuje się w nim m.in. zakres kontroli, rodzaj sprawdzanego podatku, okres objęty weryfikacją. Zawiera ono także pouczenie o prawie złożenia korekty rozliczeń mających być sprawdzanych.

 1. Ontrola podatkowa może zacząć się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia podatnikowi zawiadomienia.
 2. Stanowi tak art.282b § 2 Ordynacji podatkowej.
 3. Dopuszczalne jest przystąpienie do kontroli podatkowej przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Wymaga to jednak – pisemnej albo ustnej – zgody lub wniosku podatnika. Upływ 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie uniemożliwia przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie wskazanym w tym zawiadomieniu. Może być ona podjęta w późniejszym czasie.

Podatnikowi musi być jednak doręczone ponowne zawiadomienie (a więc konieczne jest zachowanie wcześniej wspominanych terminów wszczęcia kontroli). Urząd skarbowy nie ma obowiązku uprzedzać o zamiarze weryfikacji rozliczeń podatkowych w przypadkach wymienionych w art.282c § 1 Ordynacji podatkowej (patrz tabela).

Wyłączenie to stosuje się także w razie konieczności rozszerzenia zakresu kontroli podatkowej, prowadzonej we wskazanych sytuacjach, na inne okresy rozliczeniowe z uwagi na nieprawidłowości stwierdzone w wyniku dokonanych już czynności kontrolnych. Przedsiębiorca ma prawo wnieść sprzeciw wobec podjęcia i prowadzenia kontroli podatkowej bez otrzymania wymaganego zawiadomienia uprzedzającego o jej wszczęciu.

Taką formę obrony przewiduje art.59 Prawa przedsiębiorców. Sprzeciw należy złożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli podatkowej. Wymaga on uzasadnienia. Sprzeciw wnosi się do naczelnika urzędu skarbowego, ale o jego złożeniu trzeba również na piśmie zawiadomić kontrolujących. Sprzeciw nie przysługuje w razie podjęcia kontroli podatkowej niezbędnej dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów ich dokonania.

Po rozpoczęciu niezapowiedzianej kontroli podatkowej podatnik musi być poinformowany o przyczynie nieotrzymania zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia.

Kiedy urząd skarbowy wzywa?

2011-02-13 06:00 publikacja 2011-02-13 06:00 Urząd skarbowy może wezwać stronę do osobistego stawienia się w swojej siedzibie. Już sam fakt otrzymania wezwania niejednokrotnie budzi obawy. Spowodowane jest to zazwyczaj nieznajomością powodów, dla których można być wezwanym.

Formy wezwania Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub do dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. Wynika to z art.155 § 1 Ordynacji podatkowej.

Korzystając z tego narzędzia organ podatkowy przede wszystkim realizuje nałożony na niego obowiązek podejmowania wszelkich niezbędnych czynności procesowych, które mogą przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i jej odpowiedniego załatwienia. Ponadto musi mieć na uwadze zapewnienie stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Skąd Us Wie Że Kupilem Samochód Wezwanie zazwyczaj ma formę pisemną. Przy czym musi ono spełniać określone wymogi formalne. A mianowicie powinno zawierać :

nazwę i adres organu podatkowego, imię i nazwisko osoby wzywanej, informacje, w jakiej sprawie, w jakim charakterze oraz w jakim celu dana osoba została wezwana, czy osoba wezwana powinna stawić się osobiście lub przez pełnomocnika, czy też istnieje możliwość złożenia wyjaśnień lub zeznań na piśmie, termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce zgłoszenia się osoby wezwanej lub jej pełnomocnika, skutki prawne niezastosowania się do wezwania, podpis pracownika organu podatkowego, z podaniem jego imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.

Informacje te są niezwykle istotne dla osoby wzywanej. Pozwalają bowiem na przygotowanie zarówno wszelkich dokumentów, jak i zebranie informacji mogących przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, co z kolei wpłynie na szybsze jej rozstrzygnięcie. Należy zwrócić uwagę, że w sprawach uzasadnionych ważnym interesem adresata lub gdy stan sprawy tego wymaga, organ może dokonać wezwania telegraficznie lub telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności.

Tę uproszczoną formę wezwania dopuszcza art.160 § 1 Ordynacji podatkowej. Użyte w tym przepisie pojęcia niestety nie są precyzyjne. Uznaje się jednak, że odstąpienie od wezwania danej osoby na piśmie jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ma to służyć ochronie jej ważnego interesu lub gdy istnieje potrzeba szybkiego działania w danej sprawie.

Przy czym wezwanie uproszczone musi zawierać wszystkie elementy wezwania pisemnego. Wywołuje ono bowiem skutki prawne tylko wówczas, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim terminie. Tę uproszczoną formę wezwania organy podatkowe w praktyce stosują przede wszystkim przy tzw.

Czynnościach sprawdzających. Obowiązek stawiennictwa Wezwany jest obowiązany do osobistego stawienia się tylko na obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa (art.156 § 1 Ordynacji podatkowej). Jeżeli postępowanie podatkowe prowadzi urząd skarbowy z innego województwa, powinien zwrócić się o przeprowadzenie określonych czynności do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby.

You might be interested:  Jak Przerejestrować Samochód Po Śmierci Właściciela?

Będzie to jednak możliwe wyłącznie wówczas, gdy wzywana osoba nie złożyła zastrzeżenia, iż chce stawić się przed urzędem skarbowym właściwym do rozpatrzenia sprawy. Skorzystanie z pomocy innego organu podatkowego nie będzie również możliwe, gdy charakter sprawy lub czynności wymaga osobistego stawienia się przed organem podatkowym prowadzącym postępowanie.

 1. O tym, czy sprawa ma właśnie taki charakter decyduje w każdym przypadku urząd, który ją prowadzi.
 2. Maksymalny wymiar kary porządkowej w 2011 r.
 3. To 2.600 zł.
 4. Onsekwencje zignorowania wezwania Osoba, która otrzymała wezwanie powinna zgromadzić informacje, jakich przedstawienia żąda organ bądź przygotować się do wyjaśnienia problemu przedstawionego w wezwaniu.

Jeżeli jednak treść wezwania jest dla niej niezrozumiała, nieczytelna i nie potrafi ona poradzić sobie z właściwym wypełnieniem obowiązków w nim określonych, powinna przede wszystkim skontaktować się (np. telefonicznie) z urzędnikiem, który wystosował wezwanie.

 • Może zdarzyć się, iż osoba wezwana nie może stawić się na wezwanie z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny.
 • W takiej sytuacji zamiast czekać, aż termin określony w wezwaniu upłynie, należy uprzedzić o tym urzędnika prowadzącego postępowanie i jednocześnie zwrócić się z prośbą o wyznaczenie innego terminu realizacji wezwania.

Jeżeli jednak wezwany nie może zastosować się do wezwania z przyczyn od siebie niezależnych, urząd skarbowy może przyjąć wyjaśnienia lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby. Należy także pamiętać o konsekwencjach nieuzasadnionego niestawienia się na wezwanie organu podatkowego.

 • Osoba, która uchyla się od tego, może bowiem zostać ukarana karą porządkową.
 • Należy zwrócić uwagę, że mimo iż wysokość kary jest corocznie waloryzowana, to w stosunku do ubiegłego roku nie uległa ona zmianie i nadal wynosi 2.600 zł.
 • Wynika to z obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty wymienionej w art.262 § 1 Ordynacji podatkowej.

Przy czym wysokość kary, jaką może być obciążona dana osoba, zależy od urzędu skarbowego. Przy jej wymiarze brane są pod uwagę takie okoliczności jak charakter i waga sprawy, skutki niestawiennictwa, sytuacja majątkowa i finansowa danej osoby itp. Ponadto osobę, która przez niewykonanie obowiązków, o których mowa w art.262 § 1 Ordynacji podatkowej, spowodowała dodatkowe koszty postępowania, można obciążyć tymi kosztami.

 1. Jeżeli zdarzy się tak, że dana osoba zostanie wezwana błędnie bądź bezzasadnie, wówczas to ona może żądać zwrotu poniesionych kosztów.
 2. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29.08.1997 r.
 3. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r.
 4. Nr 8, poz.60 ze zm.) Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6.08.2010 r.
 5. W sprawie wysokości kwoty wymienionej w art.262 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (Mon.

Pol. nr 59, poz.782) autor: Małgorzata Smolnik Gazeta Podatkowa Nr 731 z dnia 2011-01-10 Nagrody, premie i odprawy wypłacane pracownikom. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl Źródło:

Kiedy urząd skarbowy może się przyczepic?

Urząd skarbowy sprawdzi obroty na rachunku bankowym – Podstawowym warunkiem uprawniającym urzędy skarbowe do uzyskania informacji o rachunkach bankowych podatników jest wszczęcie postępowania podatkowego. Dopiero w momencie kontroli organ skarbowy może starać się o udostępnienie danych przez bank.

Nie ma przy tym znaczenia, czy postępowanie zostało wszczęte z urzędu, czy też na wezwanie. Zgodnie z art.182 § 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli w toku postępowania podatkowego wynika potrzeba uzupełnienia analizowanych dowodów lub ich porównania z informacjami pochodzącymi z banku, wówczas instytucja zobowiązana jest na pisemne żądanie naczelnika urzędu udzielić stosownych informacji.

Zatem bank sporządza, a następnie przekazuje dane dotyczące podatnika z zakresu:

posiadanych rachunków bankowych lub rachunków oszczędnościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;posiadanych rachunków pieniężnych lub rachunków papierów wartościowych, liczby tych rachunków, a także obrotów i stanów tych rachunków;zawartych umów kredytowych lub umów pożyczek pieniężnych, a także umów depozytowych;nabytych za pośrednictwem banków akcji Skarbu Państwa lub obligacji Skarbu Państwa, a także obrotu tymi papierami wartościowymi;obrotu wydawanymi przez banki certyfikatami depozytowymi lub innymi papierami wartościowymi.

Powyższe przepisy stosuje się również w stosunku do zakładów ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych, dobrowolnych funduszy emerytalnych i banków prowadzących działalność maklerską, w zakresie prowadzonych IKE oraz IKZE, a także do domów maklerskich oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Jak urząd skarbowy sprawdza dochody?

Informacje o majątku podatnika – Zanim w ogóle dojdzie do kontroli skarbowej albo postępowania podatkowego, urzędnicy muszą przeprowadzić weryfikację. Tym sposobem uzyskują informacje o posiadaniu przez podatnika majątku, którego nie ujawnił. Jak to robią? Wstępna weryfikacja wydatków i dochodów odbywa się w oparciu o bazy własne.

»

To jednak nie wszystko. W ramach wstępnej weryfikacji sprawdza się akta spraw podatkowych, akta rejestracyjne, rejestry zastawów skarbowych, protokoły o stanie majątkowym sporządzane na potrzeby postępowań egzekucyjnych i spraw karnych skarbowych. Urzędnicy korzystają też z baz danych innych instytucji.

Mogą się zwrócić z wnioskiem o udostępnienie danych do biur podróży, punktów sprzedaży biletów lotniczych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, deweloperów, banków, domów maklerskich, towarzystw ubezpieczeniowych, dealerów samochodów, a nawet sprzedawców jachtów czy do kół łowieckich.

Lustrowane są także zamówienia publiczne, przetargi i doniesienia medialne. Zwraca się też uwagę na anonimowe donosy. Jeżeli podejrzenia urzędników okażą się uzasadnione, zostaje wszczęta kontrola, a w razie dalszych podejrzeń – postępowanie podatkowe. Masz pytanie? Napisz na

Related Post